Martina Kazičková

32. ČO SI MYSLÍTE O SVOJOM POSLEDNOM ŠÉFOVI/ZAMESTNÁVATEĽOVI?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková
Je úplne jedno, či sa vás na pohovore spýtajú na vášho posledného šéfa alebo kolegov u vášho posledného zamestnávateľa, rešpektujte určité pravidlá: personalisti budú z vašej odpovede robiť závery, ako sa asi budete v budúcnosti správať.

AKO BY STE NEMALI REAGOVAŤ:

  • Komentovať negatívne vlastnosti bývalého šéfa/kolegov
  • Vyratúvať problémy, ktoré ste s ním/nimi mali
  • Prezentovať predchádzajúcich zamestnávateľov v zlom svetle
Personalista, ktorý vedie s vami pohovor, je pre vás neznámy človek. Keď budete nepekne hovoriť neznámemu človeku o svojom poslednom šéfovi a poslednému zamestnávateľovi robiť negatívnu reklamu, personalista si z toho vyvodí, že
  • Neskôr budete aj o budúcom šéfovi hovoriť podobne
  • Nenecháte si interné firemné informácie pre seba
  • Nedá sa od vás očakávať lojalita k firme

AKÉ SÚ VHODNÉ ODPOVEDE: 

  • Vyzdvihnite pozitívne vlastnosti svojho bývalého šéfa/kolegov
  • Môžete vymenovať tie jeho vlastnosti, ktoré pomohli zvýšiť váš pracovný výkon
  • Spomeňte, akými zaujímavými úlohami vás poveril a čo vám to pracovne dalo

Uchádzate sa však o nové miesto v inej organizácii, čo znamená, že u predchádzajúceho zamestnávateľa zrejme nebolo všetko 100 %-né. Ak chcete byť predsa len kritickí, nikdy nekritizujte konkrétnych ľudí – či šéfa, kolegov alebo kohokoľvek.
Môžete zdôrazniť, že v predchádzajúcom zamestnaní ste nemali možnosť ďalej sa vzdelávať alebo kariérne rásť, alebo že miesto, o ktoré sa teraz uchádzate, sa lepšie hodí k vášmu profilu a pracovným cieľom. V takom prípade ale musíte mať pripravené konkrétne argumenty – pretože určite dostanete otázku súvisiacu so zhodou s vypísaným profilom a vašimi cieľmi.
Rátajte s tým, že sa vás spýtajú, či budete súhlasiť s tým, aby kontaktovali vášho bývalého šéfa. Ak odpoviete „nie“, okamžite vzbudíte podozrenie, že niečo zamlčujete. Môže však ísť zo strany personalistu len o rečnícku otázku, ktorou sa nenechajte vyviesť z konceptu.
 


Newsletter


kontaktujte nás