Martina Kazičková

Koniec nadriadených – vízia 2020

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková

Nadriadení generácie babyboom majú problém: vedenie tak, ako ho dnes mnohí praktizujú, nebude čoskoro fungovať. Nastupujúca generácia zamestnancov vyžaduje iný štýl vedenie, partnerské zaobchádzanie, otvorenosť, očakáva dialóg a permanentnú spätnú väzbu. Dnešní šéfovia päťdesiatnici by si pred týmito faktami nemali zakrývať oči – ak samozrejme chcú udržať talenty vo svojich firmách. Pretože zamestnanci prichádzajú do firiem, ale odchádzajú od svojich šéfov: v prípade tých mladých to platí dvojnásobne. Ak majú pocit, že v inej firme bude šéf zohľadňovať ich potreby, odídu z firmy rýchlejšie, ako do nej prišli.

JASNÁ ORIENTÁCIA NA SPOLUPRACOVNÍKOV

To pre majiteľov šéfoskych stoličiek nie je také ľahké: vyrastali často v direktívnom prostredí, boli zvyknutí poslúchať a preberať názory autorít, v práci postupovali po hierarchickom rebríčku a teraz to majú zo dňa na deň zmeniť! V budúcnosti bude však potrebné svoj štýl vedenia prispôsobiť a orientovať ho viac na zamestnancov: s čím súvisí aj koniec nadriadených a podriadených.

Čo bude základným manažérskym nástrojom budúcnosti? Ukazuje sa, že kľúčovou zručnosťou sa stane feedback. Mladí kolegovia chcú vedieť, ako je vnímaná ich práca, ako sa im darí a pokiaľ je to možné, chcú to vedieť tak často, ako je to možné. Predstava ročných hodnotiacich rozhovorov je pre nich nedostatočná. Ich pracovný život je ako hrací automat: každý deň doň niečo vložia a na konci chcú vedieť, aký je ich zisk. Takto sú zvyknutí uvažovať už od malička – typický predstaviteľ tejto generácie hrá od ranného veku počítačové hry, pri ktorých sa z PC pri každej (aj malej) výhre ozval víťazný zvuk – a to očakávajú aj na pracovisku, aj keď len v podobe informácie, ako boli úspešní.

To je pre mnohých etablovaných manažérov nepredstaviteľná úloha, často odsúvaná na samotný koniec ich povinností: radšej precestujú pol sveta, ako by mali viesť napríklad hodnotiace rozhovory.

Pravidelný feedback však nebude automaticky vyžadovať osobný kontakt. Štandardný model manažér / tím, v ktorom sa spolupracovníci pohybujú v tesnej blízkosti svojho šéfa vymiera. Virtuálne vedenie tímu sa stane jednou z kľúčových kompetencií manažéra. Pracovné podmienky zamestnancov sú totiž čoraz rozmanitejšie: jeden je v práci len doobeda, ďalší traja prichádzajú vypomáhať tri dni v týždni, dvaja pracujú v homeoffice, iní traja sú externí spolupracovníci, ktorí sa na pracovisku objavujú sporadicky, pretože zároveň pracujú aj pre iných zamestnávateľov. Samotní zamestnanci sú presvedčení o tom, že nemusia byť nutne prítomní na pracovisku, aby boli produktívni. Dnes je predsa kancelária tak mobilná, ako bolo v minulosti rádio: notebook do aktovky, dokumenty uchovávané na sieti a videotelefóny cez Skype umožňujú vykonávať prácu kdekoľvek a zamestnanec kvôli tomu nemusí chodiť stále na to isté miesto. Špecialista, ktorý sedí doma na pohovke a pracuje, pretože je na rodičovskej dovolenke, môže byť pokojne zaangažovaný na dôležitom projekte, aby firma využila jeho vedomosti. Potrebná infraštruktúra je dnes dostupná prakticky kdekoľvek, internet skracuje vzdialenosti medzi vzdialenými kolegami.

