Presunúť na
Presunúť na:
 • Od tímu k turbo tímu

  trvanie tréningu: 7 hodín
  Maximálny počet účastníkov: 15
   

  Efektívna tímová spolupráca vyžaduje dôveru, konštruktívne vzájomné vzťahy a spoločnú orientáciu na cieľ. Keď sa váš tím ocitne v tme, uvedomí si potrebu úplne iného druhu blízkosti a porozumenia.


  Počas tímového tréningu v tme sa naučíte:

  • Využívať silné stránky všetkých členov tímu, aby ste dokázali splniť stanovené úlohy
  • Viac si vzájomne dôverovať
  • Efektívne komunikovať a lepšie spolupracovať
  • Získate intenzívny pocit spolupatričnosti, ktorý celému tímu dodá dlhotrvajúci pozitívny impulz
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Autentický leadership

  Trvanie tréningu: 7 hodín
  Maximálny počet účastníkov: 12
   

  Management vašej organizácie môžu významne zlepšiť najnovšie poznatky pracovnej psychológie. Pretože až 97% opýtaných považuje za najdôležitejšiu schopnosť manažéra autenticitu, môžete cielene využiť tréning v tme pre zvyšovanie svojich manažerských schopností a úspechu. V tme totiž môžete lepšie spoznávať a riadiť svoje emócie a tiež autenticky vnímať seba aj druhých.


  Tento špecifický tréning vám umožní:

  • Zvládať nepredvídateľné situácie
  • Zvýšiť vašu vnímavosť
  • Uvedomiť si svoje hranice a zlepšiť svoju sebareflexiu
  • Naučiť sa komunikovať a konať mimo osvedčených a zaužívaných spôsobov
  • Objaviť a naučiť sa používať váš doteraz nevyužitý potenciál

  Profesionálna reflexia na záver tréningu podporí váš nový pohľad a schopnosti a pomôže vám okamžite ho preniesť do pracovného aj osobného života.
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Riešenie konfliktov

  trvanie tréningu: 7 hodín
  Maximálny počet účastníkov: 12
   

  Je rozdiel v tom, ako ľudia vnímajú a komunikujú ako individuality a ako súčasť tímu. Z odlišnosti vnímania a konania členov tímu a vyplýva obrovský využiteľný potenciál – a zároveň potenciál pre konflikty, ktoré môžu tím rozvrátiť a dokonca znemožniť jeho fungovanie. Naše tréningy stavajú zúčastnených do netradičnej situácie, kde majú lepšiu možnosť spoznať vlastné správanie a jeho dôsledky.


  Tréning v tme zameraný na zvládanie konfliktov prináša:

  • Zážitok riešenia nezhôd v netradičnom prostredí a novými spôsobmi
  • Spoznanie vlastného správania v konflikte a následné optimalizovanie svojho správania
  • Objavenie nových možností zvládania konfliktov
  • Zrýchlenú cestu, ako objaviť a aplikovať nové poznatky a skúsenosti
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Predajte seba a svoj produkt

  trvanie tréningu: 7 hodín
  Maximálny počet účastníkov: 8
   

  Hoci  sa väčšina tréningov predajných zručností zameriava na argumentáciu, rétoriku a reč tela, samo o sebe to v skutočnosti nestačí na získanie klienta a vytvorenie trvalého vzťahu s ním. Pre úspešné uzatvorenie obchodu a rozvíjanie vzťahov je potrebné omnoho viac – schopnosť počúvať, porozumieť klientovi, čítať medzi riadkami a ponúknuť mu niečo jedinečné.


  Tréning predajných zručností v tme realizujeme po dôkladnej analýze vašej firmy, klientov, produktov a služieb a naučíte sa na ňom:

  • Aktivizovať všetky zmysly okrem zraku pre lepšie vnímanie a pochopenie klienta
  • Lepšie spoznať samého seba
  • Autentickejšie komunikovať s klientami a získavať a udržiavať si ich dôveru
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Presvedčivé vystupovanie

  trvanie tréningu: 7 hodín
  Maximálny počet účastníkov: 8
   

  Silný a presvedčivý dojem z našej prezentácie v skutočnosti začína našim vnútorným nastavením a sebavedomím, založeným na vašich osobných skúsenostiach. Tréningy v tme vám umožnia zlepšovať svoju prezentáciu netradičným, prekvapivým a veľmi účinným spôsobom.

  Po dôkladnej úvodnej videoanalýze vášho vystupovania sa budeme venovať:

  • Posilneniu vašej dôveryhodnosti
  • Zvládaniu vašich emócií a nervozity
  • Zlepšeniu vašej verbálnej pohotovosti a pripravenosti reagovať na kritické otázky, námietky aj osobné útoky
  • Predchádzaniu obávaného blackoutu z dôvodu stresu a tlaku
  • Zvyšovaniu vašej suverenity a zlepšovaniu silných stránok vašej prezentácie.
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Zvládanie stresu

  trvanie tréningu: 7 hodín
  Maximálny počet účastníkov: 8
   

  Každý z nás pozná návaly každodenného mktstresu, pocit zahltenia a bezmocnosti vystúpiť z nekončiaceho kolotoča. Bežné semináre zamerané na zvládanie stresu sú často koncipované príliš všeobecne a nedostatočne, s malým priestorom a pozornosťou venovanou individuálnym potrebám klienta.


  Tréning v tme ponúka lepšie a personalizované možnosti:

  • Zlepší vašu osobnú kompetenciu zvládať osobné krízy
  • Výrazne rozvíja empatiu
  • Posilňuje sebavedomie a dôveru vo váš vnútorný hlas
  • Pomože vám uvedomiť si vlastnú motiváciu
  Chcem sa dozvedieť viac

kontaktujte nás