Martina Kazičková

13. Čo považujete za doposiaľ svoj najväčší úspech?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Ak sa uchádzate o prácu, je práve táto otázku ďalšou príležitosťou, zdôrazniť pomocou konkrétnych príkladov svoje schopnosti. Čo sledujeme touto otázkou?
 

AKO DOBRE SA DOKÁŽETE ZHODNOTIŤ?

Ak neviete preukázať žiaden „veľký“ úspech, radšej to povedzte otvorene a poukážte na menšie víťazstvá. Úprimnosť oceníme viac, ako keď sa budete snažiť za každú cenu zabodovať. Pokiaľ sa vás personalisti nepýtajú výlučne na úspech v osobnej sfére, tak prezentujte pracovné úspechy – podčiarknite tým svoju odbornosť.

  • ak ste študenti alebo absolventi: siahnite po študijných úspechoch (ak nimi disponuje)
  • ak máte pracovné skúsenosti: od vás sa očakáva, že sa odvoláte na konkrétne pracovné úspechy, ktoré budú korešpondovať s pozíciou, o ktorú sa uchádzate

KTO VÁM K ÚSPECHU DOPOMOHOL?

Vymenujte tých, ktorí vám pomohli k „vášmu“ úspechu: zdôrazníte tým, že tímová práca a ocenenie druhých nie je pre vás nič cudzie. Nestačí však úspech len pomenovať, ale treba konkrétne popísať, koľko práce ste do neho vložili a ako dôležitý bol pre vás (a firmu): iba tak sa personalista bude vedieť vžiť do vašej situácie.

KTORÝ ZO SVOJICH ÚSPECHOV MÁM ZVEREJNIŤ?

  • Úspešný projekt
  • Vyriešená komplexná úloha
  • Zvládnutie prekážky
  • Ťažká a zvládnutá skúška
  • Získané nové zákazky
  • Náročná práca (museli ste veľa vykonať, aby ste boli úspešní)
  • Vytrvalosť a disciplína (úspech neprichádza zo dňa na deň, je to dôsledok systematickej práce)
  • Prekročenie vlastného tieňa (ak sa vám podarilo dosiahnuť viac, ako sa od vás očakávalo)

A nezabúdajte, že na vaše úspechy by ste mali byť patrične hrdí – tak ich tak aj odprezentujte!

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.

 Newsletter


kontaktujte nás