Vedenie vo virtuálnych štruktúrach však od manažérov vyžaduje viac práce, prípravy a disciplíny. Spontánne organizované porady „medzi dverami“ prestane existovať. Teleporady budú zmiešané zo zamestnancov osobne prítomných s tými virtuálnymi: tie vyžadujú zo strany manažérov dôslednejšiu prípravu a plán. Teleporady vyžadujú veľmi zrozumiteľnú komunikáciu, inak sa pozornosť účastníkov presunie inam. Monológy na teleporadách vedú k tomu, že za päť minút nikto nepočúva, čo sa na porade deje. 

Najmä stredný manažment stratí svoju kľúčovú rolu: ako zberatelia, strážcovia a rozdeľovači informácií viac nebudú potrební. V skorej budúcnosti bude prístup k informáciám podstatne demokratickejší – zamestnanci si sami nájdu informácie, ktoré k práci potrebujú. Strední manažéri sa nestanú nepotrební, iba sa zmenia ich úlohy: menej administratívy, viac orientácie na ľudí.

STREDNÝ MANAŽMENT POTREBUJE LEADERSHIP VEDOMOSTI AKO SOĽ

V budúcnosti bude stredný manažment zodpovedný za odkomunikovanie vízie spoločnosti svojim spolupracovníkom, posilnenie pracovného nasadenia svojich ľudí a riadenie potrebných zmien. A povedzme si pravdu: na tieto úlohy nie sú mnohí vôbec pripravení. Často sú strední manažéri vnímaní ako odborníci, ktorí v hierarchii firmy síce postúpili, ale od ktorých sa očakáva len to, aby zabezpečili splnenie úloh, ktoré sú im zhora naordinované. Ale leadership? Na to je potrebné ich cielene vzdelávať, aby túto kompetenciu so cťou zvládli. 

Takáto mentálna výbava stredných manažérov je potrebná preto, lebo ich organizácie potrebujú rýchlejšie reagovať: kratšie životné cykly výrobkov a zvýšený konkurenčný tlak vedú k potrebe rýchlejšej inovácie. Logicky sa na inováciách musia podieľať aj iní, ako len útvary vývoja. Práve táto agenda bude delegovaná na stredný manažment, úlohou ktorého bude primäť svojich spolupracovníkov k tomu, aby prichádzali s inováciami: čo sa podarí len vtedy, ak bude každý jeden zamestnanec osobne oslovený a porozumie tomu, čo sa od neho očakáva.

Manažéri budú vystavení aj ďalšej výzve: na mnohých pracovných stoloch dnes majú zamestnanci vedľa firemných PC položené privátne smartphony, ktorý usilovne používajú aj na pracovné účely. Pretože pomocou nich sa dostanú aj na sociálne siete – v prípade, ak na ne organizácia zablokovala zamestnancom prístup. V mnohých firmách nie sú IT dostatočne moderné a tak zamestnanci berú veci do svojich rúk. Nemajú chuť namáhať sa so zastaraným systémom. Manažéri by mali zareagovať na moderný trend a zrušiť zákaz, ktorý sa bude aj tak obchádzať a zamestnanci si na pracovisko svoje privátne smartphony, iPady a laptopy prinesú. Mnohé firmy si z tejto spontánnej aktivity zamestnancov vytvorili pravidlo: „prines si svoj súkromný prístroj na pracovisko“. Na rozdiel od rozšíreného názoru nepredstavujú pre firmy bezpečnostné riziko: moderné prístroje sú podstatne bezpečnejšie, ako roky používané firemné systémy. 

A čo môže organizácia urobiť pre svojich manažérov z generácie babyboom, aby sa transformácia ich role podarila? Mala by im poskytnúť možnosť reflektovať svoju situáciu, svoj sebaobraz a nové požiadavky od roly manažéra. Nie je možné, naordinovať im nové očakávania a počítať s tým, že sa jednoducho „prepnú“: to sa nedá, je treba zmeniť postoje – a to je cesta na dlhšiu trať -ideálne formou ich cieleného rozvoja.

Ak sa zaujímate o rozvoj manažérov, radi vás zoznámime s našim vzdelávacím cyklom 360° LEADERSHIP, ktorý je tréningom praktického vedenia, určený pre manažérov, ktorí sa nachádzajú medzi rôznymi organizačnými úrovňami. Kontaktujte nás.

 


Newsletter


kontaktujte nás