Martina Kazičková

Moc prvého dojmu: online posudzujeme druhých negatívnejšie

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Knihy posudzujeme podľa ich obalu a ľudí podľa ich výzoru. Prvý dojem má veľkú moc, aj keď neplatí, že ho ľudia nemenia. Štúdie ukazujú, že prvý dojem, ktorý máme z človeka online (a z jeho fotografie), je často negatívnejší, ako dojem vzniknutý z kontaktu face to face.

Keď sa dvaja cudzí ľudia prvý krát stretnú, kladú si často bez toho, aby si to uvedomovali, dve zásadné otázky: 

 

 1. Ako dobrosrdečný je tento človek? Samozrejme je táto otázka o niečo komplexnejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Patrí k tomu odhad, ako asi je tento človek priateľský, ochotný pomôcť a dobrosrdečný.
 2. Ako kompetentný je tento človek?  Pritom v priebehu sekundy dôjde k posúdeniu, ako môže byť tento nový kontakt inteligentný, chytrý, kreatívny a prospešný. 

Ľudia radi „psychologizujú“, radi interpretujú fyzické znaky vnímaných osôb. Pri posudzovaní druhých sa stretávame s nasledovnými tendenciami:

 • Prisudzujeme ľuďom s tmavou pleťou nedostatok priateľskosti a nedostatok zmyslu pre humor,
 • Blondínom pripisujeme rôzne priaznivé kvality: často je aj v literatúre či filmoch tendencia zobrazovať hrdinov ako blondínov a „zlé osoby“ ako čiernovlasé a tmavej pleti,
 • Tváre s vráskami okolo očí posudzujeme ako priateľské, plné humoru a ľahkovážne,
 • Starších mužov vidíme ako ušľachtilejších, zodpovednejších a vzdelanejších, než mladších,
 • Staršie ženy vidíme ako materské,
 • Ľudí, ktorí nosia okuliare alebo majú vysoké čelo, vnímame ako inteligentnejších, spoľahlivejších a usilovnejších,
 • Smejúce sa tváre považujeme za inteligentnejšie,
 • Ženy s plnšími perami považujeme za sexuálne založené, s tenkými perami za asexuálne,
 • Vystupujúce pery vyhodnocujeme ako znak márnivosti, chtivosti a nemorálnosti.

Druhých ľudí, tak ako celú realitu, nevnímame „objektívne“, ale podľa toho, aký má pre nás význam. Naše vnímanie a posudzovanie je ovplyvnené sociálnymi faktormi, našimi očakávaniami, skúsenosťami a afektivitou. Sociálna percepcia (ako nazývame vnímanie a posudzovanie seba a druhých) je poznačená omylmi, predsudkami, zjednodušovaním, „logickými chybami“ a percepčnými tendenciami, ktoré nepodávajú vždy celkom spoľahlivý obraz druhej osoby. Sociálna percepcia je teda akýmsi druhom kompromisu medzi tým, čo človek na základe svojej skúsenosti očakáva, a tým, čo skutočne v okolitom svete nachádza. 

Preto jedno odporúčanie na záver: ak chcete urobiť dobrý prvý dojem, stretnite sa so svojim partnerom vždy osobne – face to face. Nezabezpečí vám to síce istotu dobrého prvého dojmu, ale minimálne zvýšite šancu oproti svojej online prezentácii.

Chcete sa profesionálne prezentovať pred svojim potenciálnym zamestnávateľom? Využite našu pomoc, ktorú poskytujeme formou kariérneho poradenstva a koučingu čítajte viac na: http://www.mktraining.sk/downloads/Karierne_poradenstvo.pdfNewsletter


kontaktujte nás