Presunúť na
Presunúť na:
 • Z kolegu manažérom

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Ako nováčik v manažérskej roly stojíte pred novými náročnými úlohami, ktoré od vás vyžadujú iný spôsob správania. Vyžaduje to od vás nájsť správnu mieru blízkosti a dištancu ku svojim bývalým kolegom a rozvíjať svoje vodcovské kompetencie. Na tréningu sa dozviete, ako zvládať  rozdielne očakávania a pritom jasne a motivujúco viesť svoj tím.


  Z obsahu tréningu:

  • Vyjasnenie novej manažérskej role, rozvoj vlastného štýlu vedenia, optimálneho pre tím, ktorý aktuálne vediete

  • Špecifické problémy pre zmene roly, ako získate akceptáciu vašich bývalých kolegov v roly manažéra

  • Ako komunikovať so staršími kolegami, kolegiálne / nekolegiálne správanie

  • Delegovanie úloh na bývalých kolegov

  • Ako kritizovať, keď je to potrebné?

  • Motivácia tímu, ovplyvňovanie pracovného výkonu tímu

  • Získajte si autoritu bez toho, aby ste boli autoritatívni 

  • Sebareflexia manažéra – čo sú vaše silné stránky a ktoré sú kritické miesta, na ktoré si musíte dávať pozor

  • Zvládnutie prvých 100 dní v roly manažéra bez taktických chýb

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Kritický rozhovor

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Rozhovory na kritické, ťažké alebo náročné témy sú spojené s negatívnymi pocitmi na oboch stranách. To však môže byť úplne inak: kritický rozhovor môžete viesť jasne, s úctou, cielene a dajú sa využiť ako motor ďalšieho rozvoja a zlepšenia na strane kritizovaného. S našim tréningom dokážete riadiť kritický rozhovor pomocou profesionálnych techník vedenia rozhovoru a docielite tak konštruktívny efekt aj pri riešení problematických tém.


  Z obsahu tréningu:

  • Cielená a strategická príprava kritického rozhovoru

  • Systematická analýza situácie

  • Nie všetko sa dá naplánovať – ako postupovať v situáciách, ktoré sa nedajú predvídať

  • Ako ovplyvňuje váš vnútorný postoj ku kritike a kritizovanému priebeh rozhovoru

  • Zvládanie vlastných emócií – hnevu, strachu, odporu

  • Možnosti a hranice otvorenosti v kritickom rozhovore

  • Psychologické pozadie kritického rozhovoru

  • Riaďte priebeh rozhovoru, ako primäť kritizovaného k rozprávaniu

  • Účinná argumentácia 

  • Ako správne reagovať na emócie kritizovaného

  • Suverénne zvládnite provokáciu a napätie, využite deeskalačné techniky

  • Ako dospieť k želanému výsledky kritického rozhovoru

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Hodnotiace rozhovory

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Manažér má ľudí ovplyvňovať a zvyšovať tak ich výkonnosť. Mnohé osobné vlastnosti nie sú nemenné a dajú sa rozvíjať. Pri nesprávne vedenom hodnotiacom rozhovore sa môže situácia vymknúť spod kontroly. Obrana sebaobrazu má rôzne podoby a človek sa zmenám prirodzene bráni. Na tréningu získate praktické tipy, ako sa dá zmeniť správanie (nielen svoje, ale aj pracovné správanie svojich spolupracovníkov) a precvičíte si formu, ako komunikovať druhému, čo by mal zmeniť a prečo. Priblížime vám techniky vyjadrenia nespokojnosti, aby ste vedeli zamestnancov motivovať k zlepšeniu svojej práce alebo pracovného správania. Tento tréning vám pomôže podporiť kultúru dôvery, motiváciu a kvalitu spolupráce vedených zamestnancov. Z toho budú rovnako profitovať všetci zúčastnení: vy, zamestnanci aj organizácia.


  Z obsahu tréningu vyberáme:

  • Motivačný aspekt hodnotenia

  • Zoznam prípravy pre manažéra aj zamestnanca, ktorý môžete používať v pozvánkach na hodnotenie

  • Fázy motivačného hodnotiaceho rozhovoru 

  • Batéria otázok zameraných na analýzu výkonu, na podporu poskytovanú hodnotenému, na profesionálny rozvoj hodnoteného, na obsah výkonovej dohody

  • Nie je pochvala ako pochvala – porozumiete princípom pochvaly, budete vedieť nájsť takú formu uznania, ktorá bude v súlade s potrebami toho druhého a nebude pôsobiť paradoxne demotivačne, čo sa v praxi stáva

