Martina Kazičková

Nebezpečenstvo pozitívneho myslenia

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková

Na prvý pohľad sa môže zdať, že pozitívne myslenie je prospešné a správne: minimálne sme o tom presviedčaní z každej strany. Skúsim sa však pozrieť na podstatu pozitívneho myslenia, pretože sa v praxi stretávam s mnohými jeho obeťami.

Pozitívne myslenie je založené na autosugesciách a lacných trikoch typu „Mysli pozitívne! Je jedno, čo prežívaš, mysli pozitívne.“ Určite nie som proti zdravému optimizmu – som však proti takémuto lacnému vtĺkaniu pozitívneho myslenia do hláv ľudí. V literatúre pozitívneho myslenia autori od začiatku do konca čitateľa presviedčajú, že vo svojej podstate nie je so svojím životom spokojný. Potom nasleduje zážitok prebudenia čitateľa pomocou pozitívneho myslenia – a zrazu začne všetko fungovať! Mnohé príklady pozitívneho myslenia v tejto literatúre dokladajú jeho obrovskú silu. Prax terapeutov a koučov však ukazuje, že veľa klientov dlhú dobu predtým, než vyhľadali ich pomoc, intenzívne odmietali tienistú stránku svojho života, dlhodobo potláčali dôležité pocity, napríklad agresivitu a nakoniec stratili aj svoju prirodzenosť.

Ľudská duša je veľmi komplexný útvar a myslenie podlieha veľkému množstvu vplyvov. Myslenie nemôžu nahradiť skúsenosti, proces učenia alebo konfrontácie, ale stavia na našej duševnej rozmanitosti. Určite poznáte ľudí, ktorí urobia presný opak toho, čo hovoria. Je teda zrejmé, ako málo myslenie ovplyvňuje ľudské správanie. Úzkostní ľudia môžu prísť racionálne k záveru, že ich strach nie je adekvátny, nemôžu však svoj strach v konkrétnej situácii jednoducho ignorovať.

ČIERNO-BIELE MYSLENIE JE NEBEZPEČNÉ. 

Je to ako rozlišovať medzi dobrým/správnym a zlým/nesprávnym myslením. Negatívne myšlienky a pocity sú pre psychické zdravie predsa dôležité – ako je možné ich teda ignorovať? Je predsa prirodzené, že človek môže veľa stratiť, nielen získať. Na to, aby človek zostal psychicky zdravý, potrebuje z času na čas aj negativizmus. Pri strate je potrebné sa  ňou zapodievať, prežívať ju – nie ju ignorovať.

Čomu chce človek za každú cenu zabrániť, v skutočnosti nastane. Ak si poviete, že sa počas prezentácie nesmiete zakoktať alebo triasť od strachu, tak sa vám to s veľkou pravdepodobnosťou naozaj stane. V praxi som nezažila veľa ľudí, ktorí by uvažovali tak negatívne ako tí, ktorí sa vedome snažia myslieť pozitívne a sú stále pod veľkou kontrolou. Pozitívne myslenie môže viesť k prehnanej kontrole a následne až k strate identity. Permanentná kontrola myslenia spôsobuje, že myslenie nie je slobodné, ale nasilu riadené pozitívnym smerom. Neistí ľudia hľadajú v pozitívnom myslení oporu: nová schéma myslenia ich však môže naopak poškodiť. Človek ako keby sa odpájal od vlastného prežívania.

