Martina Kazičková

VEDENIE ĽUDÍ A PRIATEĽSTVO - SÚ KOMPATIBILNÉ?

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková
Priateľstvá sú pre človeka dôležité: veď kde už môžete lepšie natankovať novú energiu, získať radu, ako u svojho dobrého priateľa? Keď sa ale k priateľstvu pridruží aj pracovný vzťah, býva oveľa ťažšie priateľstvo udržať. Biznis predsa len funguje podľa iných pravidiel ako priateľstvo. Aj napriek tomu však priateľstvá v práci nie sú nemožné a aby dobre fungovali, je dobré poznať „mínové polia“ takýchto vzťahov.
 
Často sa na tréningoch a v koučingu stretávame so strachom manažérov, vytvárať osobné vzťahy so svojimi kolegami. Majú obavy z väčšej zraniteľnosti a väčšiu mieru intimity vo vzťahu vnímajú ako ohrozujúcu: vedia o sebe informácie, ktoré sú ostatným kolegom neznáme a keby prišlo na lámanie chleba, mohli by byť proti nim použité. Okrem toho by mohli byť obvinení z nadŕžania a protekcie. A predsa priateľstvá na pracovisku existujú: medzi manažérmi navzájom, manažérmi a zamestnancami, dodávateľmi a odberateľmi, obchodnými partnermi. Ak ľudia dlhé roky spolupracujú, prežijú dobré aj zlé – úspechy aj množstvo kríz, vzájomné vzťahy to posilní. Priateľstvo na pracovisku môže prežiť športové súťaženie, tvrdú konkurenciu však spravidla „nerozchodí“.
 

MÔJ PRIATEĽ – ŠÉF: KREHKÁ KONŠTELÁCIA

Veľa manažérov, s ktorými sa v praxi stretávame tvrdí, že prísne oddeľujú pracovný a osobný život, pretože v ľadovej konkurenčnej atmosfére nie je pre priateľstvo žiadne miesto. Priateľstvo určite dodáva pracovnému vzťahu novú kvalitu, ale nie vždy ho uľahčuje – najmä v konšteláciách, v ktorých je hierarchická nerovnováha – ak je jeden z nich druhému šéfom. V takejto situácii zaťažko padne odmietnuť svojho priateľa so žiadosťou o zvýšenie platu, nedať mu dovolenku alebo nariadiť mu nadčasy. Predsa len, takéto situácie človek viac emočne prežíva, ako keď odmieta človeka, ktorý mu nie je blízky. Niekedy sa stáva, že priatelia chcú zo vzťahu získať nejakú výhodu v práci. Myslím si však, že v ozajstnom priateľstve k tomu nepríde – a ak áno, je zmysluplné revidovať takýto vzťah.
 
Predstavte si, že musíte prepustiť jedného zo svojich ľudí, s ktorým sa dlhé roky priatelíte, navštevujete sa, vaše deti sú dobrí kamaráti. V takejto situácii sme veľmi zraniteľní a citliví, máme morálne zábrany. Pracovné pravidlá sú spravidla diametrálne odlišné od ideálnej predstavy o priateľstve: priateľstvo nás však nesmie zvádzať k tomu, aby sme zabúdali na pracovné pravidlá a nevyžadovali ich dodržiavanie.
 
Priateľstvo na pracovisku nie je problém, kým je všetko v poriadku. Ak ale musíte napríklad priateľovi oznámiť výpoveď (v podstate je jedno, z akého dôvodu výpoveď dostane), priateľstvo býva vnímané ako záťaž. Pretože ak ste priatelia, poznáte dobre aj jeho osobné zázemie, viete aké následky výpoveď bude mať: žena od neho definitívne odíde, zasa začne mať problémy s nespavosťou, nakoniec sa opäť dostane do depresie a začne opäť piť... Vaša manželka je s jeho ženou najlepšia kamarátka: ako sa budete cítiť, keď ich po čase pozve na večeru? Toto sú situácie, vyžadujúce obrovskú zrelosť oboch zúčastnených, aby po podobných udalostiach dokázali aj naďalej zotrvať v priateľskom vzťahu.
 