  • Vedenie kritického rozhovoru

  • Ako udržať vlastné emócie na „uzde“  a zvládnuť aj emócie hodnoteného

  • Ako účinne reagovať na agresivitu, ale aj pasivitu (ktorá nás často „vytáča“) a manipuláciu zo strany hodnoteného

  • Správne zareagujte, keď začujete „Áno, ale ...“ 

  • Dospejte k výkonovej dohode a stanovte ciele na ďalšie hodnotiace obdobie

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Dynamika a rozvoj tímov

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Veľkou výzvou pre manažérov je vybudovať funkčný a výkonný tím, vhodne zložený z pracovníkov, ktorí sa navzájom osobnostne dopĺňajú, navzájom sa motivujú, dokážu spolu vychádzať a spolupracovať. 

  Aby sa vám to podarilo, potrebujete rozvíjať sociálne a vodcovské kompetencie. Pomocou praktických postupov sa naučíte vybrať si do svojho tímu vhodných kolegov, optimálne využívať tímovú synergiu, eliminovať možné trecie plochy v tíme a porozumieť skupinovej dynamike v prospech efektívnej práce svojho tímu. Významným motivátorom zamestnancov je možnosť spoločne riešiť problémy a môcť spolurozhodovať. 


  Na praktickom cvičení si vyskúšate výhody, ale aj úskalia spoločného riešenia problémov a rozhodovania.

  Z obsahu:

  • Rozdiel medzi skupinou a tímom, kedy sa tím stáva excelentným?

  • Dynamika skupiny – čo musíte ako šéf rešpektovať a ako ju viete využívať pre zvýšenie efektivity práce tímu?

  • Vývoj skupiny a riadenie jednotlivých fáz

  • Štruktúra tímu a tímové role

  • Spoločné riešenie problémov a jeho motivačný charakter

  • Vedenie rýchlych a efektívnych porád tímu

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Leadership pre technikov a inžinierov

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Komunikovať namiesto konštruovať, riešiť konflikty miesto robenia opravy: ľudia fungujú inak, ako stroje alebo počítače. Oboznámte sa s očakávaniami, ktoré sú na vás ako manažérov kladené. Dôverne sa zoznámite s účinnými manažérskymi nástrojmi , ktoré vám pomôžu reagovať flexibilne a adekvátne požiadavkám bežných dní. Vytvoríte si svoje individuálne postupy pre úspešný štart svojej manažérskej kariéry. Získate dobré základy pre suverénne zvládnutie vašej novej roly.


  Z obsahu tréningu:

  • 6 manažérskych rolí, manažérske úlohy a kompetencie, očakávania od manažéra

  • Vodcovský štýl, vhodný pre váš pracovný tím

  • Komunikačné a vodcovské nástroje

  • Základné pravidlá spolupráce

  • 6 motivačných manažérskych zručností, bez ktorých váš tím nebude efektívne pracovať

  • Ako zvládnuť konflikty a náročné situácie v tíme

  • Zabráňte typickým chybám manažérov – nováčikov

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Úspešné vedenie projektových tímov - basic tréning

  trvanie tréningu: 3 dni
   

  Aj napriek faktu, že vedenie projektov je komplexná a náročná činnosť, nebývajú na tieto pozície cielene vyhľadávaní vhodní zamestnanci, najčastejšie sú to špecialisti,  ktorí majú najlepšie odborné vedomosti. Preto je nesmierne dôležité, aby bolo riadenie projektov nahradenie ozajstným vedením. Projekty sú náročné, vyvolávajú odpor a šéfov projektu konfrontujú so skupinovou dynamikou. Preto je podstatnou úlohou každého šéfa projektu, permanentne pracovať na zlepšení svojich soft skills. Tréning je určený projektovým manažérom, alebo tým, ktorí sa na túto rolu pripravujú. 


  Basic tréning je zameraný na:

  • Vedenie projektu a rozvoj projektového tímu

  • Komunikáciu s projektovým tímom a hľadanie win-win riešení

  • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, sebareflexiu manažéra a tímu

  • Vedenie náročných rozhovorov

  • Praktická motivácia projektového tímu

  • Účinná intervencia projektového manažéra v prípade konfliktu v tíme

  • Sociálne role v tíme a ich využívanie pre úspech projektu

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Úspešné vedenie projektových tímov - nadstavbový tréning

  trvanie tréningu: 3 dni
   

  Tento tréning nadväzuje na basic modul Úspešného vedenia projektového tímu. 


