VYSKÚŠAJTE EAP KALKULAČKU

 

kalkulačka rentability eap

X
EAP NáKLADY VAšA ORGANIZáCIA
Počet zamestnancov  
Ročné náklady na EAP služby 2400,00€
strata z poklesu produktivity  
Priemerná mesačná cena práce 1 zamestnanca  
Ročná strata organizácie z poklesu produktivity  
rentabilita  
Predpokladaná miera využitia EAP služieb zamestnancami 6%
Ročné zníženie straty z poklesu produktivity  
 
NÁKLADOVÁ RENTABILITA INVESTÍCIE DO EAP
 

Nákladová rentabilita predstavuje čistý výnos investície. Napr. rentabilita 6,43 € znamená, že každé investované euro sa vrátilo a navyše zarobilo 6,43 eur.

Chcem sa dozvedieť viac

prečo employee assistance program ?

EAP sa vyplatí - okamžite a mnohonásobne

Externé zamestnanecké poradenstvo EAP prináša organizácii úsporu priamych nákladov, ktorá je až 30-krát vyššia, ako investícia do EAP služby. Jej cieľom je účinná a rýchla podpora zamestnancom a zároveň obnova ich pracovnej výkonnosti a zvýšenie produktivity práce- predstavuje teda benefit ako pre zamestnancov, tak pre samotnú organizáciu. EAP je investícia s vysokou návratnosťou a po implementovaní sa stáva konkurenčnou výhodou na trhu. Pozitívne ovplyvňuje aj viaceré faktory, ktoré sú pre konkurencieschopnosť organizácie rozhodujúce.

Prečítajte si viac Vyskúšajte si EAP kalkulačku

EAP znižuje prezentizmus

Každý človek má z času na čas starosti a problémy, ktoré ho rozptyľujú a neumožňujú mu sústrediť sa na prácu. Na pracovisku je síce prítomný, avšak neodvádza požadovaný výkon. Tento fenomén sa nazýva prezentizmus a spôsobuje organizácii náklady, ktoré bývajú až 10-krát vyššie, ako pri absenciách. EAP pomáha riešiť ich problémy vašich zamestnancov a obnoviť ich pracovnú výkonnosť.

Prečítajte si viac

EAP trvalo zlepšuje zdravie zamestnancov

Starostlivosť o zdravie zamestnancov je čoraz dôležitejšie, ak organizácia chce mať pod kontrolou náklady a stratu produktivity. Stres, psychické problémy a zvyšujúci sa priemerný vek zamestnancov zvyšuje riziko ochorení. Externé zamestnanecké poradenstvo EAP prináša zamestnancom potrebnú pomoc a účinnú prevenciu proti absentizmu.

Prečítajte si viac

cenník EAP služieb

Štandardný model eap služby

  • 2, 50 € zamestnanec / mesiac
  • dostupné 24 hodín denne
  • 3 hodiny osobného (face-to-face) poradenstva pre každého zamestnanca ročne
  • pravidelná štvrťročná monitorovacia EAP správa
Prejsť na komplexný cenník

eap služby

Externé zamestnanecké poradenstvo EAP funguje na modulárnom princípe. Služba je vystavaná na skupine prepojených modulov, ktoré organizácii zabezpečia kvalitnú starostlivosť o zamestnancov a ktoré dokážu zvýšiť ich pracovný výkon. Skupina nadstavbových modulov zvyšuje úžitok služby pre zamestnancov aj organizáciu. Systém je vysoko flexibilný a plne prispôsobiteľný. Každej organizácii dokážeme poskytnúť služby na mieru šité jej potrebám.


Prečítajte si viac

kontaktujte nás