Martina Kazičková

20. Ako sa vám darí zvládať stres?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Aj napriek tomu, že si mnohí myslia, že stres je pre nich cudzie slovo, patrí jednoducho k pracovnému životu: rozdiel je len v jeho intenzite a spôsobe, akým sa prejavuje. Čo spôsobuje stres u vás?

Na túto otázku by asi odpovedal každý z nás inak, v závislosti od svojej stratégie zvládania stresu.
 

ČO CHCÚ PERSONALISTI TOUTO OTÁZKOU ZISTIŤ?

Chcú sa dozvedieť, ako riadite svoj stres, preto sa očakáva, že odprezentujete konkrétne príklady, ako postupujete v stresujúcich situáciách. Určite ste ich prežili množstvo, vysvetlite preto krátko a na konkrétnom príklade ako stresujúca situácia vznikla, ako ste na ňu reagovali a čo ste sa z tej situácie naučili. Práve na konkrétnom príklade môžete demonštrovať, že viete, čo stres znamená a viete „ho držať na uzde“ – a to je viac hodné, ako prázdne, niekde vyčítané slová.

ODPOVEDE, KTORÉ PRESVEDČIA LEN MÁLOKOHO

Uvádzame najčastejšie nepresvedčivé odpovede, ktoré zaznamenávame na výberových pohovoroch:

Až pod stresom naozaj ožijem: čo týmto chcete povedať? Že iba v strese dokážete kvalitne pracovať? Že nemáte žiadnu špeciálnu stratégiu, ako zvládnuť stres?

Stres je moje hobby: hobby je v prvom rade voľnočasová aktivita, ktorá prináša potešenie. V druhom rade nie je stres žiadna aktivita, ale sprievodný jav, príznačný najmä pre pracovný svet a rozhodne sa nedá povedať, že by prinášal radosť.

Pod stresom dostávam tie najlepšie nápady: asi mnohí videli film „Jen ho nechte, ať se bojí“.... Je možné, že stres krátkodobo zvýši výkonnosť, odpoveď je však nedostatočná, pretože nevysvetľuje, ako vyzerá váš manažment stresu.

AKO JE MOŽNÉ ODBÚRAVAŤ STRES?

Šport: pomáha vyvetrať hlavu a zvyšuje vašu rezistenciu na stres (napr. beh, vytrvalostné športy...)

Relaxácia: relaxačné cvičenia, jóga, pravidelné saunovanie a masáže, welness, prechádzky v prírode obnovujú vnútorný pokoj človeka

Touto otázkou by ste sa mali vážne zaoberať, odhliadnuc od toho, či vám bude na výberovom pohovore položená. Môže vám pomôcť zvládať vašu prácu a dlhodobo predchádzať syndrómu vyhorenia.

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás