Martina Kazičková

Najčastejšie dôvody, prečo sa partneri hádajú kvôli peniazom

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková

Psychológia pomenováva štyri inštrumentálne zložky manželstva: výchova detí, sex, peniaze a trávenie voľného času. Ak prestáva fungovať hoci len jedna z nich, naruší sa rovnováha. Hádky pre peniaze bývajú jedným z hlavných dôvodov rozvodov. V podstate každý, kto žije v partnerstve, z času na čas túto tému so svojím partnerom rieši: či je to veľkorysosť alebo naopak lakomosť, míňanie peňazí za zbytočné alebo nesprávne veci. V princípe je jedno, či partneri majú hlbšie do vrecka, alebo sú zámožní – v oboch prípadoch sa hádajú pre peniaze. O čom teda vlastne tieto spory sú?
 

OZAJSTNOU PRÍČINOU HÁDOK ČASTO PENIAZE NEBÝVAJÚ

Pri týchto sporoch zvyčajne nejde o peniaze, ale skôr o to, čo s peniazmi spájame. Na čo nám slúžia a aké očakávania s nimi máme spojené. Pred tým, ako partneri začnú spolu bývať, len zriedka diskutujú o svojich postojoch k peniazom, aj napriek tomu, že sú poznateľné:
Vyzdvihol ma v práci na svojom novom BMW, videla som závistlivé pohľady svojich kolegýň a cítila som sa ako princezná.
Na našom prvom rande sa dobre vytočila, keď som zobrak účet a chcel som ho zaplatiť: Druhý krát sa ma najprv spýtaj, či ma môžeš pozvať, dobre?
Chceli sme si kúpiť auto, mali sme vybranú Oktáviu, peniaze nám stačili akurát na ňu a má solídny a pomerne lacný servis. Týždeň po našom rozhodnutí mi svokor zaparkoval novučičké Volvo pred domom – ako dar. Nechcel som taký dar prijať, ale moja žena mi povedala, aby som sa nestaval proti svokrovi, lebo si aj tak presadí svoju vôľu.

Postojom k peniazom prezentujeme svoje hodnoty. Hodnoty sú nám sprostredkované v rannom detstve a bývajú pomerne stabilné. Ten, kto sa naučí, že peniaze netreba vyhadzovať von oknom, bude sa týmto postojom riadiť pravdepodobne aj v dospelosti, alebo na protest voči rodičom bude robiť pravý opak. Pre niekoho bude mať hodnotu vzdelanie, koncerty, knihy, pre iných drahé oblečenie, nákladná technika či autá. 

Peniaze umožňujú dosahovať vlastné ciele a ľudia majú najrozmanitejšie ciele. Ten, pre koho je dôležitá v živote istota, bude s peniazmi narábať inak ako ten, pre koho je podstatný výzor a status. 

Niektorí ľudia majú strach o peniaze nezávisle od toho, koľko ich majú. Buď majú pocit, že ich majú málo alebo majú obavu, že o ne prídu. Iní majú podstatne menej peňazí, ale dokážu si užívať to, čo majú. Význam, ktorí pripisujeme peniazom, závisí aj od pohlavia. Muži spájaú peniaze najčastejšie so šancou na úspech a moc, ženy skôr s istotou a nezávislosťou. Úspech a moc však nie sú pre mužov jednoduché dosiahnuť a bývajú často projektované práve do peňazí.

Keď sa partneri hádajú o peniaze, za hádkou najčastejšie býva:

1. STRACH ZO STRATY MOCI

Typický patriarchálny model: v pároch, v ktorých je muž živiteľom alebo zarába výrazne viac ako jeho partnerka, sa očakáva, že určité finančné výdavky sa neuskutočnia bez predchádzajúceho predebatovania. Partnerka však často namieta: „Ale aj ja prispievam na domácnosť.“ Fakt, že žena zarába podstatne viac ako muž, vyžaduje aby mal poriadne sebavedomie. Je to asi najčastejší dôvod hádok pre peniaze.

2. OCENENIE

Ten, kto prináša do domácnosti viac peňazí (čo dnes môže byť kľudne žena), si často myslí, že už nemusí participovať na domácich prácach, či výchove detí: „O čo všetko by som sa mal/a ešte starať?“ Takýto postoj však druhý partner, ktorý sa stará o domácnosť a deti, vníma ako nadradený a môže pociťovať, že je „menej“.

3. ROZDIELNOSŤ CIEĽOV

O tom, či je aktuálne potrebné kúpiť novú sedačku alebo najnovší plazmový televízor, sa dá poriadne povadiť. Aj vy budete obhajovať úplne inak svoju kolekciu štyridsiatich kabeliek ako jeho zbierku elektrických vláčikov.

4. VPLYV NÁZOROV RELEVANTNÝCH ĽUDÍ

Matka jedného z klientov zastávala názor, že „slušní“ ľudia dlhy nerobia. Klient si tento postoj osvojil a bohužiaľ mu bránil v kúpe vlastného bytu, pretože by si naň musel vziať hypotéku. Hádali sa preto s partnerkou neustále kvôli forme bývania: ona zastávala nezávislosť od prenájmu a on uprednostňoval prenájom, pretože sa nechcel zadĺžiť. 

Je možné vyhnúť sa vôbec konfliktom pre peniaze? Konflikty pre peniaze vedia byť veľmi komplikované. Nápomocné v každom vzťahu je, keď si partneri povedia, aký význam pre každého z nich majú v ich živote peniaze. Peniaze sú obrovským projekčným plátnom pre vaše vlastné strachy a očakávania: čo si myslíte, že v živote potrebujete a straty čoho sa obávate. Preto sa niet čo diviť, že dvaja ľudia, ktorí spolu žijú, si kvôli tomu z času na čas skočia do vlasov.

A ako je to u vás? Ako sa hádate o peniazoch? Ak sa vám tento článok páčil, posuňte ho ďalej: na FB, mailom alebo na Twitter.

Hádavate sa často a zdá sa vám, že ste uviazli v slepej uličke? Využite možnosť koučingu, pohľad nezávislého sparing partnera na to, čo vás trápi.

 


Newsletter


kontaktujte nás