Prezentizmus a absentizmus

Prezentizmus, teda neodvedený pracovný výkon, a absentizmus stoja organizáciu cca 20% až 30% priamych mzdových nákladov. Ak k nim pripočítame ďalšie náklady z výpadku výroby, úrazov, chybovosti, fluktuácie, nespokojnosti zamestnancov a klientov, zvýšenej administratívnej náročnosti, môžu sa náklady na spomínané fenomény až zdvojnásobiť. Práve EAP pomáha tieto výdavky na ľudské zdroje redukovať vo významnej miere a zároveň zvyšuje produktivitu práce.

Rentabilita EAP

Už pri 5% využití služieb EAP zamestnancami je predpokladaná miera rentability (ROI) na úrovni minimálne 1:6. Preto je asistenčná služba EAP je pre svoju vysokú návratnosť považovaná za jednu z najlukratívnejších investícií, pre ktoré sa môže organizácia rozhodnúť nie len v oblasti ľudských zdrojov.

kontaktujte nás