Peter Kazička

Súrodenecké pozície

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička

STE NAJSTARŠÍ BRAT, JEDINÁČIK ALEBO POSLEDNÝ V PORADÍ? AKO VAŠA SÚRODENECKÁ POZÍCIA OVPLYVŇUJE VAŠU KARIÉRU A VZŤAHY?

Ženy so starším bratom majú v práci často výhodu.
Ako úspešní ste vo svojom povolaní? Počúvate niekedy zo svojho okolia, že ste vynikajúci odborník, ale neviete sa dostatočne presadiť? Alebo často súperíte so svojim šéfom a kolegami?

To môže ovplyvňovať okrem osobitosti organizácie, v ktorej pracujete a vašich osobných vlastností ešte niečo, čoho ste si nemuseli byť doteraz vedomí: pozícia v rodine, z ktorej pochádzate. Pretože už ako malé dieťa absolvujeme intenzívny tréning v sociálnych zručnostiach – a to dennodenne, v najrozmanitejších situáciách. Čo sa človek v rannej mladosti naučí, alebo nenaučí, ho ovplyvňuje po celý zvyšok života.

Z praxe:
Marek má permanentné konflikty so svojim nadriadenými. Už zmenil tri firmy, z poslednej ho vyhodili – a to všetko za štyri roky. Momentálne pracuje v novej potravinárskej firme, kde je už tretí mesiac a znova sa situácia začína opakovať. So svojou, ako sám tvrdí, konštruktívnou kritikou nenachádza u svojho nadriadeného veľa porozumenia: „Keby sa so mnou aspoň pohádal, ale on ma len ignoruje“. Na otázku, či si spomína na niečo podobné z minulosti, bez váhania odpovedal: „Môj brat, ktorý je odo mňa o 6 rokov starší, sa ku mne správal presne tak isto. Nikdy ma proste nebral vážne. Chcel som, aby ma prijal a ocenil, ale často som bol pre neho vzduch.

To, ako sa správame k druhým, ako zvládame konflikty, ako vieme narábať s ocenením, to všetko sa nenaučíme na seminári, ale už ako malé deti vo vlastnej rodine.

Ak sa rodičia nikdy nehádali, brzdia hádky aj medzi súrodencami a snažia sa vždy vytvoriť harmonickú atmosféru, ich deti sa pravdepodobne veľmi skoro naučia stiahnuť sa a potlačiť vlastné potreby a pocity. Presadiť sa však nenaučia – zrejme absenciou vhodného modelu.

Ak v rodine prevažuje model – jeden kričí a dominuje, druhý je ticho a vo všetkom sa prispôsobuje – dieťa sa rýchlo naučí, že konflikty úzko súvisia s témou moci. Dieťa však nerozumie tomu, že tento model majú iba jeho rodičia. Je vysoká pravdepodobnosť, že si osvojí jednu z rolí alebo sa začne búriť proti dominantnému rodičovi.

Emocionálne skúsenosti, ktoré dieťa zažije počas prvých 10 – 12 rokov, ovplyvnia jeho správanie v dospelom veku. V detstve nadobudnuté stratégie fungovali a preto sa ich aj napriek tomu, že za to niekedy platíme privysokú cenu, držíme aj naďalej. Napr. v strese, keď sme v prudkom konflikte s kolegom, siahneme vždy po osvedčenej stratégii.

AKO OVPLYVŇUJÚ SÚRODENECKÉ POZÍCIE NAŠE SPRÁVANIE?

Rakúsky psychológ Walter Toman so svojim tímom skúmal celé desaťročia tisícky rodín. Popísal teóriu, ako sa človek, v závislosti od svojej rodinnej pozície, rozdielne a štatisticky predvídateľne rozvíja. Rodičia a súrodenci sú naši prví partneri, s ktorými si skúšame, čo v súžití s ľuďmi funguje a čo nie.

Prvorodení bývajú úspešnejší ako mladší súrodenci

Zarábajú spravidla viac a ľahšie si hľadajú prácu. Volia si častejšie náročné technické, právnické alebo medicínske povolania a zastávajú v nich vyššie manažérske pozície.

Väčšina úspešných manažérov vo veľkých firmách bývajú starší bratia bratov

Pravdepodobne preto, že sa skoro naučia, ako sa správať s chlapcami. Aj najstaršie sestry bratov (napr. Angela Merkel), príde veľmi rýchlo na to, ako chlapci „fungujú“ a ako sa k nim treba správať.

Prvorodení sa ľahšie identifikujú s hodnotami rodičov, v práci sa správajú konvenčnejšie a konformnejšie. Je pre nich ťažšie plávať proti prúdu alebo sa pustiť do niečoho úplne bláznivého, pretože často počúvali: „Teraz musíš byť rozumný, si predsa ten starší“ a podobné posolstvá, ktoré upriamovali pozornosť na zodpovednosť a žiadajú ustupovať od vlastného chcenia.

Prostrední súrodenci sa skoro naučia flexibilne reagovať

Deti v „sendvičovej pozícii“ majú na jednej strane menej privilégií a dostáva sa im menej pozornosti ako prvorodeným. Na druhej strane majú aj menej voľnosti, ako ich mladší súrodenci. Fungujú tak nejako „nenáročne na údržbu“, dokážu ísť svojou vlastnou cestou a dá sa povedať, že sú pripravení na väčšinu životných vzťahov. Niektorí prostrední súrodenci sa môžu cítiť byť prehliadaní a vylúčení ešte počas života v rodine. Môžu mať tendenciu opustiť rodinu skôr ako ostatní. Môžu sa ďaleko odsťahovať alebo si vybrať profesionálnu kariéru, ktorá bude úplne odlišná od zvyšku rodiny.

