Martina Kazičková

Seriál vzdelávania pre manažérov: Sebasabotáž 1. STÁLE SA POTREBUJETE POROVNÁVAŤ S INÝMI

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Porovnávanie sa s druhými je veľmi nebezpečná stratégia, ktorá vedie k večnej nespokojnosti so sebou samým a svojim životom. Je to skvelá živná pôda pre depresie a pocit neúspechu. Porovnávate sa s tými, ktorých vnímate ako lepších, atraktívnejších, finančne a pracovne úspešnejších, kreatívnejších, odvážnejších, pohotovejších, schopnejších, silnejších, vtipnejších a čo ja viem akých ešte? Poškuľujete stále po tých, ktorí majú viac ako vy alebo si môžu viac dovoliť. Závidíte iným, ľutujete seba a cítite sa ako neschopný smoliar?
 

ČO SI SPÔSOBUJETE POROVNÁVANÍM SA? 

Ak sa porovnávate s tými, čo majú niečo, čo vy nie, ale radi by ste to mali, budete si pripadať nanajvýš priemerní, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa budete cítiť menejcenní. Budete nespokojní, napätí a nebudete schopní vychutnávať si vlastné úspechy, pretože vždy bude existovať niekto, kto je ešte úspešnejší a lepší ako vy. Dôsledky tejto sebasabotáže sa dostavia časom v podobe depresií, pocitov viny, pocitu nešťastia a menejcennosti či nízkej sebadôvery – a čo je dôležité, budete túto frustráciu prenášať na svojich kolegov. 

AKO SA VYMANIŤ Z TEJTO SEBASABOTÁŽE?

Pozrite sa spätne na to, z akých počiatočných podmienok ste štartovali a to použite ako kritérium, aby ste posúdili, čo všetko by sa vám podarilo dosiahnuť, keby ste si povedali: „Ja som ja. Viem sa stále učiť a zlepšovať. Rozhodujúce je, ako využijem svoje schopnosti a talent, ktoré mám. Som jedinečná.“

Takýto spôsob uvažovania vás zbaví pocitov menejcennosti, ľahšie a spokojnejšie dokážete kráčať životom. Budete svoj život vnímať vlastnou optikou a pôjdete vlastnou cestou: ako originál, bez potreby kopírovať život niekoho iného. Navyše dokážete druhým dopriať to, čo majú a tešiť sa zo seba a z toho, čo sa podarilo dosiahnuť vám.

Porovnávať sa s druhými vždy vedie k veľkej nespokojnosti. Každý z vás je jedinečný a unikátny. Využívajte vlastné schopnosti a silné stránky, ktorými disponujete a vyťažte z nich maximum namiesto toho, aby ste závideli iným. 

 Newsletter


kontaktujte nás