Peter Kazička

Pokúste sa žiť jeden deň bez kontroly

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička

Je zarážajúce, ako často si myslíme, že máme nad niečím kontrolu, ale skutočnosť je iná. Možno dokážeme kontrolovať teplotu v byte – za predpokladu, že funguje termostat a nevypadne elektrický prúd.
 


Kontrola je ilúzia.

Neustále vyrábame plány, ktoré aj tak vyjdú inak, ako sme pôvodne zamýšľali. Je úplne jedno, či plánujeme víkendový výlet, rezervujeme si dovolenku alebo staviame dom. Aj ľudová múdrosť hovorí: „Ak chceš rozosmiať boha, porozprávaj mu o svojich plánoch“.

Sme vychovávaní a vedení k tomu, aby sme si stanovovali ciele a následne plánovali, ako ich dosiahnuť … a aj napriek tomu ich často nedosiahneme alebo zistíme, že vlastne neboli správne. Snažíme sa kontrolovať niečo v budúcnosti a pritom vôbec nevieme predpovedať, čo sa to stane. Vedeli ste pred dvomi rokmi len približne predpovedať niečo z toho, čo sa stalo? Pád diktátorov na Blízkom východe, vznik dlhovej krízy v Európe alebo haváriu vo Fukušime? Samozrejme, že nie. To nevie nikto. 

Nevieme čo sa stane v budúcnosti a preto ju nedokážeme ani kontrolovať. To platí aj pre náš život – osobný i pracovný.

Chvíľku sa zamyslite nad tým, čo všetko sa vám vo vašom živote v posledných rokoch prihodilo. Pozitívne prekvapenia i negatívne zážitky. Máme radi predstavu, že môžeme všetko kontrolovať, ale to nefunguje. Napriek tomu veríme ilúzii kontroly. V chaotickom a komplexnom svete nám táto viera dáva istotu. Tak ako päť expertov na národné hospodárstvo oznamuje dvakrát do roka svoje prognózy konjunktúry – a vždy sú vedľa.


Naše pokusy kontrolovať vyzerajú rôzne:

 • Pokúšame sa ovplyvniť, čo by z našich detí „malo byť“, ako keby to boli figúrky z hliny a nie komplexné bytosti s vlastnými predstavami a jedinečnými schopnosťami. Zoberte si váš vlastný život ako názorný príklad.
 • Pozorujeme každú maličkosť. Ako rýchlo bežíme, koľko vážime, čo jeme, koľko návštevníkov navštívilo našu web stránku, kde sú najnovšie zľavy. Ako keby nám takáto kontrola mala pomôcť zdravšie a dlhšie žiť, lepšie hospodáriť s peniazmi.
 • Pokúšame sa kontrolovať svojich kolegov, partnerov, klientov – komplexné ľudské bytosti, s najrozmanitejšími motívmi, želaniami a zvykmi, ktoré nemáme šancu pochopiť.
 • Tvrdohlavo plánujeme priebeh projektov, stretnutí, podnikania, sviatkov ako keby sme dokázali kontrolovať, ako tieto aktivity dopadnú.

Na druhej strane, keď upustíme od tejto ilúzie, čo nám zostane? Ako dokážeme žiť v tomto chaose?

Zoberme si ako príklad takú rybu. Ryba pláva v chaotickom mori, ktoré nedokáže kontrolovať – presne tak isto, ako my. Na rozdiel od nás, ryba nepodlieha ilúzii, že môže kontrolovať more – ale ani ostatné ryby. Nepokúša sa o to, čo má za následok, že jednoducho pláva, hľadá si potravu, vyhýba sa nebezpečenstvám a rozmnožuje sa. Nikdy sa nepokúša niečo kontrolovať.

Nie sme lepší ako ryby – iba naše myslenie si vytvára nutnosť, že musíme stále niečo kontrolovať.Osloboďte sa od tejto ilúzie, vyskúšajte byť ako tá ryba. Keď budete uprostred chaosu, upustite od svojho želania kontroly – a plávajte v „prúde“. Skúste plynúť s tým, čo vyvstane.

Vyskúšajte to jeden deň:

 • Nestanovte si žiadne ciele, ale venujte sa tomu, čo vás v skutočnosti priťahuje a čo chcete
 • Neplánujte, jednoducho to urobte
 • Nemyslite na budúcnosť, žite tu a teraz, od momentu k momentu
 • Prestaňte iných kontrolovať a buďte k nim jednoducho priateľský a láskavý
 • Dôverujte svojim hodnotám, miesto aby ste chceli dosahovať výsledky
 • Robte vedome každý krok, namiesto toho, aby ste si naplánovali 1000 krokov dopredu ako niekam prísť.
 • Naučte sa akceptovať svet taký, aký je – namiesto aby ste ho hodnotili, hnevali sa, stresovali sa alebo boli frustrovaní – alebo ho chceli zmeniť na svoj obraz
 • Nič neočakávajte a nič vás nesklame. Jednoducho akceptujte čo sa udeje.

To, čo píšem, sa vám však môže javiť ako lenivý, pasívny spôsob existencie. Popisujem pravý opak dnešného agresívneho, produktívneho, na cieľ orientovaného života, ktorý tak významne ovplyvňuje našu kultúru.

Nesnažím sa o zlepšenie sveta, pre mňa je dôležitejšie ukázať, odkiaľ pochádza množstvo nespokojnosti a frustrácie v živote ľudí a ako sa z nej možno oslobodiť. Samozrejme, že sú v živote veci, ktoré má význam kontrolovať – stav na konte, výšku krvného tlaku, domáce úlohy detí – o tom nemusíme diskutovať.

Ide mi o veci, ktoré kontrolovať nemôžem. Partnera, cestu do práce, úspech v práci a množstvo iných malých a veľkých vecí. Prečo to teda nenecháte tak a nerobíte niečo, čo robiť chcete, čo vás baví a prináša radosť – bez potreby riešiť, aký bude výsledok?Newsletter


kontaktujte nás