Peter Kazička

Žite jeden deň bez očakávaní

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička

Koľko nášho stresu, zlosti, našej zlej nálady a našich sklamaní pramení z jednej jedinej veci? Takmer všetko to pochádza z našich očakávaní. Keď sa veci nevyvíjajú tak ako očakávame, reagujeme sklamaním alebo hnevom.

V našich hlavách máme očakávania, čo by mali iní ľudia robiť, ako by mal vyzerať náš život, ako by ostatní vodiči mali reagovať, ako by sa mali čo najlepšie správať kolegovia, šéf, zákazníci. Ale to všetko nie je skutočné. Sú to iba naše želania a fantázie. To nie je reálne. A keď sa nestretne realita s našimi očakávaniami, želáme si, aby bol svet iný.

Existuje jednoduché riešenie 

Zoberte si svoje očakávania hoďte ich do mora. Predstavte si vaše očakávania, ktoré máte na na seba, na váš život, vášho partnera, vaše deti, vašich spolupracovníkov, vašu prácu, svet. A potom sa odtrhnite od svojich očakávaní a hoďte ich do mora, do rieky alebo do jazera.

Čo sa s nimi stane? Plávajú. Sú odplavované vlnami. Prizrite sa, ako sú vlnami premývané. Prestaňte sa ich držať. A pokúste sa žiť aspoň jeden deň bez očakávaní.

Ako vyzerá život bez očakávaní?

Akceptujete skutočnosť takú aká je. Akceptujete ľudí takých, akí sú – nie takých, akí by mali byť podľa vašich predstáv. Vidíte veci aké sú. Nemusíte byť dlhšie sklamaní, frustrovaní, alebo nahnevaní – alebo ak ste, akceptujte tieto očakávania na seba samých a potom sa ich už prestaňte držať.

To neznamená, že nikdy nebudete so všetkým uzrozumení. Avšak budete konať v súlade s vašimi hodnotami a ovplyvníte svet, ale nebudete mať očakávania, ako svet zareaguje na vaše konanie.

Spravte experiment: Žite jeden deň bez očakávaní.

  • ak učiníte dobro, neočakávajte pochvalu alebo uznanie.
  • keď pôjdete autom, neočakávajte prázdne cesty. Keď cestujete vlakom alebo lietadlom, neočakávajte presnosť.
  • keď nakupujete, neočakávajte, že sa hneď dostanete k pokladni. Keď pôjdete jesť, neočakávajte, že budete hneď obslúžený.
  • keď prídete domov neočakávajte, že váš partner bude k vám ústretový, priateľský, alebo odpočinutý.

Všímajte si vaše myšlienky a vaše pocity. Jednoducho ich vnímajte – a nestarajte sa ďalej o to. Akceptujte jednoducho to, čo je.

Nedostávajúce sa uznanie. Zápcha na diaľnici. Meškanie vášho vlaku alebo lietadla. Pozorujte svoje očakávania, zhlboka predýchajte a akceptujte to, čo nastane. Vnímajte svoje pocity, keď sa váš kolega alebo váš šéf nespráva tak, ako by ste si priali. Všímajte si vaše myšlienky, keď sa váš partner nespráva tak, ako si myslíte, že je správne alebo normálne. Sledujte to všetko v sebe a prestaňte ľpieť na vašich očakávaniach.

Vedome spravte nasledovné

Vaše očakávania sú len vaše očakávania. To nie je skutočnosť. Je vašou perspektívou, vašou predstavou ako má niečo byť? Už nie.

Kto má očakávania na druhých, často aj verí, že má na ne právo.

  • spýtate sa priateľsky predavačky a očakávate priateľskú odpoveď.
  • dokončili ste ťažkú prácu a očakávate uznanlivé slovo od svojho predstaveného.
  • vyšli ste o polhodinu extra skôr na vyťaženú diaľnicu a očakávate cestu bez zápchy.

Vaše očakávania nie sú právne nárokovateľné. Vaše očakávania sú jednoducho len vaše želania a predstavy. Ostatní ľudia a skutočnosť môžu na to prihliadnuť, ale nie je to ich povinnosť. Prestaňte sa držať svojich očakávaní na druhých a na seba samých. Zistíte, že svet sa ďalej krúti, že sa nič zlého neprihodilo. Možno sa udialo niečo iné ako ste si predstavovali alebo chceli. Ale nič viac.

A čo s očakávaniami iných na vás?

Dobrá správa: očakávania iných na vás sú tiež len želania. Nemusíte ich splniť.
Zlá správa: väčšina iných to nevie. Myslia si, že ich očakávania sú objektívne, oprávnené a úplne normálne.

Viete teraz viac – takže jednajte múdro. Tam kde sa cítite byť závislý, napríklad v práci, napĺňajte očakávania iných, pokiaľ to je zlučiteľné s vašimi hodnotami.
Tam, kde sa necítite byť závislý, vyskúšajte si nenaplňovať očakávania iných, ak nechcete. A sledujte, čo sa stane. Veľa zistíte o tom, ako má ten druhý zadefinovaný vzťah k vám.

Výsledok

Tento experiment nie je jednoduchý. Predovšetkým, ak je vám vlastná tendencia k tvrdohlavosti alebo máte radi kontrolu, lebo sa bez nej cítite bezmocní.
Sledujte svoje reakcie – a zostaňte pokojný. Je to experiment len na jeden deň. Zajtra môžete znova konať tak, ako ste zvyknutý.Newsletter


kontaktujte nás