Presunúť na
Presunúť na:
 • Tréning seba presadenia pre ženy

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Ak sa chcete presadiť, potrebujete jasné ciele, zdravé sebavedomie a dostatočné vedomosti o vlastnej účinnosti. Ženy vedia spravidla lepšie komunikovať, dokážu ľahšie vytvárať vzťahy a sú ochotnejšie spolupracovať, ako muži.  Niekedy však ženy berú veci osobnejšie a reagujú emocionálne alebo tak, že sa stiahnu. Aby ste sa dokázali dlhodobo presadiť, potrebujete jasne vystupovať, akceptovať organizačné pravidlá a počínať si strategicky. Na tomto tréningu sa naučíte poznať svoje typické vzorce správania, ako môžete využiť svoje silné stránky a potenciál. Dozviete sa, na čo musíte dbať, ako cieľavedome postupovať a naučíte sa, ako sa primerane presadiť v rôznych situáciách.


  Na tréningu seba presadenia pre ženy sa budete venovať týmto témam:

  • Zoznámite sa s rôznymi stratégiami seba presadzovania

  • Rozpoznajte typické vzorce správania, svoj potenciál a šance

  • Uvedomte si vlastné bariéry, ktoré vám bránia presadiť sa

  • Naučte sa ovládnuť svoje negatívne pocity

  • Zvýšte svoju kompetenciu presadiť sa lepšou komunikáciou

  • Ako zvládnuť náročné situácie a ľudí a zachovať si vnútorný postoj: „ja som ok ty si ok“

  • Zlepšite svoju verbálnu pohotovosť a naučíte sa reagovať na arogantné, neokrôchané správanie

  • Dôležitosť seba akceptácie pre seba presadenie

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Zvýšenie sebavedomia tréningom schopnosti presadiť sa

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Schopnosť presadiť sa dá efektívne trénovať a zlepšiť. Zvyknete zareagovať pasívne alebo poslušne aj napriek tomu, že všetko vnútri vás kričí NIE? Na tomto seminári sa naučíte,  ako korektne presadiť svoje požiadavky aj napriek odporu a suverénne zvládnuť kritické situácie. Vytvoríte si zdravý postoj k vlastnému „JA“ a precvičíte si množstvo efektívnych techník a metód, zvyšujúcich sebavedomie. Presvedčte ostatných, nadchnite ich svojimi nápadmi a presaďte svoje záujmy.


  Z obsahu tréningu vyberáme:

  • Čo ovplyvňuje vašu schopnosť seba presadzovania sa a húževnatosti?

  • Dôverujte svojim silným stránkam, rozvíjajte ich a cielene využívajte

  • Umenie nadchnúť druhých, ako rozumieť diplomatickej komunikácii

  • Účinné presviedčanie, zvládanie odporu druhej strany

  • Rozpoznajte manipuláciu druhej strany 

  • Naučte sa vyjadriť to, čo sa vám nepáči na druhom, nekonfrontačným spôsobom

  • Spravte si fungujúci akčný plán vlastného rastu

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Suverénne zvládanie manipulácie a iných hier

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  V živote sa často stretávame s nátlakom a manipuláciou zo strany kolegov, nadriadených, podriadených, či klientov. Na tomto tréningu si v konkrétnych situáciách vyskúšate, ako odhaliť rôzne druhy a spôsoby manipulácie a ako sa proti nim môžete úspešne brániť. Jednotlivé stratégie budete aktívne precvičovať, aby ste ďalšiu komunikáciu dokázali viesť vecným a konštruktívnym spôsobom.


  Z obsahu:

  • Čo je to manipulácia, jej príčiny a efekt

  • Ktoré správanie je vnímané ako nečestné

  • Pravidlá a tipy pre zaobchádzanie s manipuláciou

  • Často používané manipulačné stratégie

  • Možné spôsoby obrany voči manipulácii

  • Dramatický trojuholník

  • Hranie hier a ako z nich môžete vystúpiť, resp. sa ich nezúčastňovať

  • Zvyšovanie citlivosti vlastného vnímania na manipuláciu a hranie hier

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Presaďte sa ako introvert

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  V mnohých firmách býva výkon introvertov ich nadriadenými podceňovaný. Často platí, že ak zamestnanec chce byť za svoju prácu ocenený a robiť kariéru, musí vzbudzovať patričnú pozornosť: sebavedomo vystupovať, preukázať svoju kompetentnosť, prezentovať dosiahnuté výsledky a aktívne budovať sieť svojich kontaktov. Ako keby platilo, že úspech má len niekto, koho je neustále počuť. Ale úspech má viac tvárí: existuje aj v pokojnej ceste a tichej forme. Ak patríte do kategórie tichých pracantov a chcete sa naučiť upozorniť na svoje silné stránky, ktorých si vaše okolie často nebýva vedomé, potom je tento tréning práve pre vás. 


