Martina Kazičková

21. Kde sa vidíte za 5 rokov?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Táto otázka patrí k najmenej obľúbeným. V dnešnej dynamickej dobe plnej zmien nie je jednoduché na ňu presvedčivo reagovať. Ale pretože patrí do „základnej batérie“ otázok, prinášame niekoľko tipov, na čo by ste mali pri odpovedi dbať. 

TAKŽE ČO JE MOŽNÉ TOUTO OTÁZKOU ZISTIŤ?

 • Poznáte branžu a rôzne kariérne možnosti v nej
 • Poznáte firmu, v ktorej sa uchádzate o prácu, jej útvary a ich všeobecné zameranie
 • Poznáte víziu, resp. filozofiu tejto firmy
 • Poznáte pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate a hlavné pracovné činnosti s ňou súvisiace
 • Máte jasno vo svojich pracovných cieľoch
 • Nie je rozpor medzi vašimi pracovnými cieľmi a vašim životopisom
 • Nie je rozpor medzi vašimi pracovnými cieľmi  a požiadavkami na pracovné miesto
 • Nie je rozpor medzi víziou firmy a vlastnými cieľmi

AKÝ TYP UCHÁDZAČA STE?

Vo všeobecnosti je možné rozoznávať dve skupiny  uchádzačov:

 1. KARIÉRISTI: uchádzači, ktorí majú ambíciu stúpať po kariérnom rebríčku smerom nahor (viac zodpovednosti, nové pracovné oblasti)
 2. ŠPECIALISTI: uchádzači, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať vo svojej odbornosti – majú záujem o špecializáciu a precizovanie svojich vedomostí vo svojej branži.

Pre kariéristov je dôležité, nedržať sa jedného konkrétneho miesta a nedávať si v horizonte 5 rokov veľké, nereálne ciele. Bolo by podozrivé, keby napr. za posledných desať rokov preukázali len minimálny postup a za ďalších 5 rokov by chceli všetko dohnať.

Špecialisti musia preukázať ozajstný záujem o svoj ďalší odborný rozvoj vo svojej branži.

Pre uchádzačov typu „ja chcem jednoducho len pracovať“ chceme zdôrazniť, že firmy majú záujem o ľudí, ktorí sa chcú hýbať a majú ambície. V prípade, že sa vás týka táto kategória uchádzačov, uvažujte nad tým, či sa dokážete identifikovať skôr s obrazom kariéristu alebo špecialistu a preukážte, že u vás netreba očakávať žiadnu pracovnú stagnáciu a teda ste pre firmu dlhodobo perspektívny zamestnanec.

AKO MÁM NA OTÁZKU REAGOVAŤ?

Ideálna odpoveď neexistuje, závisí od firmy, branže a vašich pracovných cieľov. Často deklarované predstavy uchádzačov:

 • Vedenie tímu / väčšia zodpovednosť / vlastné projekty
 • Rozvoj odborných vedomostí / ďalšie vzdelávanie / ďalší rozvoj po odbornej aj osobnostnej stránke
 • Podiel na úspechu firmy / naplno využiť svoje vedomosti
 • Pobyt v zahraničí (v prípade zahraničných spoločností)

Váš „5 ročný plán“ by mal byť logickým pokračovaním vašej doterajšieho pracovného rozvoja: nič viac a nič menej. Formulácie typu snáď, možno, mohol by som, bolo by … nie sú rozhodne presvedčivé, preto sa im vyhýbajte.

Viac o tom, ako si vybudovať úspešnú kariéru, nájdete v našej knihe 3 KROKY KU KARIÉRE.Newsletter


kontaktujte nás