Martina Kazičková

14. Čo sú vaše slabé stránky?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Pred touto otázkou sa trasú mnohí uchádzači. Prečítajte si, na čo sa treba sústrediť a čomu sa radšej vyhnite.

 

 • Každý človek má nejaké slabiny, preto ak sa chcete z tejto otázky vykrútiť, vytvoríte dojem absencie sebapoznania, nedôveryhodnosti a neúprimnosti.
 • Vytvorte si zoznam slabých stránok (osobných a takých, ktoré ste mali možnosť doteraz vo vašom pracovnom živote odpozorovať)
 • Nájdite príklady toho, ako dokážete ich negatívnym dôsledkom zabrániť alebo ich aspoň eliminovať.
 • Neprezentujte slabé stránky, ktoré sú vymyslené, nič nehovoriace a nevierohodné

NEVHODNÉ ODPOVEDE

V zásade sa treba vyhnúť dvom typom odpovedí:

 1. slabé stránky, ktoré sú v protiklade s požiadavkami na pracovné miesto
 2. slabé stránky, ktoré sú nevierohodné

Napríklad:

 • Som závislý/á na práci, veľmi veľa pracujem, som lenivý/á, neporiadny/a …
 • Som netrpezlivá, chcem veľa naraz, musím dokončiť to, čo začnem …
 • Neviem povedať nie, som vždy pripravená pomáhať …
 • Fajčím, mám zlý pravopis, ráno je so mnou ťažká reč…

POKUS O „VTIPNÚ“ ODPOVEĎ

Známy vtip: „Aké sú vaše tri najväčšie slabosti? – čokoláda, čokoláda, čokoláda“. Myslíte si, že sa personalista po cca 300 pracovných pohovoroch bude mať chuť na tomto zasmiať?

AKO ODPOVEDAŤ NA TÚTO OTÁZKU?

Z celého zoznamu slabých stránok si vyberte dve, ktoré budete na pohovore prezentovať.

Prvá by nemala byť v žiadnom vzťahu k pracovnému miestu, o ktorý sa uchádzate: skôr by mala ukázať, že ste normálny človek – slabina, do ktorej sa dokáže vžiť aj personalista. Napr. slabosť v matematike, pamäť na mená, strach zo skúšania, manuálna nešikovnosť, zlý orientačný zmysel, ráznosť…

Druhú by ste mali zvládať (alebo aspoň neutralizovať) v pracovnom živote. Ukážte, že ste si svojej slabej stránky vedomí a dbáte na to, aby nemala negatívny vplyv na váš pracovný výkon. Môžete svoju slabosť zmierniť: niekedy, trochu, z času na čas…

OPLATÍ SA BYŤ ÚPRIMNÝ?

Nie, neoplatí sa: ak je slabá stránka v protiklade s požiadavkami na pracovné miesto a vytvorí negatívny dojem z vašej kvalifikácie.

Áno, oplatí sa: ak budete čestní, zverejníte správnu slabú stránku a presvedčíte, že ste si jej vedomí a snažíte sa, aby neovplyvňovala váš pracovný výkon.

A ČO ROBIŤ, KEĎ MA ŽIADNA SLABÁ STRÁNKA NENAPADNE?

V prvom rade by sa vám takáto situácia nemala nikdy stať – na pracovný pohovor choďte pripravení.

Je to mínusový bod, ktorý sám o sebe nemusí viesť k zamietavej odpovedi. Avšak personalista vás môže vnímať ako neúprimných ľudí, ktorí nie sú schopní samostatného úsudku o sebe, alebo vzbudíte nežiaducu pozornosť a budú vás podozrievať, že nechcete prezradiť o sebe niečo závažné.

Nikdy nereagujte: „Nemám žiadnu slabú stránku, nie som si žiadnej vedomý/á“. Nikto nie je dokonalý a jednou zo silných stránok človeka je byť si vedomý svojich nedostatkov.

UVÁDZAME ZOPÁR „NEŠKODNÝCH“ NEDOSTATKOV

 • Som nepresný/á, na stanici bývam už pol hodiny pred odchodom vlaku.
 • Mám sklon k perfekcionizmu.
 • Mám problém vidieť veci ako „skončené“ a stále na nich nachádzam niečo na vylepšenie.
 • Ráno potrebujem tak hodinu, kým sa rozbehnem na plné obrátky.
 • Iba ťažko viem povedať „nie“.
 • Som netrpezlivý/á, najradšej by som mal/a veci urobené čo najskôr.
 • Rád/a si užívam, keď sa mi niečo podarí. Keď som hotový/á s projektom, tak si to chcem chvíľku užiť, kým začnem s ďalším.
 • Keď píšem maily, trvá mi vždy dlho, kým nájdem tie najvhodnejšie slová.
 • Nerád/a hovorím pred väčším publikom, bývam nervózny/a.
 • Ťažko si pamätám mená druhých ľudí.
 • Niekedy veľa rozprávam.
 • Nerád/a bývam stredobodom pozornosti.
 • Ťažko si pamätám tváre ľudí, musím ich dva-tri krát vidieť, kým si ich zapamätám.
 • Neverím si, keď mám hovoriť po anglicky, aj keď to viem.
 • Niekedy chcem zvládnuť veľa naraz.
 • Niekedy mám problém začať rozhovor s neznámym človekom.
 • Nemám dostatok praktických skúseností (ak ste absolvent).
 • Niekedy som neistý/á, pretože sa v praxi stretávam s iným, než v škole (ak ste absolvent).

DÔLEŽITÁ RADA: keď zverejníte svoju slabú stránku, vždy ju doplňte o „ale“, napríklad:

 1. Ráno vždy potrebujem aspoň hodinu, kým sa rozbehnem na plné obrátky. ALE večer bývam naopak veľmi čulý a výkonný, často som hore do neskorých hodín, lebo vtedy som najproduktívnejší.
 2. Niekedy mám problém povedať „nie“. ALE v dôležitých veciach, ktoré sa týkajú napríklad výhodnosti pre firmu, bývam neoblomný a tvrdý.
 3. Niekedy chcem zvládnuť veľa naraz. ALE nemám problém rozlišovať medzi dôležitým a naliehavým. Keď mám pred sebou úlohu, ktorá je zároveň dôležitá aj naliehavá, ma pre mňa najvyššiu prioritu a venujem sa jej bezodkladne.

Je to ťažké? Myslím si, že nie, iba sa treba na pohovor pripraviť a „nevariť z vody“ priamo na stretnutí.

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru nájdete, v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.
Ak potrebujete poradiť, kontaktujte náa na koucing@mktraining.sk

 Newsletter


kontaktujte nás