• Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Súčasné kariérne možnosti sú skutočne veľké a rozmanité, ale na druhej strane aj vaša osobná zodpovednosť za kariéru je oveľa väčšia, ako to bolo kedysi. Na to, aby ste profesionálne uspeli, vám nepostačia odborné kompetencie – kľúčová je schopnosť triezveho pohľadu na vlastné možnosti, konštrukcia a naplánovanie jednotlivých krokov.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Strední manažéri sú v mnohých organizáciách dlhodobo nevšímaným „druhom“. Neexistujú ani jednoznačné vzdelávacie koncepty, ktoré by definovali ich rolu a jasne vysvetľovali obsah ich pracovnej pozície. Žiadny div, že vo vzťahu k strednej manažérskej úrovni dochádza k mnohým nedorozumeniam vedúcim až k presvedčeniu, že stredný manažment je nadbytočný. V skutočnosti býva podnikateľský úspech organizácie tým väčší, čím intenzívnejšie sa stredný manažment podieľa na vedení.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Nové oddelenie, nová pobočka alebo rovno nový zamestnávateľ: dnes manažéri menia svoje pozície častejšie, než kedykoľvek predtým. Mnohí preberajú každé tri až päť rokov iné úlohy a stoja pritom opakovane pred rovnakými výzvami. Možno tou najväčšou je: ako si získať sympatie tímu a zároveň sa jasne pozicionovať ako manažér?
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Ponárajú sa do svojej roboty, až sa stávajú neviditeľnými. Nezúčastňujú sa hlučných debát svojich kolegov. Všetko to predvádzanie a hlasný svet nemajú radi. Reč je o introvertných spolupracovníkoch. Tichí pracanti sú v našom hlučnom svete často ignorovaní, v pracovných tímoch rýchlo prehliadaní a podceňovaní. Je to fatálne, pretože títo tichí kolegovia majú nepostrádateľné silné stránky, ktoré si ich okolie nebýva vedomé.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Sebakoučovanie nie je nič mystické, človek sám sebe je najlepším koučom, je mu vlastná prirodzená tendencia k plnému rozvoju: náš psychický vývoj sa začína počatím, učíme sa na základe vlastnej skúsenosti, prostredníctvom pokusov a omylov, úspechov aj zlyhaní. Sebakoučing znamená, že v určitom okamžiku vezmeme svoj rozvoj systematicky do vlastných rúk a vedome ho začneme riadiť.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Kariérny rast | autor Peter Kazička
  Robiť kariéru bez zodpovednosti za personál? Možnosť postúpiť do vedenia organizácie ako expert? Koncept odbornej kariéry začína zavádzať stále viac organizácii, predstavuje alternatívnu kariérnu dráhu. Aby sa nestala len chabou náplasťou pre tých, ktorí nepripadajú do úvahy pre manažérsku kariéru, musia organizácie svoj koncept odbornej kariéry dôsledne premyslieť.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Systémy riadenia organizácií sa už 70 rokov zaoberajú kvalitou. Systémy manažérstva kvality sa formovali normatívne (napr. ISO radu 9000, či 14000) ale aj nenormatívne, založené na filozofii TQM, čiže komplexného manažérstva kvality. Európskou odozvou bolo založenie nadácie European Foundation for Quality Management.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  To, že človek nie je len chlebom sýty, je známy fakt. Nikto sa nemôže vzdať uznania, ak nechce žiť v neistote, zatrpknutý a nešťastný. V našich organizáciách je úsporné ekonomické zaobchádzanie s uznaním podnetom mnohých psychologických hier na získanie ocenenia. Prieskumy spokojnosti pravidelne poukazujú na závažný deficit uznania v organizáciách.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  O strachu ľudia neradi hovoria a keď aj príde na debatu, často sa tvária, že sa ich netýka. Ako keby bola táto téma stigmatizovaná: Ja a strach? No určite! Som v pohode! Držíme fasádu, nech to stojí, čo to stojí. Strach – difúzny pocit nebezpečenstva sa stal permanentným sprievodcom moderného človeka. Je to emócia, ktorá je však pre mnohých nezlučiteľná s rolou manažéra. V organizáciách je preto strach často negovaný – ako keby neexistoval.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Manažment hodnotí svojich spolupracovníkov, títo zasa svojich nadriadených, personalisti vyhodnocujú silné, slabé stránky a potenciál hodnotených a poskytujú feedback zainteresovaným. Nikdy predtým sme nedostávali toľko informácií o sebe – akí sme a akí by sme mali byť. Takýto príliv spätnej väzby má však dôsledky – strácame sa čoraz viac sami sebe. Kto vlastne sme? Ako rozvíjať svoju ozajstnú identitu na pracovisku?
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Peter Kazička
  Predstavte si, že ste takých 20 rokov zamestnaní, etablovali ste sa ako špecialista alebo dosiahli strednú úroveň manažmentu … keď zrazu vaša kariéra uviazne na mŕtvom bode: pre väčšinu štyridsiatnikov nevedie kariérny chodníček neobmedzene smerom nahor. Preto by však nemali zostať prestupovať na mieste.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Martina Kazičková
  Ten, kto príde do práce, je zdravý, kto ostane doma, je chorý a nejde medzi zdravých – toto jednoduché pravidlo platí čoraz menej. Veľa zamestnancov sa z posledných síl dovlečie do práce, aj keď majú chrípku alebo ich „sekne“ v krížoch. Prezentizmus nie je aktuálny len počas krízy, obrovský vzostup bol zaznamenaný aj počas konjunktúry – stal sa jednoducho súčasťou moderného pracovného sveta.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Personálna práca sa stala viac odbornou, využíva a rozvíja sofistikované pracovné metódy a postupy, kladie väčší dôraz na strategické aspekty riadenia ľudských zdrojov, flexibilita a výkonnosť sú kľúčové slová systémov personálnej práce. Personálni manažéri sa stali súčasťou vrcholového vedenia. S týmito zmenami súvisí aj záujem vedenia o identifikovanie prínosu personálneho útvaru pre dosahovanie úspechu organizácie.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Martina Kazičková
  Všeobecne používaná cesta motivácie zamestnancov nevedie k úspešnému cieľu. Značnú energiu organizácie investujú do manažérskych techník a motivačných systémov, ktoré v konečnom dôsledku organizáciu skôr poškodia. „Motivovanie“ vytvorí taký model správania, na základe ktorého sa nevyžaduje, ale iba rozmaznáva.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
  Dávať je príjemnejšie, ako dostávať. Pri kritike je to inak: konštruktívna kritika ako manažérska technika je väčšinou ignorovaná. Treba povedať, že neprávom. Ak chceme byť dlhodobo úspešní, je potrebné naučiť sa s ňou pracovať. Kritika je viac ako spätná väzba.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička
  Stroj času je koučingový nástroj pomáha v ťažkých rozhodovacích situáciách, keď sa klient cíti byť uviaznutý v slepej uličke. Je vhodný na identifikáciu vlastného hodnotového rebríčka, typických životných vzorov a vzorov správania.
  Pokračovať v čítaní...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Newsletter


kontaktujte nás