Martina Kazičková

Dešifrujte inzeráty voľných pracovných miest – časť 2

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

NÁROKY NA KANDIDÁTOV

Aj formulácie očakávaní od potenciálnych spolupracovníkov bývajú plné skrytých posolstiev.

Zvládanie záťaže: v mnohých firmách sa zvyšuje množstvo práce a ľudia často idú až za hranicu svojej výkonnosti. Netýka sa to však firiem paušálne, aj keď túto formuláciu personalisti kopírujú z inzerátu do inzerátu bez toho, aby uvažovali o jej nevyhnutnosti.


Dynamika: očakáva sa od vás veľká miera sebamotivácie a ochota dať zo seba všetko, aby boli naplnené firemné ciele. Neočakávajte, že za vašu motiváciu bude zodpovedný niekto iný, než vy.

Zodpovednosť: očakáva sa od vás vysoká miera samostatnosti, zodpovednosť a hľadanie možnosti riešenia. Pochopiteľne ste zodpovední za úspech i neúspech.

Vysoká miera nasadenia: organizácia si kladie vysoké nároky na vašu disponibilitu, aj na úkor vášho osobného života.

Orientácia na výsledok: pripravenosť ísť za svojim cieľom, byť sebamotivovaný, pretože v organizácii spravidla vládne tvrdý konkurenčný boj.

Flexibilita: očakáva sa schopnosť pružne reagovať na rôzne požiadavky a samostatne sa zorientovať v tom, čo vlastne vaša pracovná pozícia od vás vyžaduje.

Pripravenosť učiť sa: váš zamestnávateľ vyžaduje, že sa budete permanentne učiť, aby ste svoje pracovné úlohy zvládali na výbornú. Neznamená to však automaticky, že vás v tom bude podporovať (finančne).

Komunikatívnosť: pravdepodobne váš pracovný deň bude pozostávať z telefonátov, návštev klientov – alebo z oboch.

Kreativita: budete stáť stále pred novými výzvami a hľadať na ne riešenia, často však nedostanete žiadnu podporu, budete si musieť poradiť sami.

Zákaznícka orientácia: asi ste aktívni v predaji, zákazníckej podpore alebo vo vybavovaní reklamácií a vašou úlohou je starať sa o to, aby klient dostal to, čo potrebuje.

Mobilita: očakáva sa od vás pripravenosť cestovať, aj mimo bežnej pracovnej doby, pretože vaše pôsobisko sa z času na čas zmení.

Poriadkumilovnosť: ten, kto zdôrazňuje samozrejmosti, nepriamo poukazuje na to, na čo v podstate kladie dôraz: v takýchto firmách býva dôležitejšie, aby bol písací stôl uprataný – ale nie výnimočná výkonnosť alebo inovácie.

Organizačný talent: aby ste dokázali splniť všetky úlohy, musíte mať všetky veci pevne v rukách: aj také, o ktorých ste ešte nikdy nepočuli.

Presnosť: v prvom rade sa bude od vás vyžadovať disciplína, s čím môžu mať kreatívnejší ľudia veľký problém.

Samostatnosť: svoje úlohysi musíte organizovať sami a môžete rátať s tým, že sa vám po prijatí nebude nikto venovať, aby vás bližšie zoznámil s vašimi povinnosťami.

Schopnosť pracovať v tíme: individualizmus je dnes žiadaný a od vás sa očakáva, že budete svojimi nápadmi prispievať do „spoločného“. Veľmi často je však toto očakávanie len frázou, skutočnosť vo firme býva iná.

Biznis uvažovanie: pri svojom uvažovaní zohľadňujete záujmy svojho zamestnávateľa a adekvátne tomu sa rozhodujete – aj vo vlastný neprospech. Svojmu nadriadenému musíte skladať účty len v tom prípade, ak svoje úlohy primerane nezvládnete.

Cieľavedomosť: je jedno, o akú úlohu ide: vybavíte ju čo v najkratšom čase, pretože čas sú peniaze.

Spoľahlivosť: ak firma zdôrazňuje samozrejmosti, nemáva jasno v tom, čo v skutočnosti očakáva.

Na záver jedno upozornenie, aby nevznikol žiaden omyl: je potrebné komplexne posudzovať celý popis pracovného miesta. Jedna jediná fráza nehovorí nič o kvalite pracovnej pozície. Jej tvorca tiež nemusí ovládať význam každej formulácie.

Ak sa pripravujete na zmenu pracovného miesta a záleží vám na svojej budúcnosti, začnite sa zaoberať svojou sebareflexiou – pomocou praktickej publikácie 3 kroky ku kariére (dostupnej ako ebook či v printovej verzii na www.3krokykukariere.sk alebo vo všetkých väčších kníhkupectvách).Newsletter


kontaktujte nás