Peter Kazička

Stroj času

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička

Koučingový nástroj vhodný na hľadanie optimálnych rozhodnutí.

Nástroj pomáha v ťažkých rozhodovacích situáciách, keď sa klient cíti byť uviaznutý v slepej uličke. Je vhodný na identifikáciu vlastného hodnotového rebríčka, typických životných vzorov a vzorov správania.

„STROJ ČASU“ sprostredkuje klientovi nové impulzy v situáciách riešenia ťažkých hodnotových a životných rozhodnutí. Klient si prestavuje svoju vlastnú budúcnosť s prihliadnutím na prítomnosť. Tak si dokáže vytvoriť novú perspektívu na svoju ťažkú rozhodovaciu situáciu a blokády sa odstránia. Vlastné nápady, ktoré bývajú často brzdené vnútornými a vonkajšími pochybnosťami, tak môžu byť vnímané jasnejšie a výstižnejšie.

PODROBNÝ POPIS NA PRÍKLADE Z PRAXE:

Mladá manažérka stála pred ťažkou otázkou: Mám zostať v mojej terajšej pozícii alebo sa mám odvážiť na ďalší kariérny krok? Môžem môjho manžela a naše malé deti vystaviť nutnému sťahovaniu do iného mesta? Nie je moje miesto v tejto fáze života skôr doma pri deťoch?

Žena už sama tento problém viackrát analyzovala, rozprávala sa o svojom probléme aj s inými a napriek tomu stála pred vážnou rozhodovacou dilemou. Svoju výzvu sa pokúšala neustále intelektuálne vyjasniť pomocou rôznych rozhodovacích metód. Napriek tomu (alebo práve preto?) vo svojom rozhodovaní nepostúpila ani o krok.

Prvá fáza koučingového procesu bola ovplyvnená hektikou: žena hovorila veľmi rýchlo a rapotala bez skutočného vnútorného zaangažovania o všetkých pro a kontra argumentoch. Sama však rýchlo prišla k presvedčeniu, že takto svoj problém nevyrieši.

Jej otázku bolo potrebné dať do nového kontextu. Myšlienkový stroj času ju preniesol až do roku 2032. Sadla si na inú stoličku a zorientovala sa v tom novom čase: teraz to už bola staršia pani a jej mladšie dieťa bolo dávno dospelé. Ohliadla sa z tejto perspektívy na svoje dôležité životné míľniky. Rozprávala svojim deťom, čo malo počas jej života najväčší význam – na čo bola hrdá a čo bolo v jej výchove obzvlášť dôležité.

Naspäť do roku 2012 stroj času preniesol síce zamyslenú, ale jasne uvažujúcu ženu – trýznivá otázka bola pre ňu zodpovedaná. Bola rozhodnutá postaviť sa novým výzvam. Za krátky čas prijala nové miesto v inom meste. Rodina očividne nemala väčšie problémy s novou situáciou. Ona sama bola veľmi hrdá a spokojná so svojim rozhodnutím.

KONKRÉTNY PRIEBEH KOUČINGU

1. KROK: DEFINOVANIE PROBLÉMU

  • Identifikovať problém klienta a naformulovať východiskovú otázku
  • Pre voľbu „stroja času“ ako metódy sú dôležité dve kritéria:
  • existuje „stav rozhodovacej núdze“, často zažívaný ako slepá ulička
  • normy a hodnoty hrajú u klienta rozhodujúcu úlohu

2. KROK: POZADIE PROBLÉMU KLIENTA

Často krát sa pri koučingu dotkneme dôležitých životných tém klienta. Čo sa skrýva vo východiskovej otázke, ktorú sme položili klientke? U mladej manažérky šlo v prvom rade o otázku: Mám zostať alebo ísť? Na pozadí však riešila veľkú dilemu: Čo si myslím ako matka o správnej výchove mojich detí? Aký obraz ženskej roly chcem sprostredkovať mojim deťom? Smiem delegovať výchovu? Aké želania smiem mať ako žena pre môj osobný rozvoj?V tomto druhom kroku môžete tieto otázky spísať na flipchart. Väčšinou vznikne prirodzený cluster tém. Toto spísanie odpovedá skôr „myšlienkovej mape“ ako štruktúrovanému zoznamu tém. Cieľ je, uvedomiť si ich mnohostrannosť a definovať si rámec pre ďalšie kroky.

3. KROK: ŠTART STROJA ČASU

Pozvite klienta na malé dobrodružstvo. Väčšinou sú klienti ochotní pustiť sa do malého experimentu. Klientovi napr. povedzte: „Pozývam vás, aby ste so mnou nastúpili do stroja času…“.

4 KROK: DEFINOVANIE ČASU

Zo skúsenosti je zmysluplné posudzovať tému z maximálne troch rôznych časových perspektív. Zamyslite sa, ktoré dôležité životné míľniky môžu byť relevantné pre klientovu tému. Záverečným míľnikom je skoro vždy ukončenie aktívnej práce – teda časový úsek v živote, kedy sa zrelý človek pozrie späť a môže reflektovať svoje skúsenosti. Klient však často sám ponúka ešte iné, bližšie časové úseky.

5. KROK: CESTA ČASOM

Klienta požiadajte, aby si sadol na inú stoličku. Túto označte určitým letopočtom. Je dôležité, aby ho potom držal v priebehu celého sedenia. Každej stoličke je priradený určitý čas. Ak má klient chuť občas vypovedať aj o inom období, požiadajte ho, aby opäť zmenil stoličku.

Kouč by mal mať pripravené niečo na písanie, aby si mohol robiť poznámky.

  • Úvod: „Pozývam vás vcítiť sa do tejto situácie. Sme v roku 2032. Máte 60 rokov. Obe vaše deti sú už plnoleté. Dosiahli ste to. Mnohé vo vašom živote fungovalo dobre. Urobte si chvíľu čas, aby ste sa obzreli za vašim životom, čo ste všetko zažili.“
  • Pozorovanie: „Ako teraz žijete? Čo je pre vás v živote dôležité?“
  • Pohľad späť: „Viete si ešte spomenúť na rok 2012, keď ste ako mladá žena zápasila s témou X? Čo bolo pre vás vo vzťahu k tejto téme obzvlášť dôležité?“
  • Prehĺbenie: V závislosti na téme sa prehlbuje jeden alebo druhý aspekt sprievodnými otázkami.
  • Rozlúčka: Spätná orientácia a pokračovanie k ďalšiemu časovému úseku alebo k 6. kroku. „Je ešte niečo, čo je dôležité – v opačnom prípade by som vás poprosil vrátiť sa naspäť do roku 2012.“

6. KROK: SPÄTNÁ ORIENTÁCIA

S klientom sa vrátime naspäť do aktuálneho roka. Kouč môže poskytnúť klientovi svoje poznámky a nechá ho rozprávať, čo bolo preňho dôležité. Väčšinou potrebuje ešte čas a priestor usporiadať si počuté a precítené.

Nakoniec sa kouč a klient spolu vrátia k flipchartu s hodnotami – otázkami (porovnaj krok 2). Čo z toho je jasnejšie? Čo získalo resp. stratilo na význame?

7. KROK: UKONČENIE

V závere ešte raz naformulujte s klientom podstatné poznatky a uvedomenia z cvičenia. Klient si sám zadefinuje ďalšie kroky.Newsletter


kontaktujte nás