Martina Kazičková

Seriál vzdelávania pre manažérov: 30 SPÔSOBOV, AKO SABOTUJEME SAMI SEBA A AKO SA MÔŽEME OSLOBODIŤ

Pridané | kategória Kariérny rast | autor Martina Kazičková

PREČO SABOTUJEME SAMI SEBA A ČO MÔŽEME PROTI TOMU ROBIŤ?

Úspech začína a končí vo vašej hlave

Presúvate dôležité rozhodnutia na neskôr? Máte obavy pred novými výzvami? Porovnávate sa neustále s ostatnými? Nedôverujete druhým? Máte problém prevziať zodpovednosť za vlastné konanie? S veľkou pravdepodobnosťou sa za tým skrýva nejaká forma sabotáže samého seba.

Mnohí manažéri si na základe negatívnych skúseností vytvoria strach zo zlyhania. Majú panický strach z neúspechu. Namiesto toho, aby rozvíjali svoje silné stránky, sústreďujú sa na svoje slabosti. Ako v ich spôsobe vystupovania, tak aj v ich konaní sa prejavujú strach a vnútorní sabotéri. Tento fenomén môžeme chápať ako neuvedomenú sabotáž samého seba.

Dennodenne sa stávame obeťami sabotujúceho uvažovania: keď sa snažíme iným vyjsť v ústrety a zabúdame pritom na vlastné potreby; keď sme k sebe kritickí a znižujeme svoju vlastnú hodnotu; rigidným pridŕžaním sa pravidiel namiesto toho, aby sme išli svojou vlastnou cestou či tým, že zotrvávame pod svojimi reálnymi možnosťami a nevyužívame svoj potenciál. Je to, ako keby sme si sami podrážali nohy a žili so zatiahnutou ručnou brzdou.

V myslení ľudí existuje určitá bariéra, ktorá funguje ako akási vnútorná hranica. Vieme si síce predstaviť, že niečo dosiahneme, ale nejaký vnútorný hlas nám v tom zabráni. Každý z nás máme v sebe svojho bodyguarda, ktorý nám ide roky na nervy, pretože nám našepkáva ešte skôr, než s niečím začneme: „Do toho sa ani nepúšťaj, to nevieš! Nepreceňuj sa, to určite nedokážeš! To je veľmi nebezpečné, neriskuj!“ atď. 

Jednoducho nevhodným spôsobom uvažovania sami sebe škodíme. Keď som chodila na gymnázium, bola som raz v kine na strašidelnom filme z prostredia nemocnice: išlo v ňom o kradnutie orgánov pacientom v nemocnici. Moja myseľ bola tak pod vplyvom tohto príbehu, že som si pocity a myšlienky, ktoré som mala spojené s týmto filmom, preniesla do reálneho života. Úplne mi stačilo, keď po ulici uháňala sanitka s majákom a ja som mala chuť schovať sa, aby ma nenašli. Mala som reálny strach a zažívala som nepríjemné pocity, aj keď som k tomu nemala reálny dôvod. 

A presne to sa deje, keď sabotujeme sami seba. Skreslene vnímame realitu a považujeme ju za pravdu. Alebo za reálne pokladáme niečo, čo s ňou nemá vôbec nič spoločné. Každý z nás má vlastné myšlienky a príbehy, s pomocou ktorých zmanipuluje sám seba. Problém je, že často vôbec nepoznáme, že sa sabotujeme – máme totiž skvelý pocit zo seba, že máme všetko pevne v rukých a všetko sa deje podľa našich predstáv.

 

STRACH Z VLASTNEJ ODVAHY A STRATY KONTROLY

Pasca sebasabotáže sklapne častejšie, ako si myslíme: kávičkujeme s priateľkou dlhé hodiny aj napriek tomu, že sme mali už ráno spracovať správu pre šéfa. Opäť sa vyhneme jazykovému kurzu, ktorý nevyhnutne potrebujeme pre svoju kariéru. Alebo si naložíme priveľa na svoje plecia aj napriek tomu, že veľmi dobre vieme, že nakoniec aj tak nič nedokončíme. Za svoj neúspech však máme tendenciu viniť okolnosti, nie seba. Alebo presúvame nejakú úlohu tak dlho, až sa vyrieši sama. 

Podobne sa k svojej situácii staval aj Richard, môj klient. Čoskoro potom, ako sa mu podarilo získať dlho očakávanú pozíciu finančného riaditeľa, začali problémy: „Stále robím nejaké chyby, môj štýl vedenia je mizerný, všetci mi skáču po hlave, jednoducho nemám odvahu sa presadiť.“ Richard však sabotuje sám seba. Aj napriek tomu, že je vysoko kvalifikovaný, má strach z vlastnej odvahy. Domnieva sa, že si svoj úspech proste nezaslúžil. 

Čím dlhšie má o sebe človek pochybnosti, tým negatívnejší je jeho vlastný sebaobraz. Bude pátrať po ďalších dôkazoch vlastnej nedostatočnosti a prehliada pritom všetko pozitívne. Bludný kruh sa uzatvára. Skokan do výšky, ktorému dvakrát spadla latka, sa v dôsledku svojho strachu zo zlyhania správa tak nešikovne, že pri treťom pokuse opäť zhodí latku: okamžite si tak potvrdí správnosť svojich obáv. 

