Martina Kazičková

Radi by ste si našli novú prácu?

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

Mnohí ľudia si myslia, že na to, aby mohli urobiť kariéru, musia zmeniť zamestnanie, alebo pracovné miesto – teda uchádzať sa o novú pozíciu u súčasného zamestnávateľa, alebo hľadať prácu v nejakej inej firme. Títo ľudia pátrajú po voľných pozíciách, sledujú inzeráty alebo reagujú na ponuku, ktorú dostanú. Dôvody pre takéto konanie sú rôzne. Niekto potrebuje viac peňazí, či lepšie pracovné podmienky, iný hľadá lepšie vzťahy na pracovisku, pre ďalšieho je dôležitý sociálny status a s tým spojený postup v hierarchii organizácie. Spoločným motívom pre kariérnu zmenu je uspokojovanie potrieb, ktoré nie sú uspokojené. Očakávame, že neuspokojené potreby budú naplnené niekde inde.

Reagovať na pracovné príležitosti je teda bežné, skrýva to však v sebe jedno nebezpečenstvo: ponúkaná pracovná pozícia iba zriedkakedy kompletne zodpovedá vášmu individuálnemu profilu a na to, aby ju človek získal, začína sa pozícii prispôsobovať. Takýto postup sa niekoľkokrát zopakuje – viackrát počas pracovného života zmeníte miesto, vždy urobíte nejaký kompromis voči svojmu profilu. Pomaly, najprv celkom nebadane sa váš osobný profil a profil pozície začnú od seba vzďaľovať. Keď je diskrepancia veľká, býva už spravidla neskoro na nápravu: človek si začne uvedomovať svoju nespokojnosť, ktorá môže prerásť do negatívnej špirály chýbajúcej motivácie, preťaženia a zníženej výkonnosti. V teóriách manažmentu ľudských zdrojov bol rozpracovaný koncept tzv. job tailoringu, čiže prispôsobovania pracovných miest, resp. pracovných náplní schopnostiam zamestnanca. Zámerom tohto konceptu je maximalizovať spokojnosť zamestnanca na pracovnom mieste aj jeho produktivita tým, že bude robiť presne to, na čo má najlepšie predpoklady. Tento koncept je v praxi len ťažko uplatniteľný a zamestnávatelia obsadzujú voľné pracovné miesta uchádzačmi, ktorí sa čo najviac približujú profilu pre pracovné mieste podľa požiadaviek zamestnávateľa.

Ako je možné predísť tomuto nebezpečenstvu? Namiesto toho, aby ste sa pri každej novej ponuke museli trochu „skriviť“, skúste ísť na vec inak: vypracujte si svoj osobný profil s vašimi silnými stránkami, hodnotami, motívmi a bezpodmienečnými rámcovými podmienkami. Osobný profil bude odteraz vašim základom pre všetky budúce rozhodnutia, ktoré sa budú týkať vašej kariéry. 

Jedna chybná, ale veľmi rozšírená interpretácia evolučnej teórie hovorí, že silnejší vyhráva. V skutočnosti víťazí ten, kto si je vedomý svojich silných stránok a je v stave prispôsobovať sa stále sa meniacim rámcovým podmienkam. Evolúciu môžeme chápať ako biologický a sociálny proces, pri ktorom prežije ten druh, ktorý najlepšie pozná svoje výnimočné schopnosti a používa ich, ale navyše je v stave úspešne sa s nimi prispôsobovať vplyvom okolia, ktoré sa permanentne menia.

Nejde o získanie prevahy mocou a silou. Princíp evolúcie vyžaduje, dôkladne sa zaoberať so sebou samým. Ide o solídnu prácu na uvedomovaní si vlastného potenciálu, aby ste sa mohli vydať na trh práce s jasne zadefinovaným a jedinečným osobným profilom. To vám zabezpečí nielen osobnú spokojnosť a dobrú vyjednávaciu pozíciu voči potenciálnym zamestnávateľom. Takáto ponuka je zároveň dôveryhodná a kompetentná, pretože vychádza z ozajstného talentu ponúkajúceho.

V skutočnosti mnohí ľudia porušujú evolučný princíp, pokiaľ sa jedná o ich profesionálny rozvoj. Namiesto toho, aby uprednostnili svoj prirodzený talent, berú za normu externé dispozície. Sústreďujú sa na kolegov alebo iných kandidátov, napodobňujú ich a neuvedomujú si, že sa stávajú vymeniteľní, zatiaľ čo ich individuálne zvláštnosti čoraz viac vyprchávajú. 

Popremýšľajte teda najprv nad sebou. Navrhnite si osobný profil a nechajte v ňom vyniknúť vaše prednosti a silné stránky. Vytvorte si svoju osobnú ponuku, namiesto toho, aby ste neustále naháňali trh so žiadosťami o prijatie do zamestnania. 

Ak sa pripravujete na zmenu pracovného miesta a záleží vám na svojej budúcnosti, začnite sa zaoberať svojou sebareflexiou – pomocou praktickej publikácie 3 kroky ku kariére (dostupnej ako ebook či v printovej verzii na www.3krokykukariere.sk  alebo vo všetkých väčších kníhkupectvách) alebo využite náš kariérny koučing.

 


Newsletter


kontaktujte nás