  Nadstavbový tréning je zameraný na:

  • Riešenie problémov a rozhodovanie v tíme

  • Komunikácia 2

  • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby 2

  • Vedenie náročných rozhovorov 2, diabolský kruh eskalácie konfliktov, zvládanie odporu

  • Delegovanie

  • Keď projekt neprebieha podľa očakávania – systém indikátorov včasného varovania, účinné intervencie

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Úspešné vedenie projektových tímov - follow - up tréning

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Tento tréning nadväzuje na nadstavbový modul Úspešného vedenia projektového tímu.


  Follow-up tréning je zameraný na:

  • Riešenie konkrétnych praktických skúseností

  • Riešenie individuálnych tém účastníkov

  • Voliteľné témy: komunikácia s klientom, rozvoj dôvery a spolupráce  v tíme, vedenie virtuálnych tímov, vedenie emocionálne náročných rozhovorov

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Prvých 100 dní v roly manažéra

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Prirodzený talent na vedenie ľudí sa objaví zriedka, máloktorý manažér sa s ním narodí. Úspešné vedenie ľudí sa však dá trénovať a naučiť. Ak ste sa ocitli v manažérskej pozícii bez prípravy, potom je toto ten správny tréning práve pre vás. Pretože prvých sto dní v novej pozícii nebýva prechádzkou ružovým sadom. Absolvovaním tohto tréningu získate „vodičák“ na vedenie zvereného pracovného útvaru alebo tímu.


  Vďaka tréningu Prvých 100 dní v role manažéra získate jasno v tom, čo sa od vás v novej úlohe očakáva a zoznámite sa s najdôležitejšími manažérskymi nástrojmi a štýlmi vedenia druhých. Tréning vám odpovie na otázky, ktoré si pravdepodobne kladiete:

  • aká je správna miera blízkosti a dištancu k mojim spolupracovníkom (najmä k tým doterajším)?
  • ako môžem motivovať pracovníkov v mojom tíme?
  • ako mám viesť rozhovor, keď chcem podporiť, hodnotiť, kontrolovať a kritizovať?
  • aký mám zvoliť štýl vedenia, aby som ním ovplyvnil spokojnosť, motiváciu a výkonnosť pracovníkov?
  • ako mám pracovať so staršími zamestnancami a tými, ktorým chýba motivácia alebo často emocionálne reagujú?
  • ako robiť pravidelnú sebareflexiu schopností viesť tím?
  Chcem sa dozvedieť viac
 • 360° leadership

  trvanie tréningu: 3 x 2 dni
   

  Tento vzdelávací program je možné nazvať aj praktickým vedením. Séria troch seminárov je určená pre manažérov, ktorí sa nachádzajú medzi rôznymi organizačnými úrovňami. Dá sa povedať, že súčasná manažérska prax pomaly nepozná situácie, ktoré by umožňovali jednoznačné konanie s vopred vypočítateľnými dôsledkami. Ako manažér by ste mali preto svoje konanie vnímať z viacerých uhlov pohľadu, vedieť zapojiť svoje okolie a správne používať svoju moc a autoritu.


  Náš modulárny program vás prevedie cez komplex požiadaviek na manažérsku rolu tak, aby ste ich v praxi organizácie bez problémov zvládli:

  • vedenie smerom nahor (vytváranie hierarchických vzťahov)
  • vedenie seba samého (vhodný koncept vedenia, vlastný vodcovský profil)
  • vedenie spolupracovníkov (dôvera, odstraňovanie motivačných blokád, vzťahy)
  • vedenie pracovného tímu (stratégie a nástroje k vytvoreniu top tímu, kultúra dôvery)
  • prevencia a riešenie vzniknutých konfliktov
  • rozvoj motivačných zručností manažéra
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Akadémia junior manažmentu

  trvanie tréningu: 5 x 2 dni
   

  Tento komplexný manažérsky modulárny program je určený pre podnikateľov, majiteľov, konateľov a manažérov všetkých podnikateľských oblastí. V piatich dvojdňových vzdelávacích blokoch sa oboznámite s najdôležitejšími oblasťami manažmentu a budete môcť rozvinúť svoje manažérske kompetencie.