Mnohí experti radia: oddeľte role. Je to ale vôbec možné urobiť? Myslím si, že sa to nepodarí každému a vždy. V každom prípade však treba otvoriť diskusiu o vzťahu: o privátnych a pracovných roliach a vyjasniť si, čo od seba v jednotlivých roliach očakávate. Tak môžete predísť budúcim sklamaniam, pretože si vymedzíte hranice. Tak potom v ťažkej situácii pomôže povedať: „Teraz nie sme v privátnej situácii. Teraz s tebou hovorím ako šéf.“ Reakcia podriadeného priateľa na kritiku alebo výpoveď obyčajne súvisí s rozmanitou typológiou ľudí: od ukrivdenosti, urazenosti až po kajúcnosť a sľuby zabezpečujúce nápravu.
 
V našej kultúre existuje niečo ako „príbuzenský systém“. Keď niečo potrebujeme zariadiť, často to riešime pomocou v rámci rodiny alebo známych. Princípom tohto systému však nie je platba za pomoc, ale systém protislužieb. Ak som dostala dobrý flek za to, že som pripravila šéfovho syna na prijímacie služby na medicínu, moja prípadná výpoveď by narušila rovnováhu protislužieb. Priateľská a pracovná rovina sa často prelínajú, čo môže posilniť súvislosť medzi rozpadom pracovného vzťahu a ukončením priateľstva.
 

5 ZÁSAD AKO ZAOBCHÁDZAŤ S PRIATEĽSTVOM NA PRACOVISKU


1. VŽDY SVOJ PRIATEĽSKÝ VZŤAH OTVORENE PRIZNAJTE.
Často sa stáva, že ľudia priateľský vzťah taja. Nie je potrebné o ňom všade a každému hovoriť, ale ani z neho nerobiť tajomstvo. To totiž vzbudí len podozrenie, napríklad o tom, že je priateľ na nižšej pozícii zvýhodňovaný (lepšou prácou, vyššou odmenou, lepšími pracovnými podmienkami, drahším autom...)
2. VYJASNITE SI VZÁJOMNÉ OČAKÁVANIA.
„Som predsa tvoj priateľ, mohol by si...?“ Aby ste sa vyhli nesprávnym očakávaniam a rešpektovali pracovné pravidlá, bez toho, aby ste svojho priateľa zranili, odporúčame vám jasne si vydiskutovať, ako sa líšia vaše privátne a pracovné role a čo od seba očakávate.
3. DOHODNITE SI, KTORÉ TÉMY SÚ TABU.
Ak sa ako vysoký manažér priatelíte s radovým zamestnancom, býva zmysluplné sa vopred dohodnúť, o ktorých témach sa spolu nebudete baviť.
4. NIEKTORÉ DOHODY STOJÍ ZA TO MAŤ PÍSOMNE.
Aj tí najväčší priatelia, ktorí si spolu založili firmu, sa môžu rozísť. Dohody, spísané v dobrých časoch, môžu poskytnúť ochranu v dobe, kedy je priateľstvo minulosťou.
5. NEZAČÍNAJTE SPOLUPRÁCU S PRIATEĽOM, AK MÁTE POCHYBNOSTI.
Občas pomôže len jedno: dištanc, vyhnutie sa spolupráci, jej odmietnutie alebo ukončenie. Urobte to radšej vtedy, ak neviete zabezpečiť také podmienky, aké by ste si predstavovali alebo ste si vedomí skutočností, ktoré by mohli ohroziť vaše priateľstvo.

