s akými otázkami sa na nás môžu vaši zamestnanci obrátiť ?

 • Pracovné problémy
  • konflikty s kolegami, nadriadeným, v tíme
  • konflikty rolí
  • boreot a Burnout
  • vysoké pracovné zaťaženie
  • dlhotrvajúci časový stres
  • strach zo straty zamestnania
  • reštrukturalizácia
  • nové požiadavky na pracovné miesto
  • sklamanie, kritika
  • mobbing a bossing
  • a mnohé ďalšie...
 • Privátne problémy
  • problémy s výchovou detí
  • partnerské konflikty
  • rozvod
  • úmrtie blízkeho človeka
  • chronické ochorenie alebo závislosť blízkeho človeka
  • finančné problémy
  • a mnohé ďalšie...
 • osobné problémy
  • nízke sebavedomie
  • psychická labilita
  • osobné postoje
  • pocit preťaženia
  • samota
  • úzkostné stavy, depresie
  • a mnohé ďalšie...

Chcem sa dozvedieť viac

kontaktujte nás