  Leadership (2 dni)

  Umenie dobrého vedenia spočíva v plnení rozdielnych očakávaní druhých a súčasnom zachovaní vernosti samému sebe. Vnútorná rovnováha, autentickosť a jasné uvažovanie a konanie sú podstatné. Hlavné témy modulu Leadership:

  • podstata vodcovstva
  • tri roviny leadershipu (osobnosť, postoje, praktické nástroje)
  • komunikačné, sociálne a emocionálne kompetencie
  • poznanie svojich vlastných silných stránok a obmedzení
  • vodcovské role (rovnováha medzi individualitou a prispôsobovaním)
  • nástroje účinného vedenia

  Strategický manažment (2 dni)

  Jedna z najdôležitejších úloh manažmentu je zabezpečiť organizácii úspešné miesto na trhu. Modul sa venuje:

  • tvorbe vízie
  • cielenému vytváraniu a riadeniu firemnej kultúry
  • kritickým faktorom úspešnosti
  • zabezpečeniu inovácií
  • strategickému rozvoju
  • implementácii stratégie

  Finančný manažment (1 deň)

  Vaše vedomosti o finančnej situácii organizácie a umiestňovaní kapitálu rozhodujú z dlhodobého pohľadu o úspešnosti stratégií vašej organizácie. Modul Finančný manažment sa venuje témam:

  • finančné a všeobecné účtovníctvo (hranice a rozdiely)
  • systém ukazovateľov na riadenie rentability
  • investičné rozhodnutia
  • riadenie likvidity

  Kontroling (1 deň)

  Účastníci pochopia kontroling ako integrovaný riadiaci proces, ktorý im pomôže presnejšie plánovať a analyzovať reporty. Hlavné oblasti modulu:

  • kontroling a vedenie pomocou cieľov
  • strategické a operatívne plánovanie
  • štruktúrovanie účtovníctva
  • reporting a nastavenie ukazovateľov

  Riadenie ľudských zdrojov (2 dni)

  Moderný a partnerský HR manažment pomôže optimálne využívať ľudský kapitál vo vašej organizácii. Hlavné témy modulu:

  • personálny útvar ako „biznis partner“
  • strategický HRM
  • strategický HRM
  • personálny marketing
  • personálne ukazovatele a ich vypovedacia hodnota
  • HR Scorecard
  • nástroje personálneho manažmentu
  • moderné odmeňovacie a motivačné systémy
  • personálny rozvoj
  • rola HRM pri organizačných zmenách
  • firemná kultúra, vedenie a komunikácia

  Strategický marketing (2 dni)

  Marketing sa stáva jednou z najdôležitejších funkčných oblastí riadenia podniku a môže vo vysokej miere determinovať jeho úspech.
  Modul je zameraný na:

  • základy marketingu, trendy
  • súvislosť strategického marketingu a strategického plánovania
  • vízie, ciele, stratégie, opatrenia
  • prieskum trhu
  • nástroje na analýzu a plánovanie
  • zostavenie dobrého marketingového plánu
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Akadémia majstra

  trvanie tréningu: 5 x 2 dni
   

  Program pripravuje majstrov na profesionálny výkon na tejto pracovnej pozícii, ktorá je extrémne náročná na zručnosť komunikácie a schopnosť vychádzať s ľuďmi.
  Počas piatich dvojdňových stretnutí sa môžete sústrediť na profesionalizáciu svojho pôsobenia v role majstra a praktické zvládanie špecifík, ktoré sú pre prácu majstra charakteristické.


  Z obsahu programu vyberáme:

  • zvládanie špecifických komunikačných situácií, riešenie rôznych typov konfliktov
  • zrozumiteľné zadávanie a vyhodnocovanie úloh
  • vedenie najčastejších typov rozhovorov (podporný, hodnotiaci, kontrolný a kritický) so spolupracovníkmi
  • situačné vedenie ľudí
  • porozumenie princípov motivácie podriadených, kedy vzniká demotivácia spolupracovníkov a ako jej osobne môžete zabrániť
  • poskytovanie pochvaly aj kritiky
  • zručnosti organizácie práce, základov praktickej personalistiky, ekonómie a práva
  • zručnosti tímovej spolupráce, vhodného riadenia porady so spolupracovníkmi
  • dôležitosť vnímania kolegov, ako vnútorných klientov, poznanie a uspokojovanie ich očakávaní a potrieb
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Mýtus motivácia - ako von zo slepej uličky

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Motivácia zamestnancov je kľúčovým predpokladom úspechu v práci. Seminár je určený manažérom všetkých úrovní riadenia. Naučíte sa porozumieť skupinovým procesom, možnostiam ako prebudiť nasadenie a samostatnosť zamestnancov na pracovisku, individuálnu zodpovednosť a posilniť ich schopnosť sebamotivácie.


  Hlavné témy, ktorým sa tréning venuje:

  • sebamotivácia manažéra
  • mýtus motivácie zamestnancov
  • motivačné pasce a ako sa im vyhnúť
  • rozpoznanie potenciálu zamestnanca
  • ako zabrániť demotivácii zamestnancov
  • motivačné zručnosti, ktoré organizáciu nič nestoja
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Manažérske rozhovory

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Na to, aby ste boli ako manažér úspešný, potrebujete dobre ovládať techniky vedenia zásadných typov rozhovorov – výberového, hodnotiaceho, karhajúceho a prepúšťacieho. Tréning je určený pre všetky úrovne líniového aj projektového manažmentu.