Najmladší súrodenci dostávajú od narodenia pomerne veľa pozornosti

Z časti si vychutnávajú starostlivosť starších súrodencov, často aj od rodičov – pre ktorých je to posledné dieťa a s ním sa skončí aj rodičovská fáza v ich živote. Najmladšie deti bývajú často hlučné, rady vzbudzujú pozornosť a stoja v centre pozornosti. Ako dospelí ľudia bývajú nadaní v sebaprezentácii, pretože sa skoro naučia, že v živote nejde ani tak o odvedenú prácu, ale o to, ako dobre ju dokážu „predať“. So šarmom a humorom si dokážu získavať pozornosť.

Samozrejme, že uvádzané súvislosti vychádzajú zo štatistických výsledkov, ktoré nemusia platiť vždy. Súrodenecká pozícia je zároveň jedným z mnohých faktorov, ktoré nás počas života ovplyvňujú – nie je nikdy jediná! Každá pozícia medzi bratmi a sestrami má svoje výhody a nevýhody, pripravuje pre kariéru šance a riziká.

Teória súrodeneckých pozícií rozlišuje súrodenecké pozície a popisuje nasledovné dominantné osobnostné atribúty:

Najstaršie sestry

Rady preberajú ochranársku rolu. Vedia druhého utešiť, sú pripravené pomôcť a naučili sa odkladať svoje záujmy a potreby v prospech mladších súrodencov (často bratov). Nebývajú veľké rebelky a pretože sa identifikujú so svojimi rodičmi a ich hodnotovým systémom, bývajú poslušné. Rady si zachovávajú nadhľad a kontrolu. Vedia si naložiť veľa na plecia, čo môžu viesť k psychickému preťaženiu a burnoutu. Bývajú veľmi usilovné, ale prísne a korektné.

Najmladšie sestry

Majú tendenciu nechať sa viesť a rozmaznávať. V detstve sa naučili, že boli vždy uchránené od ťažkých alebo nepríjemných prác. Pritom sú ctižiadostivé a dokážu vytrvalo konkurovať. Často sú impulzívne, vedia sa tešiť zo života, niekedy nestále a nespoľahlivé – majú rady zmenu a vzrušenie.

Najstarší bratia

Skoro boli postavení do role tých, ktorí vedú mladších a rozhodujú. Vyžadovala sa od nich starostlivosť o druhých, výkon a ťažká práca, ochrana druhých. Preto si vytvárajú jasnú predstavu, čo je správne a čo zlé a dokážu byť pri presadzovaní týchto názorov veľmi prísni a neústupčiví. Fakt, že musia rozhodovať, im spôsobuje viac starostí ako ich mladším súrodencom, od ktorých vyžadujú rešpekt, vernosť a lojalitu. Z dôvodu vedomia zabezpečenia si svojej istoty majú často vzťah k peniazom a majetku, neradi sa zadlžujú a radi žijú v usporiadaných pomeroch. Nebývajú veľmi spontánni. Pri hľadaní svojho životného cieľa nebývajú veľmi originálni a nápadití, v jeho napĺňaní sú však vytrvalí a cieľavedomí.

Najmladší bratia

Na jednej strane sa môžu nechať dobre viesť, na druhej strane však radi bývajú v opozícii alebo chcú súťažiť. Fakt, že sa od nich nevyžadovala žiadna veľká zodpovednosť, môže mať v dospelosti za následok, že nesledujú svoje záujmy a želania. Radi sa nechávajú rozmaznávať (napr. najstaršou sestrou). Majú radi prítomnosť druhých ľudí a v ich spoločnosti sa cítia dobre. Dlhodobé zhŕňanie majetku ich neláka, oveľa radšej si vedia vychutnávať čaro okamihu a život ako taký. Ak je to sprevádzané dlhmi, nerobia z toho veľký problém. Mávajú veľa nápadov, ale málo vytrvalosti svoje nápady zrealizovať. Nadhľad ich dokáže fascinovať, ale detail ich začne rýchlo nudiť. Presné inštrukcie a permanentné ponáhľanie sa nie je nič pre nich. Neznášajú to.

Jedináčkovia

V detstve pozostával ich svet iba z dospelých. Sú zvyknutí byť stredobodom pozornosti, nedeliť sa a komunikovať s dospelými. Preto sa dokážu veľmi dobre vcítiť do potrieb dospelých ľudí. Nebývajú veľmi samostatní a výkonní, očakávajú podporu od iných. Jedináčikovia nebývajú pripravení na vzťahy s druhými. Naučili sa jednať voči rodičom tak, ako druhý rodič a nie ako iné dieťa. Dokážu lepšie ako iné deti manipulovať s dospelými. Hľadajú vedenie a ochranu u starších ľudí s pozíciou a autoritou. Nevedome si cenia skôr porozumenie svojich nadriadených, ako podriadených.

Vplyv súrodeneckých pozícií pôsobí pochopiteľne aj v osobnej sfére – akého partnera si zvolíme a ako s ním dokážeme celé tie roky vychádzať, alebo aj nie – je ovplyvnené našimi rannými vzťahovými skúsenosťami.

Ale o tom v nejakom z ďalších príspevkov.Newsletter


kontaktujte nás