Martina Kazičková

36. Ako sa vyrovnávate so zmenami v práci?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

V pracovnom svete sme stále konfrontovaní so zmenami, ale každý z nás na ne reaguje po svojom. Firmy sa pokúša zvýšiť produktivitu svojich zamestnancov, aby uspela v náročnom konkurenčnom boji. Používa na to rôzne nové techniky, programy a pracovné metódy. Permanentne sa optimalizujú firemné procesy, čo vyžaduje pripravenosť zamestnancov stále sa vzdelávať a prispôsobovať sa novým podmienkam. Pomocou tejto otázky sa personalisti pokúšajú zistiť, ako ste zmeny zvládali doteraz. 

STRACH ZO ZMIEN

Zamestnanci vo všeobecnosti zmeny nevyhľadávajú a existujú rôzne spúšťače obranných mechanizmov, ktoré zmenám neprospievajú:

  • Strach z dopadov zmien a zvýšenej kontroly
  • Ohrozenie obľúbených činností a návykov
  • Strach zo strany kompetencií
  • Obava z väčšieho množstva práce a väčšieho stresu

Tieto faktory vedú k negatívnemu vnímaniu zmien: namiesto radosti z pozitívnych prínosov zmien si budujeme vnútorné barikády čo vyvoláva náš odpor.

AKO REAGOVAŤ NA TÚTO OTÁZKU?

Pomocou konkrétneho príkladu z predchádzajúceho pracovného pôsobenia zdôraznite nasledovné:

  • Voči zmenám ste otvorení, vítate ich (príklad)
  • Dôverujete kompetentnosti svojich nadriadených (príklad)
  • Viete rozpoznať výhody a pozitíva zmeny (príklad)
  • Ďalšie vzdelávanie a učenie sa sú pre vás dôležité (príklad)
  • Dôsledne presadzujete zmeny na svojej úrovni (príklad)

Zamestnanec, ktorý je pripravený učiť sa nové veci, nezvláda len lepšie zmeny, ale sa aj stará o dlhodobý rozvoj vlastných kompetencií. 

Nie vždy sú výhody nastávajúcej zmeny okamžite jasné, nie vždy máme dostatok informácií o pripravovaných zmenách a celkový pohľad na ne, ako napríklad manažment – a zriedka máme možnosť zmenu priamo ovplyvniť (pokiaľ nie ste v manažmente).

Výhody zmien si však musíme uvedomovať a prispôsobovať sa zmenenej potrebe – napríklad zvyšovaním vlastných zručností, flexibility a angažovanosti. Učíte sa nielen pre firmu, ale hlavne pre seba. Každý absolvovaný vzdelávací program, každá nová vedomosť či zručnosť vám v konečnom dôsledku môže pomôcť v budúcnosti k lepšiemu, náročnejšiemu pracovnému miestu. 

 


Newsletter


kontaktujte nás