koncept zdravej organizácie - vzdelávacie programy

 • V rámci konceptu zdravej organizácie vám ponúkame širokú škálu tréningov určenú pre majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov ale i líniových manažérov.
  Viac informácií
 • Dobrým manažérom sa nikto nestáva len tak a vedenie tímov je veľmi náročnou úlohou. Naše komplexné tréningy vás naučia všetkým kľúčovým manažérskym zručnostiam.
  Viac informácií
 • Pre všetky organizácie, ktoré si uvedomujú, že nároky kladené na ich zamestnancov sa neustále zvyšujú je určená skupina tréningov Zdraví zamestnanci.
  Viac informácií
 • Zdravý a udržateľný rast predaja je kľúčom k dlhotrvajúcemu úspechu a ziskovosti organizácie. Ponúkame vám tréningy pre predajcov, ktoré vám pomôžu naplniť tento cieľ.
  Viac informácií
 

Tréningy v tme

Tréningy v tme sú unikátnou a mimoriadne efektívnou metódou rozvoja schopností vašich zamestnancov na všetkých úrovniach, a to vrátane vrcholových pozícií manažmentu. Zásadná zmena prostredia a neprítomnosť obvyklých vizuánych vnemov spôsobí hlbokú zmenu pohľadu a objavenie nových kompetencií. Takto nadobudnuté zručnosti sa následne okamžite prenášajú do pracovných výsledkov zúčastnených pracovníkov.

Prečítajte si viac

koučing

Naše koučingové programy sú určené predovšetkým pre manažérov a vedúcich pracovníkov, ktorí si uvedomujú potrebu ďalšieho osobného alebo kariérneho rastu a chcú sa ďalej rozvíjať. Sme presvedčení, že spoločné hľadanie príčin problému a identifikovanie možných alternatív riešenia je veľkou súčasťou profesionálneho a vnútroného rastu.

Prečítajte si viac

kontaktujte nás