Mnohí ľudia hovoria, že majú problém nebrať vážne sabotujúce myšlienky, pretože majú strach zo straty istoty a kontroly nad vlastným životom. Spravidla tieto dva strachy vás presvedčia, aby ste nakoniec verili sabotujúcim myšlienkam a nie zdravému rozumu.

Ako môžete spoznať svoje skryté obavy a ako sa ich viete zbaviť? Musíte si uvedomiť, že stále znovu aktivujete starý vzorec správania. Ten vzniká už v rannom detstve. Napríklad vaša potreba byť prijímaný ostatnými je zrozumiteľná, ale žiaľ nereálna. Nemôžete predsa vyhovieť všetkým naokolo. Namiesto toho si však môžete byť vedomí vlastných predností: Viete dobre organizovať? Potom rozvíjajte tento svoj talent. Ste ale netrpezliví a neviete počúvať? Potom to radšej prenechajte tým, ktorí sú v týchto oblastiach silnejší, ako vy!

Ak máte pocit, že ste na úlohu, ktorú máte pred sebou, ešte nedorástli, položte si otázky: Čo sa mi môže v najhoršom prípade stať, keď naozaj nebudete stačiť nárokom? Bude moje „zlyhanie“ ozaj také zlé alebo aj napriek tomu sa v niečom zlepším? Pokúste sa na to pozrieť aj z inej strany: ak úlohu zo strachu zo zlyhania odmietnete, nikdy sa nedozviete, či by ste ju naozaj zvládli!

 

30 NAJČASTEJŠÍCH SEBASABOTÁŽÍ, S KTORÝMI SA V PRAXI STRETÁVAM

 • Permanentne sa s niekým porovnávate
 • Neukazujete skutočné pocity
 • Vaša hodnota je závislá od hodnotenia externého prostredia
 • Nedôverujete druhým ľuďom
 • Vyžadujete od seba absolútny perfekcionizmus
 • Negatívne rozmýšľate sami o sebe
 • Nie ste nikdy spokojní s tým, čo máte
 • Neodpúšťate iným ich chyby a slabosti
 • Nepreberáte zodpovednosť za vlastné konanie
 • Manipulujete s druhými ľuďmi
 • Hráte hru „Keď... až potom...“
 • Neodpúšťate si vlastné pochybenia
 • Veríte, že druhí môžu zraniť vaše pocity
 • Veríte, že nemôžete nič zmeniť
 • Vyhýbate sa všetkým starostiam a nepríjemnostiam
 • Vyžadujete, aby vás dôležití ľudia mali radi
 • Považujete sa za obeť vlastnej minulosti a životných pomerov
 • Máte pochybnosti o vlastných schopnostiach
 • Veríte, že nemáte kontrolu nad vlastnými pocitmi
 • Ste presvedčení, že ste veľký smoliar, ktorému sa nič nedarí
 • Stále sa rozčuľujete nad nespravodlivosťou okolo vás
 • Pracujete len toľko, že sa necítite hlúpo
 • Cítite sa byť zodpovední za druhých a ich dobro
 • Nechávate si druhými diktovať, ako máte žiť
 • Stále rozoberáte svoje choroby
 • Robíte si ťažkú hlavu z toho, čo bude zajtra
 • Na všetkom hľadáte chyby 
 • Ste vždy pripravení na najhoršie
 • Stále počítate s vlastným zlyhaním
 • Chcete sa zavďačiť všetkým naokolo

V ďalších príspevkoch vám budeme postupne prinášať 30 stratégií sebasabotáže a predstavíme vám pri každej konkrétne postupy, ako sa môžete od nich oslobodiť a žiť spokojnejší život – pracovný aj privátny. Uvedieme, v čom spočívajú a aké majú dôsledky na vašu spokojnosť a kvalitu života. Nájdete ich na našom blogu: www.mktraining.sk/blog.

Ak sa prestanete blokovať, prežijete život taký, aký chcete a budete lepším manažérom. Každý z nás má schopnosť učiť sa a rásť, ak si však sám nebude klásť prekážky. Máte možnosť prekonať rozdiel medzi tým, čo v živote chcete a tým, čo reálne dostávate: čiže začnete žiť život taký, po akom túžite. Existujú dva zdroje, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť, pretože sú oba obmedzené. Tým prvým je čas a tým druhým je váš fyzický organizmus, ktorý sa môže meniť, ale má svoje hranice a podlieha času. Preto sa natískajú tri zásadné otázky: 

Viete, z čoho pozostáva vašich 100% života? 

Čo je pre vás kvalita života? 

Na čo ako na prvé sústredíte svoju pozornosť?

Zodpovedanie týchto otázok je na vás. Prekonávať vlastnú sabotáž môže byť síce napínavé, ale je vždy oslobodzujúce. Ale či sa vám ich podarí prekonať, o tom rozhodne každý z vás vo svojej hlave. Sledujte náš blog aj ďalej a tieto otázky si môžete postupne zodpovedať pri čítaní nášho seriálu manažérskeho vzdelávania 30 spôsobov, ako sabotujeme sami seba.

 


Newsletter


kontaktujte nás