Martina Kazičková

Prežije váš životopis a motivačný list 2 minútový test?

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Nemálo uchádzačov o prácu investuje veľa času do prípravy svojho životopisu a motivačného listu, zháňajú si informácie o firme a jej zástupcoch a prispôsobujú svoju prezentáciu pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzajú. To je správne – treba mať pritom na pamäti, že na posúdenie vašich materiálov bude mať personalista tak max. 5 minút, vo väčších koncernoch ešte menej: max. 2 minúty.

PREŽIJE VÁŠ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÝ LIST TENTO 2 MINÚTOVÝ TEST?

Dve, maximálne tri minúty – toľko času máte k dispozícii, aby ste sa odlíšili a zaujali. V takomto krátkom čase sa rozhodne o tom, či vaše materiály skončia na kope „NO-GO“, alebo postúpite do ďalšieho kola. Počas tohto krátkeho posudzovania vašich materiálov sa personalisti sústreďujú na dve veci:

 1. Hľadajú typické chyby, ktorých sa uchádzači dopúšťajú (čo sa týka až cca 40% uchádzačov)
 2. Osobnostnú alebo odbornú nekompatibilitu s požiadavkami na obsadzovanú pracovnú pozíciu (to sa týka tiež cca 40% uchádzačov)

Zvyšok asi 20% uchádzačov obyčajne postúpi do ďalšieho kola a na preštudovanie ich materiálov si personalisti vyhradia podstatne viac času, 20-30 minút, niekedy viac (aby stihli preveriť aj referencie, ktoré uvádzate). Zdajú sa vám 2 minúty málo? Možno áno, ale treba si uvedomiť, že na mnohé pracovné pozície sa prihlási aj 200-300 uchádzačov, čo samozrejme vyžaduje veľkú časovú náročnosť.

Takže keď máte svoj životopis a motivačný list hotový, podrobte ich 2 minútovému testu, či neobsahujú zásadné chyby. Prinášame vám 10 najhorších chýb v prezentačných materiáloch:

 1.  Adresa, kontaktná osoba, spoločnosť nie je správne napísaná 69%
 2.  Použitie neprimeraného jazyka, eventuálne žargónu 64%
 3.  Pravopisné chyby 53%
 4. Opakovane použitý životopis a motivačný list (neprispôsobený pozícií o ktorú sa uchádzač uchádza) 44%
 5.  Nevhodná fotografia 38%
 6.  Romány namiesto stručnej podstaty  33%
 7.  Zabudnete priložiť prílohy 30%
 8.  Veľké, nezdôvodnené medzery v životopise 28%
 9.  Nejednotné písmo, zlá úprava dokumentov 22%
10. Chýbajúci dátum a podpis, resp. neaktuálny dátum 21%

 

POUŽÍVAJTE KĽÚČOVÉ SLOVÁ!

Aby sa vyhli ďalším chybám, dôsledne porovnajte požiadavky na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate so svojimi materiálmi. Mnohí personalisti cielene hľadajú určité výrazy v životopise a motivačnom liste: ale čo im iné ostáva, keď majú na prvotné posúdenie vašich materiálov tak málo času? Premýšľajte nad tým, na čo budú posudzovatelia klásť dôraz, ktoré vlastnosti budú vyžadovať a čo vlastne hľadajú. Niektoré sa dajú odvodiť z požiadaviek na obsadzovanú pracovnú pozíciu, iné z informácií o firme, atď. Viac informácií o písaní prezentačných materiálov, ktoré vás odlíšia od vašej konkurencie, nájdete v praktickom manuály 3 kroky ku kariére

Prechádzajte svoj životopis a motivačný list systematicky a uvažujte nad tým, kde môžete zakomponovať a optimalizovať dôležité pojmy - kľúčové slová:

 • názov pracovnej pozície: čo ste robili doteraz? Pozrite sa, ako sú vám zodpovedajúce pracovné pozície v inzerátoch charakterizované. Napríklad ak sa uchádzate o pozíciu Brand manažéra a doposiaľ ste pracovali predovšetkým ako Online marketing manažér, bude zmysluplné pojmovo prispôsobiť svoj doterajší priebeh zamestnaní. Ak chcete byť úplne korektní, môžete v zátvorkách doplniť oficiálne názvy jednotlivých pracovných pozícií, na ktorých ste pracovali. 
   
 • pracovné skúsenosti: jednotlivé pracovné miesta sa zvyknú prehľadne zoradiť. Január 2013 – December 2013. To je správny postup, ale personalisti pátrajú po vašej x-ročnej pracovnej skúsenosti. Využite to tak, že k jednotlivým pracovným obdobiam doplníte v zátvorkách Január 2013 – December 2013 (1 ročná skúsenosť). Možno to vyzerá netradične, ale splní to svoj cieľ. 
   
 • ukončenie štúdia: mnohí uchádzači študovali v zahraničí a získané tituly nie sú kompatibilné s titulmi, bežne získanými u nás. Pre lepšiu zrozumiteľnosť odporúčame nájsť štandardne používaný ekvivalent v SR.
   
 • kvalifikácia: firmy žiaľ nepoužívajú rovnaké pojmy. Každá branža používa svoje špecifické výrazové prostriedky pre tzv. skills a doplnkovú kvalifikáciu. Tu pomôže preštudovanie stránok a kariérnych inzerátov potenciálneho zamestnávateľa. Urobte si zoznam najpoužívanejších pojmov, ktoré tam nájdete. Tie zakomponujte do svojich materiálov. Tak si zabezpečíte, že budete hovoriť „rovnakým jazykom“, ako je v tej firme bežné – a navyše máte aj hľadanú kvalifikáciu.

Dúfam ale, že je prirodzené, že si pri tejto optimalizácii nebudete vymýšľať a preháňať v duchu „veď papier veľa znesie“. Pretože to personalisti odhalia a váš životopis stratí svoj autentický šarm. Personalista by mal po jeho prečítaní mať pocit, že takého dobrého kandidát ulovil sám a nie, že sám vplával do siete ešte šikovnejšieho rybára. 

 A TERAZ SI TEN 2 MINÚTOVÝ TEST NAOZAJ UROBTE – A DÔSLEDNE! 

Takže, máte svoje prezentačné materiály (životopis a motivačný list) zoptimalizované? Super, teraz si zoberte stopky a požiadajte niektorého svojho priateľa, aby si vaše materiály za 2 minúty prešiel a potom vám povedal, aký z nich má dojem. A ak sa vám podarilo vyjadriť všetko podstatné, čo charakterizuje vás a pracovná pozícia si to vyžaduje, podarilo sa vám testom úspešne prejsť. Ak nie, vráťte sa na začiatok tohto článku a začnite odznova! A ak ste leniví túto prácu urobiť, nečudujte sa, že vás na výberový pohovor neviete dostať.

Chcete konzultovať svoj životopis a motivačný list? Využite našu pomoc, čítajte viac na: http://www.mktraining.sk/downloads/Karierne_poradenstvo.pdf

 


Newsletter


kontaktujte nás