 
Priateľstvo na pracovisku významne zvyšuje efektivitu práce – to dokázal nejeden výskum sociálnych psychológov. I napriek tomu je však priateľstvo na pracovisku vnímané ako chôdza na lane. Myslím si, že sa oplatí na tomto lane balansovať. Nejedna pracovná katastrofa totiž stratí na svojej hrôze vďaka priateľstvu. Je však potrebné nájsť správnu rovnováhu. Jednoznačný recept na to ale neexistuje: je to vec taktu, citu a každá firma má svoje vlastné pravidlá, pomocou ktorých je možné namiešať tú správnu zmes dištancu a blízkosti.
 

PRIATELIA POD TIEŇOM PODOZRENIA

Pri priateľských vzťahoch na pracovisku sa často stretneme s podozrievaním, že priateľ uprednostňuje svojho priateľa. Povedzme si otvorene: veľakrát to tak aj naozaj je. V biznise ide neraz o to, čo najviac využiť svojich biznis partnerov. Takéto vzťahy bývajú označované ako priateľské. V praxi však zažijeme sklamanie, keď sa ukáže, že tieto vzťahy nie sú priateľské.
 
Ako ale postupovať, aby ste sa vyhli zbytočnému podozrievaniu, keď ste manažér a ste v priateľskom vzťahu so svojim podriadeným? Nerobte zo svojho priateľstva tajomstvo, otvorene o ňom hovorte. Existujú totiž prípady, kedy si priatelia na pracovisku začnú vykať. Sú to nešťastné rozhodnutia, pretože takéto správanie je ľahko prehliadnuteľné a vedie k zbytočným nedorozumeniam. Často sa stretávame aj s neprimeranou prísnosťou manažérov vo vzťahu ku svojim podriadeným, s ktorými sú spriatelení, len aby na nich nepadol tieň podozrenia, že svojich kamarátov nejako zvýhodňujú. Ani takýto postup nie je v poriadku. Oveľa lepšie je otvorene povedať: „Jozef a ja sme dlhoroční priatelia, čo je zrejmé aj z nášho správania. To ale neznamená, že to niečo mení na mojich výkonnostných nárokoch na Jozefa“.
 
V podstate ale ide vždy o to, či je pre manažéra dôležitejšia práca alebo priateľstvo. Ak je to priateľstvo, potom v prípade napríklad zlých pracovných výsledkov bude svojho priateľa kryť. Ak je dôležitejšia práca (a to by pre manažéra dôležitejšie byť malo), potom nebude problém rozlúčiť sa so zlým zamestnancom. Ani v tomto prípade však nemusí priateľstvo utrpieť, keď šéf zrozumiteľne oznámi dôvody svojho rozhodnutia a pokúsi sa zaistiť čo najlepšie podmienky odchodu (napr. odstupné, či odporučenie na iné vhodné pracovné miesto).
 
Pre priateľstvo oboch môže byť taká udalosť dobrou príležitosťou, ako vyskúšať pevnosť vzťahu. Dobré, ozajstné priateľstvo nielen že takúto skúšku prežije, ale často ňou býva aj posilnené.
To, či bude priateľstvo na pracovisku medzi šéfom a jeho podriadeným fungovať, závisí do veľkej miery od schopnosti šéfa dôsledne odlišovať medzi privátnym a pracovným. Pokiaľ nie je schopný vyžadovať rovnakú výkonnosť od priateľa, ako od ostatných členov tímu, ak mu robí problém vysloviť kritickú spätnú väzbu, prikázať robiť nadčas keď to zákazka pre dôležitého klienta vyžaduje, potom nech radšej uprednostní iného kandidáta pred priateľom. Vyhne sa množstvu nedorozumení a frustrácie iných členov tímu, ktorí takéto správanie šéfa budú hodnotiť ako protežovanie svojho priateľa na úkor iných kolegov. To by veľmi narušilo atmosféru a neskôr aj motiváciu celého tímu.
 
Autorka publikovala článok aj v časopise ZISK 9/2017
 
 
 


Newsletter


kontaktujte nás