Čo bolo skôr? Vajce, alebo sliepka?

Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian

Čo je lepšie? Činnosti mzdovej agendy zaradené ako súčasť procesov personálneho útvaru, alebo patria tieto činnosti pod ekonomický útvar?

Na túto otázku hľadá odpoveď každý personálny manažér, ktorý má príležitosť alebo ambíciu upraviť organizačné podmienky realizácie personálnych procesov. V praxi sú proporcionálne zastúpené obidva modely organizačného usporiadania.

Tí, ktorí obhajujú mzdovú agendu v rámci personálneho útvaru najčastejšie argumentujú tým, že majú rýchlejší prístup k informáciám a rýchlejšiu spätnú väzbu pre rozhodovanie, že celý proces majú pod kontrolou. Zástancovia opačného názoru tvrdia, že stačí správne nastaviť rozhranie procesov a spoluprácu personalistu a mzdára a nie je potrebné zväčšovať personálny útvar.

Som presvedčený, že rozhodujúcim faktorom je postoj personálneho manažéra. Pokiaľ chce mať pocit kontroly nad všetkými podprocesmi odmeňovania, mzdová agenda bude na personálnom útvare. Zaujímavým faktorom môže byť aj medziútvarová komunikácia a vzťahy. Riešením problémov v tejto oblasti môže byť zaradenie mzdovej agendy na personálny útvar.

A aké sú vaše skúsenosti, resp. váš názor?


Newsletter


kontaktujte nás