Martina Kazičková

22. Ako si predstavujete svoje pracovné miesto?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Táto otázka má personalistovi sprostredkovať, ako reálne vnímate pracovný svet v organizácii, o prácu v ktorej sa uchádzate. Nie je to žiaden chyták ani prezentácia vašej kreativity, sledujú sa ňou odpovede na tieto otázky:


 

  • Pripravili ste  sa na výberový pohovor?
  • Prečítali ste si dôkladne inzerát na pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate?
  • Venovali ste čas zoznámeniu sa s firmou z dostupných zdrojov (internetové odkazy, články, rozhovory…)?
  • Sú vám zrozumiteľné požiadavky na pracovné miesto o ktoré sa uchádzate?
  • Máte osobnú skúsenosť s obsadzovanou pracovnou pozíciou?
  • Viete, čo všetko sa od vás očakáva?

Aj napriek tomu, že sa tieto otázky môžu zdať na prvý pohľad všeobecné a rétorické – máte jedinečnú možnosť prezentovať sa sebavedomovo a kompetentne.

Vyvarujte sa štandardných a všeobecných odpovedí, ktoré personalistu rozhodne nenadchnú:

  • Chcem využiť svoje poznatky v tejto firme.
  • Chcem prehĺbiť svoje vedomosti.
  • Chcem rozšíriť svoje kompetencie.

Toto sú odpovede, ktoré vám s veľkou pravdepodobnosťou zabezpečia „čierny bodík“.

AKO BUDE VYZERAŤ VÁŠ BEŽNÝ PRACOVNÝ DEŇ NA NOVOM PRACOVNOM MIESTE?

Ak máte v tejto oblasti skúsenosti alebo ste sa zaujímali o danú pracovnú pozíciu a zistili ste si o nej najdôležitejšie informácie, môžete preukázať, že viete čo vás čaká. Viete, aké priority je potrebné si stanoviť, načo môže klásť dôraz váš nadriadený, ako dokážete pracovať pod časovým tlakom, ako je na novom pracovisku dôležitá tímová práca (alebo aj nie) a vy aj napriek stresu a kritike ste v stave byť dlhodobo sebamotivovaní.

Každá firma má aj svoju firemnú filozofiu a kultúru, takže okrem svojej kvalifikácie je pre uchádzača dôležité, ako sa okrem svojej odbornej kvalifikácie hodí do útvaru ľudsky a ako profesionálne dokáže zastupovať záujmy firmy v styku s jej klientmi.

Dôležité: neopisujte ideálne pracovné miesto, ktoré pravdepodobne nedostanete. Sústreďte sa na tú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.  Preto je potrebné sa na výberový pohovor dôsledne pripraviť a nezúčastniť sa ho len tak „na slepo“. Pripraveným šťastie praje!

3KKK-obalkaViac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás