Peter Kazička

Introverti medzi nami

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička

TICHÉ SILNÉ STRÁNKY TÝCH, KTORÝCH ČASTO PREHLIADAME

Ponárajú sa do svojej roboty, až sa stávajú neviditeľnými. Nezúčastňujú sa hlučných debát svojich kolegov. Všetko to predvádzanie a hlasný svet nemajú radi.

Reč je o introvertných spolupracovníkoch. Tichí pracanti sú v našom hlučnom svete často ignorovaní, v pracovných tímoch rýchlo prehliadaní a podceňovaní. Je to fatálne, pretože títo tichí kolegovia majú nepostrádateľné silné stránky, ktoré si ich okolie nebýva vedomé.

Nedávno získala šéfka jednej firmy poriadne nepríjemnú skúsenosť. Rada podporuje snaživé a dynamické projekty. Členovia jej tímu sú výreční, spontánni a veľmi dynamickí. Len jedna členka tímu sa šéfke javila akási „bezfarebná“, na jej vkus bola málo iniciatívna. Keď jej to v rozhovore vytkla, kolegyňa si okamžite našla iné pracovné miesto v rámci koncernu.

A stalo sa to, čo by šéfka nikdy nepokladala za možné: Neprítomnosť kolegyne sa v útvare ihneď bolestivo prejavila. Zrazu prestali fungovať informačné kanály, podklady začali vykazovať chyby, pripravené predlohy prejavov pre vedenie spoločnosti sa vracali doškrtané a prešpikované pripomienkami a požiadavkami na zmenu.

Odídená kolegyňa vnášala do tímu také silné stránky, ktorých si ostatní neboli vôbec vedomí a aktuálne je ťažké ich nahradiť. Bola precízna v písaní rešerší, skvelá v zostavovaní podkladov, udržiavala a starala sa o vynikajúce kontakty vo vnútri i mimo koncernu. Šéfka si to však neuvedomovala: bývalá kolegyňa je tichý človek, ktorá o svojich úspechoch a kontaktoch nezvykla hovoriť. Uprostred dynamických extrovertných členov tímu bola ako introvertná osobnosť v menšine – ako tichá menšina s obrovskou, ale prevažne neviditeľnou a nedocenenou efektivitou.

NESPRAVODLIVOSŤ DNEŠNEJ DOBY: EXTROVERTI SÚ POVAŽOVANÍ ZA NORMU

V mnohých našich firmách sa dejú podobné veci. Výkon introvertov býva ich nadriadenými podceňovaný. Často platí, že ak zamestnanec chce byť za svoju prácu ocenený a robiť kariéru, musí vzbudzovať patričnú pozornosť: sebavedomo vystupovať, preukázať svoju kompetentnosť, prezentovať dosiahnuté výsledky a aktívne budovať sieť svojich kontaktov. Ako keby platilo, že úspech má len niekto, koho je neustále počuť. Ale úspech má viac tvárí: existuje aj v pokojnej ceste a tichej forme.

Problém vidím v tom, že v našej kultúre sme zameraní na extrovertné osobnosti. To, čo extroverti robia, čo majú radi a ako sa tvária, platí ako norma. Polovicu populácie však ale nemožno merať meradlom extrovertných, pretože sú introvertní.

A veľká časť z nich sa nikdy nebude biť do pŕs a okato prezentovať. Také správanie je introvertom neprirodzené. Nálepkami ako „ventilátor horúceho vzduchu“ alebo „plochá obrazovka“ podráždene reagujú na svojich extrovertných nadriadených, kolegov (ale často aj málo empatických trénerov a školiteľov), ktorým tiché komunikačné prednosti iba málo hovoria a ktorí sami uprednostňujú skôr ofenzívne predvádzanie sa.

INTRO A EXTRO MAJÚ RÔZNE MOZGY

Intenzita elektrickej aktivity v určitých oblastiach mozgu introvertov a extrovertov sa odlišuje a dokonca nervové dráhy sú rozdielne dlhé. Preto introvertní ľudia reagujú o niečo pomalšie, ako extroverti. Neurofyziologické rozdiely spôsobujú, že pre extrovertov je atraktívnou odmenou stimulácia, zatiaľ čo introverti oceňujú istotu a stálosť. To všetko má dôsledky: v komunikácii s ostatnými, v uprednostňovanom životnom štýle a samozrejme aj v spôsobe práce.

Pre manažérov to znamená, že by nemali introvertných a extrovertných spolupracovníkov merať rovnakým metrom. Tichí ľudia potrebujú na to, aby odviedli dobrú prácu úplne iné podmienky ako ich extrovertní kolegovia. Majú iné silné stránky a rozvíjajú ich za iných okolností a v inom prostredí. Je prirodzene ťažké rozpoznať to. Pretože charakter moderných meetingov, pravidlá brainstormingu, očakávanie networkingu – to všetko je zamerané na extrovertov. Takmer všetky príručky sú určené práve na „tento druh“. O to dôležitejšie je, aby manažéri mali na pamäti: Čo môžem spraviť, aby som podporoval svojich introvertných kolegov? Čo naopak musím spraviť, aby tichí ľudia podali svoj najlepší výkon?

VETERNÉ KOLESO A AKUMULÁTOR

Ak si extroverti vyčerpajú svoje energetické rezervy, získavajú novú silu výmenou s inými: pri fungovaní s priateľmi, pri bare s kolegami alebo návštevou nejakého podujatia. Introverti naproti tomu potrebujú na znovuzískanie energie pokoj.