  Z obsahu tréningu:

  • Čo znamená byť viditeľným a čo vášmu zviditeľneniu stojí v ceste

  • Vnútorné a externé bariéry, ktorá zabraňujú očakávanej viditeľnosti a ako sa s nimi popasovať

  • Posilnenie vnútorného obrazu, seba akceptácia

  • Váš status, aktívne vytváranie statusu

  • Využite prirodzené tipy pre vaše zviditeľnenie

  • Krok po kroku k väčšej viditeľnosti, z komfortnej zóny do zóny rozvoja

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Riešenie konfliktov

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Konflikty sú našou každodennou súčasťou, či sa nám to páči, alebo nie. Naučte sa riešiť konflikty efektívne: včas rozpoznajte napätie, otvorte a vyriešte ho k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Pomocou účinných techník trénujte v náročných situáciách vaše správanie. Konštruktívne zvládanie konfliktov je motivujúce a dôležité aj pre úspech vašej organizácie.


  Z obsahu:

  • Formy, príčiny a prejavy konfliktov, s ktorými sa stretávate na pracovisku

  • Typy konfliktov, ich špecifiká a nebezpečenstvo neriešenia konfliktov

  • Rozpoznávanie konfliktov v ich počiatku

  • Ľudské správanie a potenciál konfliktu

  • Dynamika eskalácie konfliktu

  • Uvedomenie si vlastného postoja ku konfliktov (je možná zmena?)

  • Analýza vlastných reakcií v konflikte, cielený manažment konfliktu

  • Techniky riešenia konfliktu

  • Vedenie rozhovoru a zvládanie odporu partnera v konflikte.

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Sebariadenie a zvládanie stresu

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Žijeme vo svete, kde sa stres stal súčasťou každodenného života, predovšetkým toho pracovného. Schopnosť zvládať stresové situácie je dnes pre mnohých zamestnávateľov jednou z hlavných požiadaviek na svojich pracovníkov. Schopnosť riadiť seba samého a schopnosť riadiť svoj čas sú jednoznačne rovnako dôležité a priamo na seba nadväzujú. Tréning Sebariadenie a zvládanie stresu je určený pre každého, kto si uvedomuje nutnosť naučiť sa zvládať časovú tieseň a odolávať stresu.


  Tréning vám poskytne priestor preskúmať, čo je vo vašom živote naozaj dôležité a podstatné. Naučíte sa:

  • lepšie riadiť seba samého
  • rozlišovať dôležité od naliehavého a vedieť si stanoviť priority
  • predchádzať stresujúcim situáciám
  • odstrániť bezradnosť vo vzťahu k stresu
  • efektívne antistresové techniky na odstránenie akútneho aj chronického stresu
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Zákon zachovania koncentrácie v chaose

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Plniť priania klientov, vybavovať telefonáty, vykonávať nové pracovné úlohy, zároveň písať správu z projektu. Samozrejme, že všetko má byť hotové naraz, podľa možností okamžite a vo vysokej kvalite. Poznáte to z vlastnej skúsenosti? Multitasking nie je vždy možný, ale požiadavky, ktoré sú na vás kladené, musíte zvládnuť. Čo robiť v takej situácii?


  Tréning Zákon zachovania koncentrácie v chaose vám pomôže trénovať vašu koncentráciu a cielene využívať potenciál „sivých buniek“ pomocou mentálnych a asociačných techník. Zvýši sa tak vaša schopnosť sústrediť sa na podstatu a uvoľnenejšie pracovať. A ako vedľajší efekt sa obnoví radosť z nových úloh a dosiahnutie lepších pracovných výsledkov s vynaložením menšej námahy, rýchlejšie a efektívnejšie.

  • lepšie riadiť seba samého
  • rozlišovať dôležité od naliehavého a vedieť si stanoviť priority
  • predchádzať stresujúcim situáciám
  • odstrániť bezradnosť vo vzťahu k stresu
  • efektívne antistresové techniky na odstránenie akútneho aj chronického stresu
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Tréning komunikácie

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Tréningový program je určený pre manažérov, pracovné tímy a každého, kto sa chce zdokonaliť v schopnosti vytvárať vzťahy s druhými. Schopnosť účinne komunikovať je potrebné trénovať, aby ste dokázali dosiahnuť želaný výsledok a rozvíjať vzťahy, na ktorých vám záleží. Často záleží na maličkostiach, či sa rozhovor bude uberať želaným smerom, alebo nie. Na to, aby ste svoju komunikačnú kompetenciu rozvinuli, je potrebná reflexia vlastného štýlu komunikácie. A tento tréning vám poskytne priestor, aby ste svoju schopnosť komunikovať reflektovali a posunuli želaným smerom.


  Z obsahu:

  • Roviny komunikácie

  • Reflexia vlastné štýlu komunikácie

  • Vedenie náročného rozhovoru

  • Nástroje na vedenie rozhovoru: kladenie otázok, aktívne počúvanie , parafrázovanie

  • Nekonfrontačné vyjadrenie toho, čo sa mi nepáči (napríklad na správaní druhých)

  • Komunikácia v skupinách

  • Zrozumiteľná komunikácia a spätná väzba

  • Suverénne zvládanie nedorozumení a odporu

  • Zvládanie vlastného správania

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Zvládanie hnevu a emočný manažment

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Denne sa v pracovnom ale i osobnom živote stretávame so situáciami, ktoré v nás vzbudzujú hnev a iné negatívne emócie. Je umením dokázať takéto negatívne pocity zvládať a vedome ich manažovať.


