Martina Kazičková

6. Športujete pravidelne?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

„Športom k trvalej invalidite“ – toto určite nie je správna odpoveď na otázku, či športujete. Prostredníctvom športových aktivít sa chce hodnotiteľ o vás dozvedieť, aké vlastnosti vás charakterizujú.



 

Čo chce hodnotiteľ zistiť?

  • Ako trávite svoj voľný čas?
  • Ktoré aspekty sú pre vás pri športe najdôležitejšie?
  • Dbáte na svojej zdravie?
  • Ako sa snažíte vyrovnať sa so svojou náročnou prácou?

Medzi bežcom na dlhé trate, ktorý potrebuje veľa vytrvalosti a hráčom volejbalu, ktorý svojou šikovnosťou a tímovou prácou dosahuje výsledku, je obrovský rozdiel.

Na to, aby ste sa mohli venovať rôznym športom, potrebujete rôzne schopnosti: vytrvalosť, cieľavedomosť, šikovnosť, húževnatosť, výdrž, rezistenciu na stres a i.

Podľa toho, ktorá z týchto schopností je potrebná pre miesto, o ktoré sa uchádzate, môžu vaše voľnočasové aktivity hodnotiteľovi poskytnúť informácie – a vašu pozíciu vo výberovom procese podporiť alebo naopak sťažiť.

ŠPORT A ZDRAVIE

  • Každý zamestnanec potrebuje nejakú protiváhu k pracovnej jednotvárnosti
  • Pravidelný pohyb je dôležitý pre zdravie a pozitívne ovplyvňuje aj pracovnú výkonnosť
  • Šport pomáha redukovať stres a zmierňuje eventuálne konflikty vo firme

ŠPORT A FIRMA

  • Aj po pracovnej dobe, keď sa už vy vnímate ako súkromná osoba, vás klienti firmy vnímajú stále ako zamestnanca firmy. Spôsob, akým trávite svoj voľný čas teda ovplyvňuje, ako vnímajú vašu firmu.
  • Sú športy, ktoré sú v spoločnosti vnímané negatívne alebo naopak sú spojené s prestížou. Cez tieto vlastnosti budete ako športovci vnímaní aj vy osobne, za určitých okolností aj firma.

ŠPORT A RIZIKO

  • Pri určitých extrémnych športoch hrozí obrovské riziko zranenia, čo znamená ohrozenie vašej budúcej výkonnosti.

Uvažujte nad tým, ktoré športy môžu byť k pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate žiadané (kvôli vlastnostiam) a zdôraznite presne tieto aspekty vašich športových aktivít.

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru nájdete, v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.



Newsletter


kontaktujte nás