Martina Kazičková

31. AKO SI ZÍSKATE REŠPEKT SVOJICH KOLEGOV?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Uvažovať nad tým je rozumné nielen vo fáze prípravy na pracovný pohovor, ale aj v momente, keď prácu získate. Práve v novej firme budú chcieť zistiť, ako ďaleko sa u vás dá zájsť, akým množstvom práce vás môžu zaťažiť a ako reagujete na stres.

Pre získanie rešpektu je dôležitých nasledujúcich 5 bodov:

 

1. BUĎTE VZÁJOMNÍ

Nie bez dôvodu sa hovorí, „ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva“. Ak je pre vás rešpekt a uznanie kolegov dôležité, musíte ho ostatným preukazovať vy sami. Preto je jasné, čo by ste nemali robiť:

  • Vysmievať sa im za ich pochybenia,
  • Ohovárať ich za ich chrbtom
  • Povyšovať sa a ku kolegom byť neprístupný

2. ODBORNOSŤ

Aj napriek tomu, že sama odbornosť nebude stačiť na to, aby vás rešpektovali, predstavuje základný predpoklad na to, aby vás uznávali. Mali by ste byť schopní suverénne zastať rolu, ktorú vám tím pridelí, zároveň však v krízových situáciách dokázať odborne poradiť ostatným.

3. PRIPRAVENOSŤ OTVORENE DISKUTOVAŤ

V každom tíme z času na čas dôjde ku konfliktom a sporom, ktoré vyžadujú diskusie a rozhovory. Nemali by ste sa takýmto situáciám vyhýbať a strachovať sa vyjadriť svoj názor (už len preto, že ho v každej situácii máte). Schopnosť prijať kritiku znamená nebrať ju osobne a nevytočiť sa v prípade, ak je neoprávnená. Ak chcete voči kolegom vyjadriť kritický postoj, urobte to – ale vždy vecne, v prítomnosti danej osoby a nehodnoťte ich osobnosti.

4. VZŤAHY S KOLEGAMI

Rešpekt vám nikto nedaruje, musíte ho získať – čestnosťou, spoľahlivosťou a kompetentnosťou. V krízových situáciách (časový stres, odborný problém) ponúknite ostatným pomoc, ale nezabudnite si stanoviť jasné hranice svojej podpory, aby ňou netrpela vaša vlastná práca. Na mnohých pracoviskách je bežné, že si kolegovia tykajú, spolu trávia prestávky a zverujú si navzájom aj privátne informácie. Často majú ľudia potrebu byť zadobre so všetkými, ale to sa nedá. Čo však môžete dosiahnuť, je byť kompetentným kolegom, s ktorým je možné hovoriť aj o iných, ako pracovných témach. 

5. SEBAISTOTA A SEBADÔVERA 

Ak sa stále podceňujete a prezentujete nedostatok dôvery vo vlastné schopnosti, ľahko sa stanete terčom posmechu alebo kritiky. Zdravá miera sebadôvery a sebaistoty sú preto predpokladom k tomu, aby sa k vám kolegovia správali s rešpektom. Musíte najskôr rešpektovať seba a veriť sebe samému, než vám začnú dôveru a rešpekt prejavovať iní.

Ak budete k druhým bezohľadní, nerátajte s ich rešpektom! Správna zmes vzájomnosti, odbornosti a sebadôvery sú základom pre získanie rešpektu na pracovisku.

 

 Newsletter


kontaktujte nás