Martina Kazičková

29. Dokážete si stanoviť priority?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Pri plnení pracovných úloh, ktoré dnes bežný zamestnanec musí zvládnuť, je stanovenie priorít základom efektívnej práce. Zamestnanci, schopní priorizovať si svoju prácu, bývajú úspešnejší, ale aj spokojnejší – a tým aj významnejší a zaujímavejší pre potenciálneho zamestnávateľa. Ako je možné spoznať, že si nedokážete stanoviť priority?

 

  • Nikdy nemáte čas
  • Stále ste v strese
  • Ste nespokojní
  • Často sa neviete sústrediť
  • Bývate nepresní, nedodržiavate dohody

Človek bez priorít sa ľahko stane závislým na všetkom, čo je súrne. Z riešenia naliehavých problémov a dôležitých kríz vyťažíme určitý úžitok len dočasne. Keď totiž nie je prítomná dôležitosť, samotná naliehavosť je taká silná, že sme doslova vtiahnutí do všetkého, čo je súrne, len aby sme boli stále “v akcii”. Pracovné okolie od nás priam očakáva aby sme boli stále zaneprázdnení, prepracovaní.
V našej spoločnosti sa dokonca stáva symbolom sociálneho statusu: “Keďže sme stále zaneprázdnení, sme dôležití a pokiaľ by sme i zaneprázdnení neboli, nebudeme sa predsa k tomu priznávať. V pocitoch zaneprázdnenosti nachádzame pocity bezpečia”!
Problém nastáva vtedy, keď sa naliehavosť stane dominantným faktorom v našom živote, zatiaľ čo dôležitosť nehrá žiadnu rolu. Kvalita posúdenia priorít má celkom zásadný vplyv na celkový úžitok a objektívny úspech sebariadenia. Niekedy sa nám zdajú ako dôležité veci, ktoré také v skutočnosti nie sú. Dôležité sú v podstate dve kategórie cieľov a činností a to tie, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú:
  1.  k naplneniu vašich životných cieľov
  2.  k zachovaniu alebo rozvíjaniu našich zdrojov.

Pred výberovým pohovorom sa zamyslite nad svojimi cieľmi. Od tých sa môžete odraziť, aby ste dokázali presvedčivo odkomunikovať svoje životné priority a zároveň nemať svoje ciele v konflikte. Ak sú vaše ciele v konflikte, bude vás to stáť veľa energie a dôsledkom časom bude veľká nespokojnosť.Newsletter


kontaktujte nás