Peter Kazička

Od lamentovania k riešeniu problemu

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička

Praktický koučingový nástroj
interný materiál MK Training.

Táto technika predstavuje rýchly koučing, ktorý pomáha klientovi zorientovať sa v probléme, keď nie je potrebný dlhodobý koučing, ale rýchle vyriešenie vzniknutého problému alebo situácie, v ktorej má klient pocit, že ho môže „zachrániť len zázrak.“

Cieľom intervencie je, aby sa klient ubezpečil, že dokáže sám zvládnuť aj ťažké situácie a nájsť alternatívne riešenia na zlepšenie svojej situácie.

Podstatou tejto techniky je rozprávanie klienta o probléme, čo zvýši pravdepodobnosť objavenia efektívneho riešenia. Nie je dôležité zachádzať do hĺbky problému, ale vyhradený čas venujeme diskusii o konsekvenciách dosiahnutia cieľa a o postupných krokoch, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľového stavu.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Zmena pracovného miesta vo veku 56 rokov

Klientka je 56 ročná žena so stredoškolským vzdelaním, ktorá je pod obrovským tlakom, spôsobeným masívnou reštrukturalizáciou firmy. Nevie si predstaviť, ako vo svojom veku dokáže zohnať novú prácu a zároveň ani nedokáže znášať veľké napätie na súčasnom pracovisku.
Koučing pozostával z úvodného stretnutia a následného telefonátu v trvaní cca 45 minút s odstupom cca 2 týždňov.

ÚVODNÝ ROZHOVOR

Za pár minút klientka objasnila koučovi o čo jej ide, čo chce dosiahnuť a čo od rozhovoru očakáva. V tomto konkrétnom prípade klientka hľadá možnosti, ako zvládnuť existujúci stav na pracovisku a ako si nájsť nové miesto.

ORIENTÁCIA NA BUDÚCNOSŤ

Čo by sa malo zmeniť a ako by sa to malo prejaviť?
Klientka mala spočiatku problém zadefinovať cieľový stav a svoje konkrétne očakávania. Stále sa točila v kruhu neustálych ponosovaní na jej súčasnú situáciu. V tejto fáze rozhovoru je podstatné ponechať klientovi možnosť predstaviť si budúcnosť – ideálny stav, ktorý by chcel dosiahnuť.

Pomôckou môžu byť tzv. ZÁZRAČNÉ OTÁZKY:
„Položím vám teraz jednu nezvyčajnú otázku, ktorá však potrebuje trochu fantázie a predstavivosti. Predstavte si, že naše stretnutie skončilo, vy sa vrátite naspäť do práce, po nej pôjdete ako obvykle domov a podniknete všetko, čo ste mali na dnešný večer naplánované. Až neskoro večer, keď už budete unavená, pôjdete si ľahnúť spať. A uprostred noci, kým budete tvrdo spať, sa udeje malý zázrak. To, čo vás dnes trápilo a čo ste chceli riešiť v koučingu, sa zázrakom úplne vyriešilo. Vy však tvrdo spíte a preto neviete, že sa váš problém naozaj vyriešil. Ráno vstanete, ale nikto vám nepovie, že sa v noci stal zázrak, ktorý úplne vyriešil váš problém.“

„Ako by ste ráno zistili, že sa v noci ten zázrak naozaj udial?”
„Ako by sa vyriešenie problému prejavilo na vašom pracovisku? Doma?“
„Kto z kolegov by si všimol ako prvý, že sa vaše problémy vyriešili?“
„Na čom by si ten kolega všimol zmenu?“
„Čo by ste potom robili inak?“

Predstava ideálnej budúcnosti býva klientom pozitívne prijímaná, popis detailov mu poskytuje návod ku zmene. Často sa z toho dajú odvodiť konkrétne opatrenia, ktoré sú nápomocné pri riešení problému.


 

DRUHÁ FÁZA ROZHOVORU

V druhej fáze rozhovoru by mala byť posilňovaná dôvera klienta v reálnosť zamýšľaného riešenia. Nápomocné môžu byť príklady (najlepšie z minulosti, ktoré fungovali):

Aké príklady z minulosti vás napadnú, ktoré sa vám podarilo zrealizovať?

Na uvedenom príklade klientka referuje, že pred troma týždňami sa jej podarilo ísť raz do sauny a pred pár dňami bola na večeri s bývalou kolegyňou, s ktorou sa dávno nevideli. Kouč posilní klientku v tom, že to určite nebolo jednoduché vzhľadom na vysokú záťaž, ktorej je vystavená na pracovisku.

Ako sa vám to podarilo začať sa viac starať o svoje blaho a prelomiť samotu, ktorú ste si uvedomovali?

Čím viac spomienok sa vám podarí „vytiahnuť na svetlo“, tým je to pre klienta lepšie, nakoľko ho to mobilizuje pristúpiť k riešeniu svojho problému – čo už v minulosti viackrát úspešne zvládol.

Na tomto mieste rozhovoru je užitočné, keď si pomôžete meraním pokroku na nejakej škále:
„Zoberme si škálu od 1 po 10. Jednotka znamená moment, keď ste boli prvý krát konfrontovaná so zmenenými pracovnými podmienkami a 10 označuje váš stav po tom, ako ste sa ráno zobudili a „udial sa zázrak“ – zmizli vaše problémy. Kde na tejto škále sa momentálne nachádzate?“
„Čo znamená rozdiel medzi „tu a teraz“ a 1? Čo sa zmenilo?“
„Čo vám pomohlo, dostať sa z 1 na súčasnú hodnotu?“
„Ako by ste na škále označili situácie (o ktorých sme hovorili ako o príkladoch), ktoré ste v minulosti zvládli vyriešiť?“

POSTUPNÉ KROKY, VEDÚCE K ZMENE

Klient môže pristúpiť k uvažovaniu nad prvými malými krokmi, ktoré chce zrealizovať:
„Podľa čoho spoznáte, že ste sa na svojej škále znova o krôčik posunuli?“
„Podľa čoho si to uvedomí vaše okolie?“
„Keď skončí naše dnešné stretnutie, čo bude prvé znamenie, že ste začali s prvými krôčikmi?“
„Zo všetkých vecí, o ktorých sme dnes hovorili – čo je pre vás najľahšie a ihneď zrealizovateľné?“
„Čo by vás mohlo podporiť zostať na ceste, na ktorú ste vykročili (chcete vykročiť)?“

Za najväčší pokrok klientka považuje, že je opäť v stave viac si dôverovať a prezentovať sa na výberových rozhovoroch u potenciálnych zamestnávateľov. Kouč sa opäť pýta, čo plánuje robiť inak ako doteraz.

Na záver rozhovoru poskytne kouč klientovi podporujúcu spätnú väzbu, čo na neho u povedaného urobilo dojem a čo sa klientovi podarilo. V našom uvedenom príklade kouč prejavil svoj obdiv klientke za to, že sa jej darí motivovať sa k tomu, aby každý deň išla do práce, podala v nej požadovaný výkon a to aj napriek obrovskému napätiu, ktoré na pracovisku vládne.

Je možné s klientom dohodnúť aj experiment – napr. vedenie denníka, do ktorého si bude každý večer zapisovať, čo bolo cez deň O.K. a ako sa mu to podarilo dosiahnuť.

Klientovi viac pomôže, keď kouč nehľadá „lineárno-kauzálne“ súvislosti medzi problémom a riešením. Je vhodné nepátrať po príčinách, ale riešiť vzniknutý problém (riešeniu je jedno, prečo problém vznikol).



Newsletter


kontaktujte nás