Martina Kazičková

Sympatia ako stratégia

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková

Len nevynechať žiadnu firemnú oslavu a nebyť sám počas obedňajšej pauzy: treba zháňať čo možno najviac kontaktov, veď človek nevie, kedy ich môže potrebovať! Mnohí ľudia si vysvetľujú networking po svojom. Ale je možné zmysluplne rozvíjať svoju kariéru, keď je starostlivosť o vzťahy spojená s účelom?

Naša klientka Soňa pracuje v jednom veľkom koncerne a ako mladá manažérka sa musela presťahovať za prácou. Nové mesto, prostredie, kolegovia – potreba vybudovať si nové vzťahy a starať sa o ne je pre ňu veľká záťaž. Ako postupovať? Tráviť prestávky sama, s najbližším kolegom alebo inak? Sofii sa prieči budovať si účelové vzťahy, kvôli kariére. Obyčajne však platí, že na to, aby sa človek dozvedel o najlepších pracovných pozíciách a zároveň sa „dostal do hry“, musí byť poprepájaný s mnohými ľuďmi. Viacerí Sofiini kolegovia venujú až 30% svojho pracovného času na to, aby si naplánovali následné kroky svojho networkingu, rozmysleli si, s kým je potrebné sa zoznámiť a o čom sa s ním treba rozprávať,. Áno, postupujú vyslovene účelovo. Pre mnohých, podobne ako aj pre Sofiu však tento spôsob networkingu nie je prijateľný. Ako sa teda dajú budovať nové pracovné vzťahy, aby sa človek mohol bez hanby pozrieť do zrkadla?

Pojem networking dnes zažíva infláciu. Podobne ako pri viacerých mäkkých zručnostiach, ide aj pri networkingu o empatiu, komunikáciu a rešpekt. Zručnosti, ktoré nie je možné jednoducho popísať dvoma vetami. A tak je dnes networking všeobecne vnímaný dvomi slovami – kontakty a výhody, získané pomocou kontaktov. A najlepšie veľa kontaktov a veľa výhod.

Pre človeka je úplne prirodzené, že vyhľadáva kontakty. Úspech v práci nezávisí len od jeho kompetencií a výkonu, medziľudské vzťahy hrajú významnú rolu. Faktom ostáva (odhliadnuc od toho, či nám to páči, alebo nie), že cca 30-40% pracovných miest je obsadených na základe toho, že poznáte niekoho, kto pozná opäť niekoho…

Štatistiky, ako táto, môžu v ušiach odporcov networkingu znieť ako nečestný doping. Ale networking neznamená nespravodlivé získavanie výhod, pretože ak niekto niečo vie, býva odkázaný na to, aby dostal šancu a svoje schopnosti preukázal. Okrem toho, že pre mnohých zamestnancov je networking možnosť pootvorenia dverí, pre zamestnávateľa predstavuje významnú úsporu času – šanca, získať na základe odporúčenia vhodného kandidáta na voľnú pozíciu je podstatne vyššia, ako pri tradičnom hľadaní, napríklad formou inzerátu.

Každému človeku vyhovuje niečo iné a nie je tomu inak ani pri networkingu. Všeobecne môžeme o networkingu hovoriť v dvoch rovinách: formálnom a neformálnom. Formálna forma sa orientuje na organizované a štrukturované skupiny: kluby, odborové združenia, zväzy atď. Neformálny networking je sieťou osobných kontaktov a môže byť vzdialený vášmu pracovnému kontextu. Dá sa povedať, že život je jedna obrovská príležitosť pre networking. Každá interakcia je príležitosťou na networking. Kľúčovou otázkou nie je: Kde stretnem tých správnych ľudí? Ale: S kým môžem viesť zaujímavé rozhovory? Dôležité je totiž osobnostne si „sadnúť“, kontakt nezískate podaním ruky. Príležitostí pre druhú možnosť sa vám naskytá veľa: nie každému však takýto náhodný princíp vyhovuje. Kto uprednostňuje organizovanejšie situácie, môže sa pridať do niektorej formálnej siete. Výhodou je štruktúra: jedenkrát týždenne sa členovia združenia X stretávajú v čase od 17:00 do 20:00 na nejakom konkrétnom mieste.

ZOPÁR DOPORUČENÍ PRE PRIRODZENÝ NETWORKING

Sympatia je prvoradá

Iba ľudia, ktorí sú si vzájomne sympatickí, môžu dlhodobo spolupracovať. Ak je človek „dôležitý“, spravidla disponuje veľkým množstvom kontaktov a novým sa často nedokáže venovať. A príjemnejšie je to aj tak s ľuďmi, ktorých považujete za sympatických a milých.

Hľadajte aj iné, ako tradičné miesta na kontaktovanie

Nemusí to byť vždy oficiálny event alebo jedáleň. Kontakty je možné nadväzovať kdekoľvek – pri športe, na kultúrnom podujatí, výstave – jednoducho tam, kde to partner nebude vnímať ako stratu času, ale ako súčasť zmysluplného využitia svojho času.

Zvoľte obľúbenú tému

Aj počasie dokáže začať rozhovor. Ale prečo neodporučiť nejaký dobrý film v odbornom kontexte alebo spomenúť novú knihu, ktorá práve vyšla? Dôležité je len to, aby ste sa v téme dobre orientovali. Potom môže vzniknúť zaujímavý rozhovor, ktorý zostane partnerovi dlhšie v pamäti, ako len bežný SmallTalk.

Nechcite priveľa naraz

V oblasti online networkingu by nemali byť vaše očakávania nereálne: online priestor vám síce poskytuje dobré možnosti vytvárať kontakty bez väčších komplikácií a aktívne sa prezentovať, ale nenahradí osobný kontakt. Okrem toho je pre komunikáciu v sociálnych sieťach potrebný určitý jemnocit: veľmi osobné vyjadrenia alebo naopak veľmi povrchná sebaprezentácia môžu potenciálne kontakty pochovať. Ak sa sociálnym sieťam vyhýbate, mali by ste niektorú z existujúcich platforiem predsa len využiť, aby vás napríklad headhunteri mohli objaviť.

Vyjdite v ústrety vy ako prví

Ruka ruku myje; ako ty mne, tak ja tebe: tieto bežné pravdy platia aj v prípade networkingu. Ale buďte radšej veľkorysí a nezabudnite, že väčšia radosť je dávať ako brať. Či a ako sa vám oplatí investícia do vzťahu – a je jedno v akej forme – nikdy neviete dopredu. Určite sa stane, že od niekoho nedostanete žiadnu protislužbu, ale od mnohých ju získate.

Náš tip:

Chcete dostávať naše blogové príspevky pravidelne? Zaregistrujte sa v našom formulári na http://blog.mktraining.sk/.Newsletter


kontaktujte nás