Kým extroverta možno porovnať k veternému kolesu, ktoré získava energiu zo svojho okolia, introvert pripomína skôr akumulátor pretože regeneruje sám, v pokoji a dostatočne dlho.

To neznamená, že extroverti sú živší ako introverti. Aktivita sa odohráva jednoducho v iných oblastiach – tam vonku a tu vo vnútri. Kde extroverti investujú do výmeny s okolím, introverti investujú svoju energiu do reflexie a učenia sa, aby vyhodnotili svoje pozorovania a pripravovali rozhodnutia, aby spomínali alebo vyriešili nejaký problém. Sú medzi nami mnohí extroverti, ktorí majú problémy v kontakte s inými. Tak isto sú introverti, ktorí veľmi radi a úspešne vychádzajú s ľuďmi. Je zaujímavé, že až 75 % tých najúspešnejších obchodníkov sú práve introverti, nie extroverti.

Introverti môžu práve tak úspešne presadzovať svoje záujmy, viesť prestížne projekty, dokážu iných motivovať, nadväzovať a prehlbovať kontakty, či riešiť konflikty ako extroverti. Svoje ciele však dosahujú využívaním iných silných stránok – a musia zvládať iné prekážky ako extroverti. Introverti obvykle vedia počúvať a z informácii partnera vyfiltrujú jeho potreby. To čo vyslovia, býva väčšinou výsledkom základného filtrovania myšlienok – tým pádom ich vyjadrenia mávajú hlavu aj pätu. Introvertom ide v komunikácii o hĺbku a o podstatu, väčšina z nich sa vie dobre koncentrovať a trvalo zostať pri veci.

10 SILNÝCH STRÁNOK INTROVERTOV A ICH OPAK

1.OBOZRETNOSŤ
Introvertní ľudia sa vyhýbajú dobrodružstvu. Počínajú si obozretne, sústredene pozorujú, preukazujú rešpekt, rozmýšľajú pred tým, kým niečo povedia, nie sú dotieraví a dávkujú informácie o sebe.
Opačná stránka: strach, predpojatosť a neistota v styku s inými.

2. PODSTATA
Čerpajú z hĺbky vlastných skúseností, zdôrazňujú podstatu, sprostredkujú obsahy s hĺbkou, kvalitou a významom, vedú obsažné rozhovory.
Opačná stránka: Detailnosť, množstvo podrobných informácií zabraňuje pohľadu na priority a celok.

3. KONCENTRÁCIA
Vedia sa sústrediť, nasmerovať svoju energiu cielene, zostávajú koncentrovaní na jednu vec, sú pozorní.
Opačná stránka: Nadmerné stimulácia, preťaženie priveľkými alebo rýchlymi dojmami.

4. NAČÚVANIE
Vyfiltrujú z vyjadrení partnerov informácie, pozície a potreby, zvládajú dialóg.
Opačná stránka: Pasivita, bez vlastných impulzov, stagnácia, škodlivé zotrvávanie.

5. POKOJ
Starajú sa o vnútorný pokoj ako základ pre koncentráciu, uvoľnenosť, jasnosť a podstatu.
Opačná stránka: Útek, vyhýbanie sa situáciám a úlohám.

6. ANALYTICKÉ MYSLENIE
Plánujú a vytvárajú štruktúry, predvídajú v komplexných súvislostiach jednotlivých elementov a odvodzujú z toho systematicky informácie ako aj pozície, riešenia a opatrenia pre seba.
Opačná stránka: Prílišná intelektuálnosť, zanedbávanie svojho prežívania.

7. NEZÁVISLOSŤ
Vedia byť sami, sú nezávislí a samostatní, žijú vnútorne odpútaní od mienky iných a majú svoje vlastné princípy.
Opačná stránka: Sebazapieranie, potláčanie alebo negatívne vyhodnocovanie introvertných znakov a potrieb.

8. VYTRVALOSŤ
Idú trpezlivo za vecou, aby dosiahli cieľ.
Opačná stránka: Fixovanie, strnulosť v komunikácii.

9. PÍSANIE (NAMIESTO HOVORENIA)
Komunikujú radšej a lepšie písomne ako slovným prejavom.
Opačná stránka: Vyhýbanie sa kontaktom, ľuďom.

10. SCHOPNOSŤ VCÍTENIA SA
Vedia sa vžiť do prežívania partnera, zažívajú menej konfliktov, sú pripravení robiť kompromisy a vedia diplomatický konať.
Opačná stránka: Vyhýbanie sa konfliktu, poddávanie sa alebo uzatvorenie sa pri tlaku.

Nech introvertov akokoľvek študujeme, vždy sa prejaví jedno: introverti sú za stabilitu a solidaritu. Vytvárajú dôveru. To možno nie je sexy, udržuje to však systém a poskytuje istotu, etické princípy, vytrvalosť a svedomitosť ako protiváhu voči silným stránka extrovertov ako pripravenosť niesť riziko a rýchle rozhodovanie. Na finančných trhoch, v potravinárskom priemysle či v pilotnej kabíne lietadiel by bolo pre mnohých ľudí určite lepšie, keby posledné rozhodnutia boli vždy v rukách introvertov.Newsletter


kontaktujte nás