• Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
    Systémy riadenia organizácií sa už 70 rokov zaoberajú kvalitou. Systémy manažérstva kvality sa formovali normatívne (napr. ISO radu 9000, či 14000) ale aj nenormatívne, založené na filozofii TQM, čiže komplexného manažérstva kvality. Európskou odozvou bolo založenie nadácie European Foundation for Quality Management.
    Pokračovať v čítaní...

  • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
    Pojem kontroling predstavuje systém finančného riadenia, prostredníctvom ktoréhoje možné plánovať, kontrolovať a ovplyvňovať finančný stav organizácie. Personálny kontroling predstavuje systematickú a celistvú koncepciu aktívnej tvorby, koordinácie a ďalšieho rozvoja činnosti riadenia ľudských zdrojov, s prepojením na oblasť plánovania, získavania informácií, kontroly a analýzy s cieľom sprehľadnenia personálnej oblasti a jej priblíženia potrebám riadiacich pracovníkov aj zamestnancov.
    Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás