základné moduly

 • Telefonické poradenstvo psychosocialne
   
  Nonstop anonymné poradenstvo vo všetkých emocionálnych, osobných aj pracovných problémoch. Aktívne počúvanie a poskytnutie profesionálnych praktických riešení problémov je základom modulu. Ak je to nevyhnutné, zamestnanec je nasmerovaný na ďalších odborníkov alebo špecialistov.
 • Osobné poradenstvo
   
  Poradenstvo poskytované na osobnom stretnutí face-to-face, ak si to charakter problému vyžaduje. Zamestnanec termín osobného stretnutia dohaduje telefonicky s poradcom. To sa môže konať buď v našich priestoroch alebo na neutrálnej pôde určenej zamestnancom.
 • Informačná kampaň a starostlivosť o klienta
   
  Náš projektový manažér predstaví EAP poradenstvo zamestnancom organizácie, aby im priblížil výhody ponúkanej služby a vysvetlil, ako môžu poradenstvo využívať. V spolupráci s organizáciou pripraví konkrétne opatrenia na optimálne využívanie poradenskej služby. Organizácii poskytne podporné informačné materiály na promovanie služby.
 • Štatistika a reporting o využívaní služby
   
  Vyhodnocovanie poradenského procesu robia sami zamestnanci prostredníctvom pripravených dotazníkov. Výsledky z dotazníkov a štatistika využívania jednotlivých foriem poradenstva je spracovávaná v pravidelných intervaloch. Spolu so štatistikami komunikujeme organizácii aj naše odporúčania. Ochrana dát a anonymita zamestnancov je 100% zabezpečená.

nadstavbové moduly

 • Telefonické právne poradenstvo
   
  Poradenstvo je zamerané na praktické riešenia v oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva.
 • Finančná diagnostika domácnosti
   
  Poradenstvo je zamerané na diagnostiku finančného zdravia zamestnanca/domácnosti a podporu pri rozhodovaní o výbere úverového financovania potrieb, životného poistenia a kapitálového životného poistenia a pri optimalizácii úverového zaťaženia zamestnanca/domácnosti.
 • Telefonická podpora manažmentu
   
  Telefonická podpora pri otázkach týkajúcich sa vedenia ľudí, ako i pri náročných manažérskych situáciách a riešení konfliktov na pracovisku.
 • Osobné poradenstvo fac- to-face priamo v organizácii
   
  Poskytovanie osobných poradenských intervencií v priestoroch organizácie, podľa vopred stanoveného harmonogramu (napr. každý utorok, od 08:00 do 16:00).
 • Krízové poradenstvo
   
  Náhle emocionálne zážitky zamestnancov, akými sú úmrtia, diagnostikovanie závažného ochorenia, kriminálne činy alebo iné traumatizujúce situácie, sú riešené okamžitou intervenciou.
 • Manažment absencií
   
  Poradenstvo zamerané na zníženie počtu absencií. Zahŕňa analýzu príčin absentizmu, ako i návrh praktických opatrení.
 • Tréningy a coaching
   
  Individuálny koučing alebo tréningy zamerané na redukciu stresu a zlepšenie odolnosti zamestnancov voči tlaku, ktorému sú vystavení v pracovnom prostredí.
 • Riešenie špecifických potrieb klienta
   
  Potreby klientov sa permanentne menia, preto prispôsobujeme naše riešenie aktuálnym potrebám.
 
Prejsť na komplexný cenník

kontaktujte nás