psychické zdravie zamestnancov

Na Slovensku bola priemerná dĺžka trvania práceneschopnosti (PN) v roku 2012 takmer 51 dní na zamestnanca a percento PN sa medziročne stále zvyšuje – v súčasnosti okolo 5% zamestnancov denne nenastúpi do práce. Práceneschopnosť z dôvodu psychického vypätia, stresu a rôznych psychických porúch trvá priemerne 22,6 pracovných dní na prípad, kým napríklad v prípade najčastejšieho dôvodu práceneschopnosti – choroby dýchacích ciest – je to len 6,5 dňa.

Najnovšia štúdia European College of Neuropsychopharmacology zo septembra 2011 ukázala, že až 38 % Európanov, čo je približne 165 miliónov ľudí, trpí nejakým duševným ochorením, z toho asi len 1/3 sa lieči.

Externé zamestnanecké poradenstvo EAP je odporúčané svetovou zdravotníckou organizáciou WHO, ako účinný nástroj pre zlepšovanie zdravia zamestnancov organizácií. Toto odporúčanie sa opiera o vedecké štúdie, ktoré dokázali, že EAP spôsobuje významné zníženie stresu a zlepšenie zdravia.

Osobné poradenstvo pre zamestnancov EAP pomáha prostredníctvom zlepšeného zdravotného i duševného stavu zamestnancov zvyšovať ich spokojnosť a tým priamo vedie k zvýšenej motivácii a pracovnému nasadeniu.

Vybrané štúdie

 • health and productivity management
 • fgi client survey
 • aok
 • confederaion of british industry
 
 • Shepell FGI (EAP poskytovateľ v Kanade a USA), 4 ročná štúdia v 22 organizáciách s takmer 100.000 zamestnancami, zverejnená v roku 2008.

  Výsledky štúdie
  • PN pri psychických a onkologických ochoreniach sa pomocou využívania EAP zredukovala o 13-19 dní
  • iba 2 % zamestnancov, využívajúcich EAP, prešlo z krátkodobej PN do dlhodobej – u tých bez EAP to bolo až 9 %
  • organizácie, v ktorých EAP využíva minimálne 10 % zamestnancov, má 23-47 % menej ochorení ako tie, ktoré EAP nevyužívajú
  • organizácie, ktoré začali svojim zamestnancom poskytovať EAP servis, namerali s odstupom 2-4 mesiacov zvýšenie produktivity
  Ďalšia štúdia Predchádzajúca štúdia
   
 • FGI Toronto (poskytovateľ EAP služieb v Kanade), 2 ročná štúdia zameraná na 24 000 zamestnancov organizácií, ktoré poskytovali EAP servis.

  Výsledky štúdie
  • 70,3% z nich uvádza zlepšenie schopnosti sústrediť sa na prácu
  • 67% konštatuje podstatné zvýšenie pracovnej výkonnosti
  • 58% by boli absentovali niekoľko dní na pracovisku z dôvodu osobných problémov, keby nevyužili EAP služby
  • vzťahy ku kolegom a nadriadeným, ako aj zdravotný stav sa podstatne zlepšil
  Ďalšia štúdia Predchádzajúca štúdia
   
 • Zverejnená v Deutsches Ärzteblatt, apríl 2009.

  Výsledky štúdie
  • 8,3% neprítomností na pracovisku bolo v roku 2008 spôsobených psychickými problémami
  • od roku 1995 sa neprítomnosť na pracovisku z dôvodu psychických problémov zvýšila o 80%
  • výpadok zamestnanca v prípade psychických problémov sa pohybuje okolo 22,5 dňa, pri ochorení horných ciest dýchacích priemerne 6,4 dňa
  Ďalšia štúdia Predchádzajúca štúdia
   
 • Výsledky štúdie
  • organizácie poskytujúce svojim zamestnancom EAP, zaznamenávajú až 2,6 krát menej dní PN na zamestnanca, ako organizácie bez EAP.
  Ďalšia štúdia Predchádzajúca štúdia
   
 

kontaktujte nás