  Program tréningu Manažérske rozhovory sa zameriava na vedenie jednotlivých druhov rozhovoru – štruktúru, zásady a vhodné taktiky. Naučíte sa:

  • viesť výberový rozhovor s kandidátom na voľnú pracovnú pozíciu
  • ako vybrať vhodného kandidáta
  • zvládnuť hodnotiaci rozhovor tak, aby bol hodnotený zamestnanec motivovaný k vyššej výkonnosti, ale aj k ochote rozvíjať svoj osobný potenciál
  • zvládať najčastejšie úskalia karhajúcich a prepúšťacích rozhovorov
  • ako reagovať na možné negatívne emócie na strane zamestnancov.
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Komunikácia s pracovníkmi s nízkou výkonnosťou

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Nízka výkonnosť zamestnancov by nemala byť organizáciou nečinne trpená, ale naopak je potrebné ju dôsledne riešiť. Na tréningu  Komunikácie a pracovníkmi s nízkou výkonnosťou sa dozviete, ktoré pracovnoprávne prostriedky sú zmysluplné k dosiahnutiu zmeny výkonnosti zamestnanca.


  Vďaka našim skúseným trénerom sa naučíte:

  • systematicky identifikovať nízku výkonnosť
  • férovo reagovať na rôzne formy nedostatočného nasadenia (nedostatočný potenciál, osobné problémy, upadnutie do rutiny, boreout)
  • ako štruktúrovať kritický rozhovor, oboznámite sa s jeho korektným priebehom a zvládaním správania sa zamestnanca
  • ako bonus získate hotové formuláre na protokolovanie priebehu kritického rozhovoru a jeho výsledkov
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Psychológia pre manažérov

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Na to, aby ste mohli druhých úspešne viesť, potrebujete porozumieť rôznym vzorcom správania sa ľudí, ktoré sa zrkadlia v konaní a reakciách vašich spolupracovníkov. Tréning zvýši vašu citlivosť vnímania správania druhých ľudí a budete ho vedieť lepšie interpretovať. Zo získaných poznatkov a praktických nástrojov z psychológie budete vo svojej manažérskej práci určite profitovať.


  Z obsahu tréningu Psychológia pre manažérov vyberáme tie najdôležitejšie témy:

  • modely ľudského správania, ich použitie v manažérskej práci
  • ako lepšie porozumiem súladu myslenia, emócií a správania
  • ako môžem vo svojej manažérskej práci využiť psychológiu, narábanie s protikladmi blízkosť, vzdialenosť, stabilita a zmena
  • ako ovplyvňuje môj sebaobraz kvalitu môjho vedenia, uvedomenie si vlastného vzorca správania, rozdiel medzi sebaobrazom a cudzím obrazom, komunikácia s rôznymi osobnostnými typmi
  • motivácia, ako môžem reálne motivovať druhých
  • ako konštruktívne riešiť vzniknuté konflikty v tíme
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Burnout a boreout - dve strany jednej mince

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Tréning je určený manažérom všetkých úrovní riadenia. Burnout a boreout sú fenomény spôsobujúce maximálne škody zamestnancom aj organizácii. Symptómy psychických problémov sú na pracovisku často zaregistrované neskoro a bývajú nesprávne interpretované. Na tréningu získate potrebné vedomosti, ako primerane reagovať na burnout, boreout a ďalšie ohrozenia psychického zdravia zamestnancov. Zároveň sa dozviete aj o tom, aké riziko hrozí vám. Pretože vaše postoje a váš príklad významne ovplyvňuje vašich spolupracovníkov.

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Dynamická prezentácia

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Tréning Dynamická prezentácie je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v úskaliach prezentácie, v autentickosti svojho prejavu a odblokovaní vlastných bariér v prezentácii. Základným obsahom programu je:

  • štruktúra a obsah prezentácií
  • rečnícke nástroje a techniky
  • spôsoby, ako upútať publikum
  • rady, ako zvládnuť verbálnu a neverbálnu komunikáciu pri prezentácii
  • použitie správnych technických pomôcok pri prezentácii

  Efekt tréningu spočíva aj v tréningu najrôznejších spôsobov zvyšovania motivácie a záujmu divákov, zručnosti aktivizácie publika a presviedčania. Tréning je zameraný na dva druhy prezentácie – informačnú a prisviedčaciu. Súčasťou programu je nácvik techník na zvládnutie trémy pred publikom.

  Chcem sa dozvedieť viac

kontaktujte nás