Martina Kazičková

Špecializujte sa, zostaňte však "zamestnateľní"

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Nie ste jediní na trhu práce, ktorí majú dobré pracovné výsledky a potenciál rozvoja. Nie ste ani jediní, kto sa snaží dostať sa vpred pomocou premyslenej stratégie. Preto je zmysluplné, urobiť si dobré meno v oblasti, v ktorej zatiaľ ešte nie je „plno“: špecializujte sa.

Zakladatelia mnohých firiem vďačia svojmu úspechu skutočnosti, že sa im podarilo obmedziť sa na špeciálny trhový segment a dokázali sa tak odlíšiť od tých, ktorí ponúkali všetko pre kohokoľvek. Ak sa rozhodnete pre špecializáciu, zohľadňujte tieto tri kritériá:

 1. Musí to byť oblasť, ktorá je pre vás osobne naozaj zaujímavá. Iba tak môžete spojiť príjemné s užitočným a mať dostatok motivácie na to, aby ste sa jej naplno venovali.
 2. Musí to byť odbor, ktorý je alebo v krátkej dobe bude žiadaný.
 3. Musí to byť oblasť, v ktorej nepôsobia ešte ani vaši kolegovia.

Špecializáciou si zvýšite svoju trhovú hodnotu. Špecializácia však neznamená, že budete odborníkom len na veľmi úzku oblasť a o zvyšku nebudete ani len tušiť! Okrem svojej špecializácie musíte byť odborníkom aj v iných súvisiacich oblastiach, v ktorých je dobrá vaša konkurencia. Vaši potenciálni zamestnávatelia by sa nemali domnievať, že ste použiteľní len v danej špeciálnej oblasti!

To, v čom sa môžete asi najviac odlíšiť od konkurencie, sú vaše vedomosti. Môžete si zabezpečiť obrovský náskok, ak dokážete skombinovať dva na prvý pohľad nesúvisiace odbory a urobíte z nich svoju špecializáciu, napríklad:

 • Medicína a archeológia,
 • Medicína a mikrotechnológie,
 • Hudba a liečba bolesti,
 • Kriminalistika a výskum hmyzu,
 • Kriminalistika a IT
 • Kriminalistika a medicína,
 • Psychológia a kriminalistika,
 • Psychológia a peňažný trh,
 • Atď.

Interiérový dizajnér sa špecializoval na vnútorné vybavenie luxusných automobilov. Jeho druhou špecializáciou je výskum zmyslového vnímania na spôsob jazdy. Je rozdiel v jazde, keď na človeka pôsobia určité farebné kombinácie, ak sa v aute rozlieva nejaká vôňa alebo ak šofér na dotyk inak vníma volant? To sú témy, ktoré ho zamestnávajú a robia atraktívnym pre výrobcov automobilov, výskum dopravných nehôd či psychológov. 

Je správne, ak si vybudujete status skvelého experta, ale nemalo by sa to stať pascou vašej kariéry. Dnešný pracovný svet sa dynamicky mení a celé oblasti s dobrými kariérnymi možnosťami môžu rýchlo spľasnúť ako mydlová bublina. Preto by ste mali na sebe kontinuálne pracovať v štyroch oblastiach, aby ste zostali „zamestnateľní“:

 1. Oblasť odborných kompetencií: v tejto oblasti musíte byť expertmi, ale pozor! Ak sa špecializujete veľmi úzko, môžete to ohroziť vašu kariéru. Často sa stáva napríklad IT profesionálom, že sú nedostižne dobrí v technikách, ktoré používa ich zamestnávateľ. Ak sa však stane, že zamestnávateľ sa rozhodne prejsť na nový systém alebo IT presunie do zahraničia, bývajú mnohí IT profesionáli konfrontovaní s nezáujmom starého zamestnávateľa, ale aj nových. 
   
 2. Dobrá orientácia v odvetví: musíte poznať odvetvie, v ktorom ste špecialistom a najdôležitejších „hráčov“. Je potrebné starať sa o networking a dobré meno, avšak neobmedzujte sa len na vašu branžu.
   
 3. Kontinuálny rozvoj personálnych kompetencií:  práca na rozvoji vašej osobnosti je dlhodobý, vedome riadený proces. Ak sa niekto domnieva, že už nepotrebuje na sebe pracovať, stáva sa potenciálne nezamestnateľným.
   
 4. Flexibilita a pripravenosť učiť sa: dnešný pracovný svet vyžaduje schopnosť rýchlo zvládať zmeny a orientovať sa v novom prostredí, situáciách, požiadavkách.

Všetko, čo pre svoju „zamestnateľnosť“ podstúpite, zvýši vaše šance na pracovnom trhu. Ale nielen to: aj v prípade reorganizácie zvyšujete možnosť, že si vás organizácia ponechá, na rozdiel od vašich kolegov, ktorí nie sú ochotní pracovať na svojom rozvoji tak, ako vy.

Ak sa potrebujete poradiť a získať nezávislý pohľad na vašu individuálnu situáciu, kontaktujte nás na koucing@mktraining.sk

 


Newsletter


kontaktujte nás