Prezentizmus a absentizmus

Pojem prezentizmus, teda neodvedený pracovný výkon zamestnanca, je známy už dlho. Zamestnanec, ktorý má osobné či pracovné problémy je nepozorný, nesústredený alebo pracuje pomaly. Nový je však poznatok, že predstavuje najväčší finančný únik v oblasti personálneho manažmentu, pretože spôsobuje stratu produktivity, ktorá je až 10-krát vyššia, ako strata spôsobená absenciami, teda neprítomnosťou v práci.

Dennodenne sa ľudia trápia starosťami a majú problém sústrediť sa na svoju prácu. Prezentizmus je problém, s ktorým sa skôr či neskôr stretne každý zamestnávateľ. Už bežný problém (zlá finančná situácia, choroba blízkeho, problémy vo výchove detí,...) môže spôsobiť niekoľko hodinovú stratu produktivity zamestnanca, resp. znížený pracovný výkon. Fyzické a psychické ochorenia, vážnejšie pracovné či osobné problémy môžu významne znížiť výkonnosť zamestnancov v trvaní niekoľkých dní až týždňov a často krát vyústia do absencie, resp. dlhodobej práceneschopnosti.

Štúdia nemeckého Fürstenberg inštitútu v roku 2010 skúmala príčiny zníženia pracovnej výkonnosti zamestnancov vo vyše 1000 organizáciách. Z jej výsledkov vyplýva, že 63 % pracovníkov priznáva zníženie svojej výkonnosti až o štvrtinu z dôvodu osobných problémov a psychosociálnej záťaže. EAP pomáha predchádzať takýmto problémov, prípadne rieši už vzniknuté problémy. Tým priamo predchádza prezentizmu a zároveň je skvelým nástrojom manažmentu absencií zamestnancov.


dôvody prezentizmu zamestnancov

Príčiny prezentizmu sú veľmi rôznorodé. Ten istý problém môže u jedného zamestnanca vyústiť do niekoľkohodinovej nepozornosti či nesústredenia sa a u iného môže znižovať jeho výkon po dobu niekoľkých dní. Preto je tak dôležitý osobný prístup a face-to-face stretnutia, ktoré sú súčasťou EAP služby.

Veľmi bežným dôvodom prezentizmu bývajú fyzické problémy alebo ochorenia. Zamestnanci majú často tendenciu vyhodnocovať nezávažné zdravotné ťažkosti, ako sú migrény alebo ochorenia dýchacích ciest, ako nepodstatné a chodia do práce i napriek nim. Zhoršený zdravotný stav im však neumožňuje naplno sa venovať svojej práci.

Pracovný výkon vo veľkej miere ovplyvňujú psychické ochorenia, ako sú depresie alebo ataky úzkosti. Navonok nie sú pozorovateľné, avšak dlhodobo znemožňujú motiváciu a vysoké pracovné nasadenie u zamestnancov. Duševné poruchy, ktoré nie sú liečené, často vyúsťujú do závažnejších problémov a dlhodobej práceneschopnosti.

Problémy na pracovisku odvádzajú pozornosť zamestnancov od ich práce. Konflikty, preťaženie, mobbing, hrozba prepúšťania, stres- to sú iba niektoré z negatívnych faktorov bežne prítomných v pracovnom prostredí. Všetky však ovplyvňujú pracovný výkon.

Poslednou kategóriu príčin prezentizmu sú osobné problémy. Či už ide o vážne starosti, ako napríklad rozvod s partnerom alebo o menej závažné, ako napríklad zlý prospech detí v škole- všetky predstavujú prekážku v snahe podávať dobrý pracovný výkon.

Externé poradenstvo EAP pomáha zmierňovať dopad týchto problémov, alebo ich úplne eliminuje. Výsledkom je zlepšené psychické i fyzické zdravie zamestnancov, zvýšená spokojnosť a tým i zvýšený pracovný výkon.

kontaktujte nás