Martina Kazičková

28. Ste schopní pracovať aj samostatne?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Zamestnanci, ktorí sú schopní spoľahlivo samostatne pracovať, bez potreby stálej kontroly svojho nadriadeného, majú pre firmu veľkú cenu.
 

SAMOSTATNOSŤ ZNAMENÁ, ŽE:

 1. Poznáte svoje kompetencie a slabé stránky (vlastné limity).

 2. Ste schopní štrukturovať si priebeh dňa, stanoviť priority a nerobiť veľa vecí naraz.

 3. Ste schopní robiť samostatné rozhodnutia.

 4. Dokážete si zadefinovať krátkodobé, stredné ale aj dlhodobé ciele.

 5. Ste cieľavedomí a orientovaní na cieľ.

 6. Bez problémov preberáte zodpovednosť za svoje konanie (pri úspechu a samozrejme aj pri neúspechu).

 7. Ste pripravení zvládnuť prípadné ťažkosti a nevzdať sa pri prvom neúspechu.

 8. Dokážete sa motivovať, kontrolovať a ak je to potrebné, vydať novým smerom.

 9. Zvládate stres a hľadáte riešenia problémov.

 10. Poznáte svoju rolu v tíme / organizácii

Všeobecné formulácie nepresvedčia žiadneho personalistu. Aby ste dokázali presvedčiť, že ste schopní samostatne pracovať, musíte prezentovať konkrétne príklady z predchádzajúcich zamestnaní, alebo štúdia. Na pracovnom pohovore spomeňte:

 • Aké úlohy vám boli v minulosti zverené
 • Ako ste svoju prácu štruktúrovali a následne aj realizovali
 • Ako ste si stanovili priority
 • Aké problémy ste pritom museli zvládnuť
 • Ako ste si dokázali udržať svoju motiváciu (najmä v prípade problémov)

Pre mnohých je oveľa jednoduchšie pracovať pod stálym vedením šéfa, urobiť čo treba a ďalej na robotu nemyslieť, ako byť v stave úspešne samostatne pracovať, kontrolovať a motivovať samého seba. Byť samostatný a zodpovedný sám za seba však človeku dodáva sebavedomie a učí ho to mnohému novému. Zároveň však bude takýto zamestnanec oveľa dôležitejší a zaujímavejší pre firmu ako ten, ktorého treba riadiť – a v neposlednom rade, bude ťažšie nahraditeľný!!!

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás