Martina Kazičková

33. AKO BY VÁS POPÍSALI VAŠI KOLEGOVIA NA PREDCHÁDZAJÚCOM PRACOVISKU?

Pridané | kategória Pracovný pohovor | autor Martina Kazičková

Prečo práve kolegovia? Čo o vás môžu vedieť?

 • Poznajú váš štýl práce
 • Dôverne sú oboznámení s vašimi silnými aj slabými stránkami a charakterom
 • Zažili vás v situáciách vyžadujúcich tímovú prácu
 • Kolegovia nemusia poznať vaše súkromie (závisí od vzťahu, ktorý ste s nimi mali) a často ani koníčky, ktorým sa venujete po práci.

Ako môžete vedieť, čo si o vás bývalí kolegovia myslia? Určite ich môžete vyhľadať a požiadať o to, ako vás vnímali ako kolegu. Ak získate informácie, rozmyslite si, ktoré z nich sú relevantné k danej pracovnej pozícii o ktorú sa uchádzate a neovplyvnia negatívne dojem z vás. Personalisti sa budú zaujímať, ako sa vnímate sami a ktoré vaše vlastnosti zostanú v pamäti druhým – na základe ktorých by vás charakterizovali. Musíte preto o sebe pouvažovať a pripraviť sa o sebe hovoriť.

AKO REAGOVAŤ NA TÚTO OTÁZKU?

 1. Charakterové vlastnosti: v ideálnom prípade si nás kolegovia budú pamätať ako svedomitých, presných a motivovaných spolupracovníkov. 
 2. Práca: kolegovia nás vidia na pracovisku každý deň, vnímajú štýl našej práce, ako si organizujeme prácu, komunikujeme s ostatnými a zvládame stres.
 3. Tímová práca: vedia posúdiť, ako sa im s nami spolupracovalo, ako sme prispievali k spoločnému výsledku, ako sa na nás mohli spoľahnúť v čase krízy a či sme ochotní pomôcť nad rámec bežných povinností.

Nemusíte byť smrteľne vážni, pokojne môžete popísať aj humorné aspekty vášho pracovného spolužitia (kolegovia sa mi smiali, že sa môj pracovný stôl vždy blýska od poriadku...), ale tak, aby ste sa prezentovali v pozitívnom svetle. Zdôraznite, čím ste si u svojich kolegov urobili dobré meno (konkrétne schopnosti, zručnosti). Okrem pozitívnych dojmov majte pripravenú aj negatívnu spomienku (napríklad konflikt, ktorý sa vám podarilo spolu s kolegami vyriešiť). 

AKÉ INFORMÁCIE BY STE SI MALI NECHAŤ RADŠEJ PRE SEBA?

Neprezentujte sa ako „najlepší kámoš“ bývalých kolegov a ten, s kým je „sranda“. Vašim cieľom je sprostredkovať dojem o vašich pracovných schopnostiach a spoľahlivosti, ktorý bez problémov zvláda svoju prácu. Vyhnite sa formuláciám, ktoré môžu vyvolať dojem, že: 

 • celý čas ste len tak „kecali“
 • ste individualista, ktorý nie je schopný spolupracovať so zvyškom tímu
 • stále ste riešili konflikty a problémy v tíme
 • sa nepekne vyjadrujete o svojich bývalých kolegoch.

Personalista sa samozrejme chce dozvedieť viac informácií o vás, nie o vašich kolegoch. Rozmýšľajte preto pri odpovedi, ako svetlo tým vrhnete na seba, vašu schopnosť spolupracovať a štýl práce.

 


Newsletter


kontaktujte nás