Peter Kazička

Vízie vedenia v roku 2020

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička

Budúcnosť je neobjavená krajina – ako povedal klingónsky kancelár Gorkon v seriáli Star Trek. Je neznáma, neprebádaná, v neustálom pohybe. Kto by bol pred štvrťstoročím tušil napríklad taký gigantický úspech internetu, založenie Európskej únie a vznik novej meny, či rozšírenie mobilných telefónov? Preto by sme sa mali pozerať do budúcnosti s určitou pokorou a byť pripravení na všeličo.

K existencii ľudí od pradávna patria prognózy. Čo prinesie budúcnosť – čo ešte dnes nevieme, ale môžeme to len tušiť? Nutkanie, odhaliť závoj budúcnosti je o to intenzívnejšie, čím rýchlejšie sa krúti koleso zmien a my sa im musíme prispôsobiť. Čo sa dá predpovedať v oblasti vedenia ľudí?
Prinášame vám štyri možné vízie, ako to bude v roku 2020 vyzerať.


 

Vedenie bude ženskejšie – bude mať viac vitamínu Ž

Ženskejšie v rôznom slova zmysle: bude viac žien na manažérskych pozíciách a vodcovský štýl bude mať ženskejšie atribúty. Existuje veľa dôvodov, prečo by manažment mal byť obohatený o vitamín Ž. Netvrdíme, že ženy sú lepšie manažérky, ale rozmanitosť organizácie obohacuje, kým jednotvárnosť škodí. Aj London School of Economics vo svojej analýze zistila, že organizácie sú inovatívnejšie, keď je vo vedení vyrovnaný pomer žien a mužov. Deutsche Bank v jednej svojej štúdii uvádza zistenie, že ženy sa viac hodia na projektový štýl práce, ako muži. V neposlednom rade však rastie spoločenské uznanie tých organizácií, ktoré ženskú polovičku ľudstva neignorujú.

Vedenie bude osobnejšie

Ostatných 20 rokov boli v manažmente presadzované mechanické riešenia: manažér bol vyslaný na komunikačný seminár a vrátil sa z neho s mnohými novými, brilantnými technikami. Tieto však často nefungovali, pretože žiadna metóda nenahradí osobnosť. Ozajstné vedenie bude v budúcnosti čoraz viac orientované na zrelú osobnosť manažéra a metódy sa stanú len zmysluplným doplnkom všedného dňa manažérov, prestanú im však slúžiť ako obranný štít pred zamestnancami.

Vedenie bude technickejšie

A neodporuje si to s osobnejším vedením? Nie, pretože technickejšie budú komunikačné a organizačné kanály. Manažéri budúcnosti budú virtuózne ovládať shared timetables, virtuálnu tímovú prácu a videokonferencie. Nastúpi nová generácia ľudí, ktorým bude digitálny svet úplne prirodzený a budú ho vedieť využívať pre efektívnu a zmysluplnú komunikáciu.

Vedenie bude odtabuizované

Dnes existuje v manažmente viacero tabu tém. Jednou z nich je moc, obsahujúca v sebe aj niečo negatívne – má svoju tienistú stránku. V každom prípade stojíme na počiatku nového spoločenského megatrendu: wellnesu, zdravia a spirituality. Diskusie o burnoute sú jedným z prejavov tohto trendu. Dôsledkom tejto „vnútornej hmly“ bude dôslednejšia sebareflexia. K odtabuizovaniu bude patriť aj uznanie vedenia ľudí ako „ozajstnej“ práce, ktorá je v interpersonálnej dynamike rovnako zodpovedná za produktívne výsledky a manažér sa jej teda nemôže venovať len tak „pomimo“.

Ktorá z týchto predpovedí bude naozaj v roku 2020 realitou? Dúfajme, že mnohé z nich. Samozrejme bude závisieť od viacerých faktorov, v neposlednom rade aj od manažérov samotných. Od ich odvahy a motivácii venovať sa hlbšiemu osobnému rozvoju – pre dobro seba i organizácie.Newsletter


kontaktujte nás