Pozitívne myslenie sa hodí do súčasného sveta plného snáh o dosiahnutie ideálov. Po ničom nepátra a stavia do popredia orientáciu na úspech. Metódy pozitívneho myslenia sa však obmedzujú na jediný prostriedok – autosugesciu. Úvahy typu „so správnymi myšlienkami si vytvoríš dokonalý svet a seba oslobodíš“ znejú síce fascinujúco, ale sú v protiklade s tradičným prežívaním. Ako keby človek okrem správnych myšlienok nepotreboval nič a nikoho. Takýto pohľad vedie k absolútnemu egocentrizmu, pretože si každý vytvorí svoj vlastný svet. Dôsledkom takýchto svetov je však nekomunikujúca spoločnosť. Na problémy a kritiku títo ľudia často reagujú „Mysli pozitívne!“, čo je vnímané ako odmietnutie komunikácie a zľahčovanie existujúceho reálneho problému. Takýmto spôsobom si však chránia svoj svet. Neuvedomujú si ale, že izoláciou a odmietaním konfrontácie najviac ubližujú práve sebe. 

Pozitívne myslenie sa neodporúča ani pri zvládaní chronických psychických problémov, napr. úzkostných poruchách. Solídne výskumy preukázali, že mnohé zo strachov je možné prekonať práve konfrontáciou s ohrozujúcimi situáciami. Pozitívne myslenie jednoducho nepostačuje.

AKO SI ALE ČLOVEK V DNEŠNEJ NÁROČNEJ DOBE MÔŽE REÁLNE SÁM POMÔCŤ? 

Ako prvé je potrebné zreálniť ideály. Jeden z mnohých dôvodov, prečo sa mnohým ťažko žije, sú prehnané očakávania. Musíme si pripustiť, že nemôžeme všetko vedieť. Je potrebné sa odstaviť od stresu, ktorý práve pozitívne myslenie propaguje: „Úspech je všetko. Môžeš dosiahnuť úplne všetko! Môžeš stúpať tak vysoko, ako len budeš chcieť!“ Keď sa nad týmito slovami zamyslíte, je to naozaj to, čo chcete? Myslím si, že normálny život je zmesou napätia a uvoľnenia. Je prirodzené rozhodnúť sa slobodne „na toto sa teraz vykašlem“. Človek predsa nie je motorová myš, aby sa stále za niečím hnal a nechal sa manipulovať kvôli lepšiemu JA. Musíme rozpoznať, že náš úspech a spokojnosť nezáleží len na našom myslení, ale hlavne na našich schopnostiach. Naučiť sa niečo nové však vyžaduje čas, trpezlivosť a silnú vôľu. Neosvieti nás z večera do rána, nové schopnosti získame krok po kroku. Pozitívne myslenie môže byť nápomocné až vtedy, keď je postavené na existujúcich schopnostiach. Ak sa dobre pripravíte na prezentáciu, ale ste trémista, ktorý sa bojí „okna“, potom môžete tento stav prekonať pomocou pozitívneho myslenia. Keď sa ale nepripravíte a len si poviete: „Zajtra tú prezentáciu nejako zvládnem, myslím predsa pozitívne“, nebude to fungovať.

Pozitívne myslenie je univerzálna metóda, hodí sa k našej pohodlnosti, kým koučing alebo terapia pomáha riešiť individuálnu situáciu klienta pomocou vhodnej metódy.

Je určite jednoduchšie čítať si v tichu svojej izby knižku a veriť, že návody v nej budú spásonosné. Nie je ľahké si pripustiť, že človek potrebuje pomoc. Vysoké nároky dnešnej spoločnosti prinášajú mnoho problémov: v osobnej aj pracovnej oblasti. Masové médiá produkujú veľa nepoužiteľného a sprostredkujú nám vymyslený svet. Reklamy nám určujú, akí musíme byť, aby sme boli šťastní a úspešní. Keby ľudia však mali tieto ideály dosiahnuť, musel by sa stať zázrak.

Pozitívne myslenie zázraky sľubuje. Vôbec nechcem vyzývať k tomu, aby ste si namiesto ružových okuliarov nasadili čierne. Nasaďte si realistické a keď príde deň, ktorý bude mizerný, prijmite ho – veď aj také dni patria k životu.

Článok bol uverejnený aj na blogu mesačníka ZISK manažment

 Newsletter


kontaktujte nás