  Tréning je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť riadiť hnev a emócie vyvolávané každodennými i výnimočnými situáciami. Absolvovaním tréningu sa naučíte potlačiť deštruktívny hnev a prijať konštruktívnu spätnú väzbu či kritiku. Vašim ziskom bude viac trpezlivosti a schopnosti konať aj v kritických situáciách a hektickom všednom dni.

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Tréning reziliencie

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Požiadavky na zamestnancov v poslednej dobe enormne stúpli. Väčšina z nich sa preto nachádza na pokraji svojich síl. Zamestnanci na to, aby nároky na nich kladené zvládli, potrebujú posilniť schopnosť svojej reziliencie, teda byť schopný ľahšie zvládať stres, vyrovnať sa s rýchlymi zmenami, zvýšiť svoju flexibilitu a eliminovať vznik burnout syndrómu. Reziliencia má veľmi dobrý vplyv na výkonnosť tímov, má pozitívny vplyv na zdravie zamestnancov, ich produktivitu, osobný život aj kolegiálne vzťahy. Tak isto pomáha hľadať kreatívne riešenia - namiesto negativistického postoja vidieť vo všetkom problém.


  Tréning Reziliencie je určený všetkým zamestnancom, ktorí sú vystavení enormným pracovným nárokom a stresu. Naučí ich zvládať neúspechy, krízy a ťažké situácie, v ktorých je potrebné rýchlo aktivovať svoje psychické sily a znovu sa postaviť na nohy. Ideálny je pre zamestnancov prvej línie, ktorí sa dokážu lepšie venovať potrebám klientov.


  Tréning pomáha:

  • zvládať záťažové situácie, vlastné emócie, a pomáha sústrediť sa na to podstatné
  • prijímať kritiku aj odmietnutie
  • zlepšovať schopnosť multitaskingu
  • preberať zodpovednosti v rôznych oblastiach života
  • flexibilne reagovať na zmeny, ktorým ste vystavení
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Zamestnanec 45+

  trvanie tréningu: 1 + 2 + 1 deň
   

  Sú starší zamestnanci so svojimi skúsenosťami a motiváciou považovaní vo vašej organizácii za tých, ktorí svojím výkonom zásadne prispievajú ku spoločnému výkonu? Alebo sú skôr vnímaní ako brzda inovácie?
  Zamestnanci nad štyridsaťpäť rokov bývajú málo rešpektovanou cieľovou skupinou v oblasti vzdelávania, ktoré organizácia svojim zamestnancom poskytuje. Často sa stretávame s argumentmi, že starší ľudia sú fyzicky menej výkonní, nie sú tak flexibilní, nezvládajú nové technológie tak, ako ich mladší kolegovia.


  Pre pokrokové, zdravé organizácie sú však zamestnanci 45 plus dôležitou cieľovou skupinou. To, čo organizácia môže využiť, je ich obrovská skúsenosť, identifikácia s organizáciou a angažovanosť v práci. Mnohé organizácie preto prestávajú favorizovať mladých zamestnancov a stále častejšie sa vracajú k „ostrieľaným mazákom“. Odchodom starších a skúsených zamestnancov by firmy prišli o množstvo vedomostí a skúseností.


  Vypracovali sme preto trojúrovňový program, ktorý cielene podporuje túto cieľovú skupinu a organizácii umožní využívať jej skúsenosti aj po ich odchode do dôchodku. Je možné ho modifikovať na základe interného konceptu príslušnej organizácie (napr. pri chýbajúcom systéme mentoringu). Seminár Zamestnanec 45 Plus je určený všetkým zamestnancom „45 plus“, ktorí majú záujem ďalej sa rozvíjať a významne tak prispievať k spoločnému výkonu organizácie a chcú lepšie prezentovať svoj špeciálny profesionálny profil. Tréning je praktický, s množstvom cvičení i na zlepšenie koncentrácie, pamäte a relaxáciu.


  MOJA OSOBNÁ PERSPEKTÍVA: PLÁNOVANIE PRACOVNÉHO A OSOBNÉHO ŽIVOTA V OBDOBÍ 45+

  • Uvedomenie si a ocenenie vlastných silných stránok
  • Identifikovanie vlastných limitov
  • Posilnenie sebaistoty, odbúranie mentálnych blokád

  MOJA NOVÁ ROLA: VEDIEŤ POSKYTOVAŤ VEDOMOSTI SVOJEJ ORGANIZÁCII

  • Aké mám skúsenosti?
  • Aké praktické skúsenosti viem poskytnúť iným?
  • Zamestnanec 45 Plus ako mentor

  MOJE KOMPETENCIE: TRÉNING PAMÄTE A MENTÁLNY FITNES

  • Zvýšenie pamäťových schopností
  • Riadenie pozornosti, zmyslové posilňovanie koncentrácie
  • Predpoklady duševnej výkonnosti, odbúravanie pamäťových blokov
  Chcem sa dozvedieť viac

kontaktujte nás