Martina Kazičková

1. Porozprávajte nám niečo o sebe

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

S touto výzvou sa stretnete s vysokou pravdepodobnosťou takmer na každom výberovom pohovore. Mnohí z vás si myslia, že sa jedná len o prelomenie úvodných ľadov a otázke nevenujú veľa pozornosti. Ale mýlite sa – otázka je pre hodnotiteľov dôležitá, preto sa dokonale sústreďte na to, čo o sebe poviete.

Na zodpovedanie tejto otázky máte k dispozícii cca 2-3 minúty, takže nikto od vás neočakáva kompletný životný príbeh. Sústreďte sa preto na dôležité informácie, vzťahujúce sa k pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate.

O čom radšej nehovoriť?

 • Váš čas je vzácny, preto sa vyvarujte všetkého, čo nie je relevantné alebo čo by vás mohlo vykresliť v zlom svetle
 • Vynechajte obdobie od kolísky až po školskú dochádzku
 • Nevenujte čas svojim koníčkom, cestovaniu a tráveniu voľného času
 • Neotvárajte rodinné problémy
 • Vyhnite sa vtipom a informáciám o konfliktoch v predchádzajúcich zamestnaniach
 • Vo všeobecnosti si nechajte privátne informácie pre seba

Čo mám teda o sebe povedať?

Poskytnite o sebe iba tie informácie, ktoré sú v súlade s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate: výber povolania, získaná kvalifikácia a pracovné skúsenosti, relevantné k danej pozícii. V ideálnom prípade by mala byť nová pracovná pozícia logickým dôsledkom doterajšieho pracovného vývoja.

 • Sústreďte sa na pracovné informácie
 • Krátky profesijný profil (musí sa zhodovať s pozíciou, o ktorú sa uchádzate)
 • Z prezentácie by malo byť jasné, prečo ste pre danú pozíciu vy ten vhodný uchádzač

Máte šancu prezentovať sa v dobrom svetle, všetky ďalšie otázky sú pomerne špecifické a neumožnia vám slobodne sa rozhodnúť, o čom budete hovoriť – využite preto túto príležitosť, aby ste zaujali.

Čo touto otázkou hodnotitelia sledujú?

Hodnotitelia sa zaoberajú len jednou otázkou: ako sa tento kandidát hodí na danú pracovnú pozíciu?

 1. Relevantné informácie hodnotitelia so záujmom počúvajú
 2. Irelevantné informácie budú hodnotené ako nepodstatné informácie (typu bla-bla-bla)

Hodnotitelia hľadajú počas vášho rozprávania odpovede na nasledujúce otázky:

 • Aká je vaša schopnosť sebaprezentácie? Hovoríte nudne, alebo používate zaujímavé výrazové prostriedky? Viete sa sústrediť na podstatu?
 • Čo z množstva možností povedať o sebe ste si zvolili? Sleduje sa schopnosť zvoliť si priority.
 • Týkajú sa informácie obsadzovaného miesta, súvisia s ním?

POZOR! Na každú informáciu, ktorú o sebe zverejníte, môže nasledovať otázka zo strany hodnotiteľov. Pripravte sa na túto otázku, vyvarujte sa nepríjemných prekvapení. Musíte vedieť, čo a prečo chcete povedať. Táto otázka vám ponúka jedinečnú možnosť zaujať svojou presvedčivosťou a kompetentnou reakciou!

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás