Martina Kazičková

24. Ste pripravení robiť aj nadčasy?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Nadčasy sú vždy témou, ktorá zamestnávateľom spôsobuje bolesti hlavy. Ak vám túto otázku položia na pracovnom pohovore, získate bližšiu predstavu o spôsobe práce v danej organizácii, ale premyslite si, ako bude na pohovore reagovať, aby ste „nešliapli vedľa“.

Určite by nemal vzniknúť dojem, že nadčasy sú pre vás samozrejmé (neefektívnosť práce), ani že ich absolútne odmietate, alebo že je vám všetko jedno (prispôsobujete sa). Zdôraznite nasledovné:

 • V doterajších zamestnaniach ste vždy efektívne pracovali a nadčasy nebolo potrebné vykonávať
 • Ak to je naozaj potrebné, nadčasy ste ochotní robiť
 • Zdôraznite tímovú prácu – nadčasovú prácu vykonávať spoločne
 • Vyžadujte jasné pravidlá, ako sa budú nadčasy odmeňovať.

MÔŽE VÁM ZAMESTNÁVATEĽ PRÁCU NADČAS PRIKÁZAŤ?

Áno, môže. Naštudujte si § 97 Zákonníka práce, aby ste vedeli, na čo má váš zamestnávateľ právo.

AKO MÔŽETE REDUKOVAŤ MNOŽSTVO NADČASOV?

 1. Naučili ste sa stanovovať si priority
 2. Svoje úlohy aj pracovný čas si dokážete optimálne zorganizovať
 3. Ste si vedomí svojich silných stránok
 4. Nenecháte odviesť svoju pozornosť od práve vykonávaných úloh
 5. Úlohy dokončujete a nestrácate čas nedôležitými maličkosťami
 6. Vnímate sa ako súčasť tímu
 7. Nemáte problém delegovať úlohy, ktoré nezodpovedajú vašej kvalifikácii na kompetentných kolegov
 8. Viete, ako si sami môžete zvýšiť svoju motiváciu
 9. Neutápate sa v detailoch
 10. Vo svojom voľnom čase dbáte na svoju regeneráciu a viete, ako odbúravať stres

Nadčasy, ktoré by boli opodstatnené a nie sú zapríčinené zlým manažmentom času, nie je veľa. Pri spore medzi vami a zamestnávateľom o nadčasoch musíte preukázať, že vykonané nadčasy boli skutočne potrebné a nie sú len dôsledkom vašej neefektivity.

Ak sa zaujímate o manažérsku pozíciu, musíte rátať aj s tým, že zamestnávateľ často automaticky očakáva, že nadčasy robiť budete (mnohí vyšší plat vnímajú ako určité ospravedlnenie za množstvo nadčasov, ktoré vykonávate).
 

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás