•  
 •  
 •  
 
 • Ing. Jozef Ďurian, PhD.

  Patrím k trénerom seniorom spoločnosti MK Training s.r.o.  a súčasne som odborným garantom HR projektov spoločnosti.
  V rokoch 1995-1996 som v spoločnosti Softip, s.r.o. zabezpečoval aktivity starostlivosti o zákazníka. Od roku 1997 pôsobím v systéme vysokoškolského vzdelávania a súčasne vykonávam poradenskú prax. V spoločnosti Centire, s.r.o. som pôsobil ako senior konzultant- v roli projektového manažéra som viedol desiatky projektov zameraných na zlepšovanie systémov riadenia. Pôsobím aj ako lektor odborných vzdelávacích aktivít.
  Som absolventom Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, špecializácie ekonomika a riadenie podniku.
  Špecializuje na vedenie pracovných tímov a ich motiváciu, marketing a riadenie výkonnosti, personálny controlling, rozvojové programy pre HR špecialistov, analýza potenciálu, koučing. Riadim projekty prieskumov postojov zamestnancov, 360°spätnej väzby a návrhov systémov odmeňovania a motivácie.
  Som spoluautorom knihy 3 Kroky ku kariére.

 • Ing. Mgr. Peter Kazička

  Patrím k trénerom seniorom spoločnosti MK Training s.r.o. a súčasne som aj jej konateľom.
  V rokoch 1994 - 2000 som bol produktovým manažérom v Siemens Slovensko, zodpovedným za komunikáciu so zákazníkmi a za získavanie nových zákazníkov. V období 2000 – 2003 som v Siemens Nemecko pôsobil ako regionálny manažér pre rozvoj obchodu v regióne Juhovýchodnej Ázie a Blízkeho a Stredného Východu. V období 2003 - 2007 som bol v Siemens Rakúsko a Slovensko ako projektový manažér zodpovedný za rozvoj obchodu na slovenskom trhu.
  Som absolventom EF STU a VŠZaSP v Bratislave.
   Špecializujem sa na tréningy rozvoja manažérov a zamestnancov prvého kontaktu, na osobnostný rast a kariérny koučing. Organizujem otvorené vzdelávacie programy, realizované našou spoločnosťou.
  Som spoluautorom knihy 3 Kroky ku kariére a Socioterapia. Absolvoval som výcvik v PCA, Arteterapii, Transakčnej analýe a Autogénnom tréningu.

 • Mgr. Martina Kazičková

  Som senior trénerom spoločnosti MK Training s.r.o. a súčasne aj jej konateľkou.
  V rokoch 1991 - 1993 som v spoločnosti LBM a.s. bola zodpovedná za stratégiu a realizáciu obchodných aktivít organizácie na celom území SR. V rokoch 1993 – 1996 som bola výkonnou riaditeľkou MKM system s.r.o., kde som bola zodpovedná za obchodnú stratégiu a riadenie organizácie.
  Mám prax projektového manažéra, 15 rokov som konzultantkou a lektorkou v oblasti organizačného vzdelávania a poradenstva. Som absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave.
   Špecializujem sa na tréningy rozvoja manažérov, rozvoj v oblasti komunikácie, starostlivosti o klientov a orientácie na zákazníka, personálny rast, life a kariérny koučing. Organizujem inhouse vzdelávacie programy, vediem projekty analýzy potenciálu zamestnancov a som jej odborným garantom Employee Assistance Programov (EAP) v organizáciách. Zároveň vediem Inštitút psychoterapie a socioterapie v Bratislave.
  Som spoluautorkou knihy 3 Kroky ku kariére a Socioterapia. Absolvovala som výcvik v PCA, Arteterapii, Transakčnej analýe a Autogénnom tréningu.

 

kontaktujte nás