Martina Kazičková

30. Ako sa rozhodujete?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

To, ako sa rozhodujete, napovedá veľa o vás, o spôsobe vašej práce, o možnej zaťažiteľnosti. Pretože rozhodnúť sa, znamená prevziať zodpovednosť. Odpoveďou na túto otázku personalistovi poviete, koľko zodpovednosti ste schopní neskôr prevziať na svoje plecia.


 

ČO PERSONALISTI TOUTO OTÁZKOU SLEDUJÚ?

  • Či postupujete skôr racionálne, alebo sa spoliehate na „pocit v bruchu“
  • Či preberáte zodpovednosť, alebo z nej máte strach
  • Či si dokážete stanoviť priority?
  • Ako si viete zabezpečiť informácie, potrebné k rozhodnutiu
  • Či viete zvládať časový stres
  • Či zvládnete väčšiu záťaž, alebo ste rýchlo preťažení
  • Ako zvládate chybné rozhodnutia

Personalistu zaujíma, aké dôležité rozhodnutia ste v svojej doterajšej praxi urobili. Buďte adresní a nezabudnite zdôrazniť:

  • Ktoré konkrétne dôležité rozhodnutia ste museli urobiť?
  • Ako ste pri rozhodovaní postupovali?
  • Čo ste sa z toho naučili? Čo ste pri tom uvedomili o sebe?

AKO PRICHÁDZATE K ROZHODNUTIU?

TYP 1 – RACIONÁLNY
Rozhoduje sa na základe spoľahlivých informácií, koná racionálne, postupuje logicky a nenecháva sa ovplyvňovať pocitmi.

TYP 2 – EMOCIONÁLNY
Rozhoduje sa okamžite, pocitovo a spolieha sa na „pocity v bruchu“. Až následne hľadá informácie, ktoré potvrdia naše vnútorné rozhodnutie.

TYP 3 – NEROZHODNÝ
Má strach rozhodovať a najradšej rozhodnutia odsúva. Takýto typ človeka je nevhodný do manažérskej pozície, ktorej rozhodovanie je bežnou súčasťou.

TYP 4 – NESTÁLY
Urobí rozhodnutie, ktoré vzápätí zmení – aj niekoľkokrát po sebe. Má strach urobiť nesprávne rozhodnutie a preto stále mení svoj názor.

V ktorom z uvedených štyroch možnostiach ste sa spoznali? Čo myslíte, ktorý z týchto typov sa bude vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi najviac pozdávať?

Perfektné rozhodnutie neexistuje a môže byť len tak dobré, ako kvalitné sú informácie, ktoré máte k rozhodnutiu k dispozícii. Nie vždy máte po ruke všetky informácie, ktoré by vám pomohli urobiť 100 %-né rozhodnutie. Musíte však preukázať, že nemáte strach preberať zodpovednosť – za seba a svoje konanie a voči iným (klientom, kolegom, šéfovi atď.).Newsletter


kontaktujte nás