Martina Kazičková

27. Čo pre vás znamená tímová práca?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Čo je vlastne tím? Ako chápete tímovú prácu? Prečo sa na ňu na výberových rozhovoroch toľko pýtajú? Týmto článkom chceme zdôrazniť dôležité aspekty tímovej práce, ale aj dôvody, prečo tímová práca nadobúda v pracovnom svete čoraz väčší význam. 

NAJPRV SA SPOLU ZAMYSLIME, ČO CHARAKTERIZUJE DOBRÝ TÍM

 • Každý člen tímu má svoju špecifickú úlohu, ale všetci majú spoločný cieľ

 • Každý prispieva k úspechu tímu a cíti sa úspech / neúspech zodpovedný

 • Tím dokáže viac ako súčet jeho jednotlivcov

 • V tíme sa ľudia navzájom podporujú, motivujú a pomáhajú jeden druhému

 • Ak niektorý z členov tímu vypadne, neohrozí to celý tím

 • Dobre fungujúci tím časom mocnie a jeho motivácia sa zvyšuje

ČO ZNAMENÁ DOBRÁ TÍMOVÁ PRÁCA?

 • Tím sa podieľa na spoločnom cieli

 • Cieľ tímu je reálny a jasne naformulovaný

 • Rozhodnutia sú prijímané všetkými členmi tímu

 • Otvorená komunikácia: počúvanie sa navzájom, snaha dohodnúť sa a vecnosť

 • Členovia tímu sa navzájom podporujú a v prípade potreby sa vedia zastúpiť

 • Vedúci tímu koordinuje prácu v tíme a napomáha riešiť vzniknuté konflikty

 • Sú jednoznačne zadefinované kompetencie, zodpovednosť a vzájomné pravidlá.

PREČO JE TÍMOVÁ PRÁCA TAKÁ DÔLEŽITÁ?

Práca a výrobné procesy sa stali komplexnejšími, preto je dôležité, aby kolegovia oveľa presnejšie koordinovali svoju prácu. Jednotlivec sa sústreďuje len na svoje úlohy, ako člen tímu by však mal mať prehľad o celku, vedomosti o tom, na akom cieli spolupracuje a za čo je zodpovedný. Pre úspech tímu je zásadné, aby bolo možné otvoriť akúkoľvek tému a chcieť vyriešiť každý problém. Každý člen tímu musí byť otvorený zmenám – stali sa bežnou súčasťou nášho pracovného sveta.

Na pracovnom pohovore zdôraznite najdôležitejšie aspekty tímovej práce tak, že uvediete vlastné konkrétne príklady tímových úspechov – nezabudnite však na to, aby ste pozornosť nesústredili na seba, ale na celý tím (my sme.... nám sa podarilo....)!


Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás