Martina Kazičková

15. Aký postoj máte k chybám?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Je úplne jedno, či si túto otázku kladieme sami alebo ju musíme zodpovedať na pracovnom pohovore, to ako sa staviame k chybám, je rozhodujúce pre našu prácu, motiváciu, naše schopnosti a pracovný úspech.

Errare humanum est, alebo mýliť sa je ľudské. Áno je, ale podstatné je správne sa k chybám postaviť – lebo neučiť sa z chýb je obrovskou chybou. Chyby sú v živote človeka dôležité, pretože: sú jedinečným spôsobom učenia sa, sú sprievodným znakom skúšania niečoho nového, do budúcnosti prinášajú motiváciu si dávať väčší pozor a sú svojim spôsobom rebríkom k úspechu.

Chyba neznamená prehru. Iba ak sa snažíte chyby nevidieť, zatajovať ich alebo ich permanentne opakovať, sú dôvodom na vážne zamyslenie sa nad sebou, prečo to robíte.

KTO SPÔSOBIL CHYBU ?

Ak pracujete v tíme, často sa v ňom hľadajú vinníci, zodpovední za pochybenie. Nie je to správne.
Ak ste manažér, mali by ste ostatným zdôrazniť, že chyby k práci patria – aby ste u svojich kolegov nevyvolali strach z pochybení. Taký strach totiž vedie často k nedostatočnej odvahe a chuti skúšať nové veci – a to negatívne ovplyvní výkonnosť.

Ak ste chybu spôsobili vy sami, je potrebné chybu otvorene priznať: odzbrojíte tým kritikov a poslúži všetkým. Za chyby nikdy netrestajte, dbajte o to, aby sa z nich ostatní (ale aj vy) poučili a neopakovali ich.

Tak čo, už viete zareagovať na otázku, aký postoj máte k chybám vy?

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru nájdete, v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás